https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/08/blåljus_121231015.jpeg

Polisronden vecka 42

Polisronden är ett urval av den senaste veckans polisiära ärenden i Torslanda och Öckerö kommun.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Öckerö-hembygdsgård.jpg

Detaljplanens antagande senareläggs

– samtidigt blir protesterna mer organiserade
Öckerö Det råder politisk enighet bland de styrande politikerna i Öckerö kommun om att detaljplanen för Öckerö nya centrum ska antas och genomföras. Nu skjuts antagandet på framtiden, då en överprövningsgrund gällande industribuller finns kvar att utreda.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Västtrafik-buss.jpg

”Förändringen har gett positiva effekter”

Torslanda Västtrafik har gjort en uppföljning av resandet i sydvästra Torslanda. Enligt Västtrafik har förändringarna som skett, bland annat på linje 24, nu ”landat hos resenärerna”.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/08/blåljus_121231015.jpeg

Polisronden vecka 41

Polisronden är ett urval av den senaste veckans polisiära ärenden i Torslanda och Öckerö kommun.

https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/BurgerKing-Amhult.jpg

Stöket kring Amhult RC uppe för diskussion

Torslanda Västra Hisingen ska undersöka möjligheterna för en arbetsgrupp bland annat bestående att näringsidkare och fastighetsägare för att säkra tryggheten på Burger King och kring Amhult resecentrum.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Hjuviksrondellen.jpg

Till politikerna och oss invånare om väg 155

Insändare Vi är 1000 tals bilar som kör, väg 155 varje dag från och till Lilla Varholmen.  Denna väg har varit lika smal sedan jag var barn och bodde på somrarna på Kalvsund på 60-talet! Den har bara fått många rondeller men desto fler människor bor i hela det området nu än då. Hur är det möjligt att det bara byggs mer och mer på öarna och kring vägen in mot Amhult utan att det finns en ny väg som går en annan väg?
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket.jpg

Stillastående köer från Amhult till Lilla Varholmen 2035 om inget görs

Trafikverket om väg 155
Torslanda Hönöleden och väg 155 ligger i dagsläget nära att ha uppnått kapacitetstaket under högtrafik, i synnerhet i eftermiddagstrafiken. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om väg 155 har arbetat fram tre olika utredningsalternativ med olika inriktningar och varierande långsiktighet.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/08/blåljus_121231015.jpeg

Polisronden vecka 40

Polisronden är ett urval av den senaste veckans polisiära ärenden i Torslanda och Öckerö kommun.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikkontorets-Jenny-Adler-och-tf-trafikdirektör-Jan-Rinman-utvald-e1570008262629.jpg

Tvärförbindelsens genomförandestudie under uppstart

Torslanda En projektledare är tillsatt och arbetet med en genomförandestudie av tvärförbindelsen i Torslanda är inlett. Det framkom när Göteborgs Stads tillförordnade trafikdirektör Jan Rinman gästade Västra Hisingens nämndmöte i tisdags.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Vännplatsen-8-år-PiM-20190921-IMG_0154.jpg

”Den sociala kontakten är viktig”

Vännplatsen åtta år
Torslanda I helgen firade Vännplatsen 8-årsjubileum och många kom för att fira.
– Vi har haft kö hela tiden i kassan, pustade Beatrice och Marie med ett glatt leende.