Veckans tidning
Torslanda tvärförbindelse detaljplan

Granskningsbeslut bordlades

Publicerad: (uppdaterad april 26, 2024 kl 09:25)

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår i ett tjänsteutlåtande att Stadsbyggnadsnämnden ska låta granska detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse. Beslut skulle ha fattats under nämndens sammanträde i tisdags, men ärendet bordlades i sista stund.

Detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse närmar sig granskningsfasen. I ett tjänsteutlåtande föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att Stadsbyggnadsnämnden tar beslut om att låta planen, med utökat förfarande, gå in i granskningsskedet av byggprocessen. I tjänsteutlåtandet föreslås att granskningen av detaljplanen ska genomföras under perioden 17 april till 14 maj. Ärendet var dock uppe till beslut i nämnden först den 23 april, där det dessutom bordlades. Vilket medför att den tidsplanen inte håller.

Efter samrådet om detaljplanen för tvärförbindelsen, som pågick mellan 7 september och 18 oktober 2022, har synpunkter och kommentarer från i huvudsak närboende bearbetats av Stadsbyggnadsförvaltningen.

  • De största förändringarna i planförslaget efter samrådssynpunkterna är:
  • Miljöpåverkan. En uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och implementerats i detaljplanen.
  • Vägens sträckning har justerats något i sidled för att minska negativ påverkan på närliggande bostäder.
  • Bullerskärmar regleras på plankartan för att säkerställa genomförandet.
  • Krav på återställande av stengärdesgårdar regleras för att minska negativ inverkan på kulturmiljön.
  • Ytor på dagvattenhantering har reglerats.
  • Krav på biotopförstärkande åtgärder ska genomföras innan utbyggnad sker i den norra delen av planområdet.
  • Delar av planområdet regleras med planbestämmelser för att säkerställa god stabilitet.
  • Bestämmelse om grundläggning har förts in i plankartan för att minska risken för spridning av markföroreningar. Marken i anslutning till vägen ska också täckas med rena jordmassor.

Förordar alternativ två

Den första etappen av genomförandet, Syrhålamotet, är inte beroende av ovan nämnda detaljplan. Motet kan börja byggas om under 2024, med beräknat trafikpåsläpp under 2025.

När det gäller den andra etappen, som omfattas av detaljplanen, och utgörs av själva den nya tvärförbindelsevägen inklusive Nya Älvegårdsvägen, finns två olika genomförandealternativ, där det andra alternativet beräknas kunna färdigställas ett år tidigare än alternativ ett:

Alternativ ett: Projekteringen inleds under 2025, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnationen kan i det här fallet inledas under 2027 när projekteringen beräknas vara färdigställd. Trafikpåsläpp blir då beräknat till 2029.

Alternativ två: Projekteringen inleds under 2024, efter att planen tillstyrkts i Stadsbyggnadsnämnden. Tiden för projektering beräknas till ett och ett halvt år vilket innebär att utbyggnationen kan inledas under 2026, förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft. Trafikpåsläpp beräknas i det scenariot till 2028. Det här alternativet innebär, enligt tjänsteutlåtandet, ett risktagande om detaljplanen inte vinner laga kraft, eller om den blir förändrad under projekteringen.

Trots det har Stadsmiljöförvaltningen i ett skedesbeslut för projektering av tvärförbindelsen valt att förorda tidplanen för alternativ två, med projekteringsuppstart efter att detaljplanen har tillstyrkts i Stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen bedöms bidra till målet som Stadsmiljöförvaltningen (tidigare Trafikkontoret) hade som ingång när de studerade läget för en ny tvärförbindelse, nämligen att avlasta Kongahällavägen och öka robustheten i trafiksystemet.

En utbyggnad av tvärförbindelsen bedöms vara en förutsättning för fortsatt utveckling och byggnation i Torslanda.

Nästa gång frågan är uppe för beslut i Stadsbyggnadsnämnden är på deras sammanträde den 21 maj.

Läs mer: Grönt ljus för tvärförbindelsen blev gult – igen

Fakta

Byggprocessen – Plan utökat förfarande – Granskning

När det slutgiltiga planförslaget är klart ska det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Den som har anmärkningar på planförslaget ska lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan rätten att överklaga beslutet förloras och planen antas. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Källa: Göteborgs Stad Stadsbyggnadsförvaltningen

TEXT:

Henrik Edberg

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.
Laddar

Tror du att Tvärförbindelsen kommer att ha stor påverkan på din arbetspendling?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!

Annonser

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Spela casino på nett och ta emot fina välkomsterbjudanden.

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

spela casino utan spelpaus

För den som vill uppleva pålitliga casinon utan svensk licens och söker trygghet, är ett besök till starwarscasinos.com starkt rekommenderat.

Jämför samtliga casino med Swish och läs allt vad de har att erbjuda på Alcasino.se

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino

Läs om casino utan spelpaus på casinoutansvensklicens.co

Vill du hitta bäst bettingsidor? SvenskBetting listar Sveriges bästa spelsidor!

Är du på jakt efter bästa casino sidor?Det hjälper vi dig med!

De bästa svenska spelsidorna hittar du genom oss, välkommen in!