Huvudkolumn

Illustrationen visar det planerade åttavåningshuset, som från början planerades att bli ett hotell, Det kommer att ligga i direkt anslutning till det nya resecentrumet. I bakgrunden syns det redan klara kvarteret K.

Illustrationen visar det planerade åttavåningshuset, som från början planerades att bli ett hotell, Det kommer att ligga i direkt anslutning till det nya resecentrumet. I bakgrunden syns det redan klara kvarteret K.

Featurekolumn

 

Extrakolumn

Papperstidningen

PDF

Göteborgs skärgård