Huvudkolumn

De fyra i rapporten föreslagna tvärförbindelsealternativen. Y-förbindelsen är ett nytt alternativ. Ersättningsalternativet där Volvos testbana används från Låssby-hållet är inte med i utredningen (eller på bilden), men ska utredas enligt trafikplanerare Per Bergström-Jonsson.

De fyra i rapporten föreslagna tvärförbindelsealternativen. Y-förbindelsen är ett nytt alternativ. Ersättningsalternativet där Volvos testbana används från Låssby-hållet är inte med i utredningen (eller på bilden), men ska utredas enligt trafikplanerare Per Bergström-Jonsson.

Featurekolumn

 

Extrakolumn

Papperstidningen

PDF

Göteborgs skärgård