Huvudkolumn

Impopulärt beslut. Många Öckerökommunbor är upprörda över att Sahlgrenska Universitetssjukhuset valt att dra in ambulansverksamheten i kommunen. FOTO: Pia Magnusson

Impopulärt beslut. Många Öckerökommunbor är upprörda över att Sahlgrenska Universitetssjukhuset valt att dra in ambulansverksamheten i kommunen.

Öckerö kommun breddar sin information till turister genom så kallade InfoPoints, informationsplatser med kartor, broschyrer och annan adekvat information.

Öckerö kommun breddar sin information till turister genom så kallade InfoPoints, informationsplatser med kartor, broschyrer och annan adekvat information.

Rotarypresidenten Anne Modin, tillsammans med tillträdande presidenten, Cassandra Köbbel, delade ut blommor, diplom och en prissumma till årets entusiast, Erik Johansson.

Rotarypresidenten Anne Modin, tillsammans med tillträdande presidenten, Cassandra Köbbel, delade ut blommor, diplom och en prissumma till årets entusiast, Erik Johansson.

Emelie Josefsson, projektledare på Trafikverket, Henrik Munck, 1:e vice ordförande i Trafiknämnden i Göteborgs Stad, Sara Persson, regionutvecklare och ansvarig för cykelfrågor i Västra Götalandsregionen, Inger Molander Ranheim, chef för åtgärdsplanering på Trafikverket samt Charlotte Petersson, kommunikatör på Trafikverket. I bakgrunden förskoleelever från Bärbyskolan samt deras lärare.

Emelie Josefsson, projektledare på Trafikverket, Henrik Munck, 1:e vice ordförande i Trafiknämnden i Göteborgs Stad, Sara Persson, regionutvecklare och ansvarig för cykelfrågor i Västra Götalandsregionen, Inger Molander Ranheim, chef för åtgärdsplanering på Trafikverket samt Charlotte Petersson, kommunikatör på Trafikverket. I bakgrunden förskoleelever från Bärbyskolan samt deras lärare.

Extrakolumn

Papperstidningen

PDF

Göteborgs skärgård