Förslag om tvärförbindelsens sträckning

Den genomförandestudie som Trafikkontoret arbetat med för tvärförbindelsen i Torslanda går mot sitt färdigställande. Ett förslag till ny detaljplan för de delar av Nya Älvegårdsförbindelsen som idag ligger utanför planlagd mark förväntas att gå till samråd tidigt i höst i år.

Arbetet med Nya Älvegårdsförbindelsen – tvärförbindelsen som ska förbinda Syrhålamotet med Kongahällavägen – går snart in i sin slutfas. I sommar förväntas trafiknämnden ta ett genomförandebeslut (tidigare kallat investeringsbeslut) i frågan.

Delar av tvärförbindelsen kommer att gå på de befintliga Bulyckevägen och Nya Älvegårdsvägen, men däremellan kommer en ny vägsträckning med ett bilkörfält i vardera riktningen att tas i bruk. Ett förslag för detaljplan för sträckningen från trafikkontoret finns nu.

– Förslaget till tvärförbindelse går öster om bebyggelsen vid Älvegårdsvägen och innebär bland annat att en genomgående förbindelse för gående och cyklister med god standard skapas på hela sträckan utmed tvärförbindelsen, vilket innebär en betydande standardförbättring och erbjuder betydligt bättre framkomlighet och bättre lutningsförhållanden för genomfartscyklister jämfört med idag, skriver Per Carlberg, projektledare på trafikkontoret i ett mail till Torslanda-Öckerötidningen.

En stor del av de byggprojekt som planeras eller redan pågår i centrala Torslanda, Lilleby och Björlanda hänger på att trafiksituationen längs Kongahällavägen förbättras. Det gäller bland annat detaljplanen för Torslanda Torg som byggnadsnämnden antog i startplanen för 2021 i december 2020 och vars detaljplanearbete är under uppstart, samt de olika etapperna med bebyggelse kring Skra bro. Inte minst Skra bro etapp 3 vars planarbete pågår parallellt med tvärförbindelsens (Torslanda-Öckerötidningen 220507).

Mer från torslanda

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Senaste nytt

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Den som läser en bok blir…

Böcker på höjden, böcker på längden, böcker på tvären. Tjocka,…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…