Stor ökning av antalet A-traktorer i Torslanda

Flera röster höjs nu för att regelverket kring A-traktorer måste skärpas. Samtidigt ökar antalet A-traktorer som aldrig förr.
I Torslanda är ökningen drygt 50 procent, och i Öckerö 66 procent, bara hittills i år.

I början på året fanns 53 stycken registrerade A-traktorer i Torslanda. Polisen Hisingen kände sig då manad att gå ut med ett brev till de vårdnadshavare vars barn framförde fordonen, efter att en rad klagomål inkommit till polisen om hur vissa av A-traktorerna framfördes, både från privatpersoner och från till exempel Västtrafik. Klagomålen handlade bland annat om att A-traktorerna körde fortare än tillåtet och på ett vårdslöst sätt, samt ”(…)att ungdomar gjort en sport av att sladda runt samt köra på förbjudet område, till exempel vid Amhult Resecentrum”.

I mars 2021 berättade kommunpolis Daniel Johnsson i en artikel i Torslanda-Öckerötidningen att det kunde bli aktuellt med riktade poliskontroller mot A-traktorer i Torslanda om situationen inte blev bättre.

Läs mer: Buskörande A-traktorer kan leda till riktade poliskontroller

Har det då blivit bättre ett drygt halvår senare?
– Nej, det har inte blivit bättre. Det fortsätter att komma in klagomål om A-traktorer, dessutom har ett par av dem varit inblandade i incidenter där räddningstjänsten har behövt rycka ut, säger Daniel Johnsson i oktober.

2021 har varit ett år då antalet A-traktorer har skjutit i höjden i stora delar av landet. Torslanda är inget undantag. I början av oktober fanns det 80 stycken registrerade A-traktorer i Torslanda, en ökning med 51 procent på bara drygt ett halvår, enligt statistik från Transportstyrelsen.

Enligt Daniel Johnsson ligger problemet till stor del i hur lagarna är utformade. Polisen har enligt honom varken tid eller resurser att kontrollera det ökade antalet A-traktorer, med tanke på att lägesbilden bestämmer vad polisen prioriterar.

– Ser vi i kristallkulan finns det stor risk att det här blir ett ökande problem. Vi hinner inte kontrollera A-traktorerna i den utsträckning som vi hade velat, säger han.

Många av de som kör reglementsvidriga A-traktorer har dessutom system för att snabbt kunna lura polisen.

– Tekniken har gjort att det finns appar där man enkelt kan ta bort hastighetsspärren och köra i 180 kilometer i timmen för att sedan enkelt sätta på den igen vid en poliskontroll. När det gäller säkerhetsaspekten kan jag inte låta bli att fundera på hur det kan vara tillåtet. Du kan alltså köra omkring i en personbil av lyxmodell, utan säkerhetsbälte och ha en app som reglerar om det är en A-traktor eller en premiumbil med massor av hästkrafter.

Finns det inget ni kan göra?
– Det vi kommer göra är att jobba mot högstadieskolorna i Torslanda. Vi kommer att åka dit och kontrollera de som kör A-traktorer, men vi måste även jobba med information riktad till ungdomarna och deras vårdnadshavare.

Daniel Johnsson är inte den enda som vill se ändrade lagkrav kring a-traktorerna. Konsumentorganisationen M Sverige (tidigare Motormännens riksförbund) gick i september i år ut uppmaningen att Transportstyrelsen måste höja kraven och utforma ett tydligt regelverk för A-traktorer.

– Det är fullständigt orimligt att det inte finns krav på bältesanvändning, vinterdäck eller att det räcker med att övningsköra med en moped för att få körkort, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på M Sverige i ett pressmeddelande.

Enklare att manipulera
Sommaren 2020 kom ett nytt regelverk som gjorde det lättare att bygga om vanliga personbilar till A-traktorer. Det har gjort fordonstypen mer lättillgänglig och i slutet av 2020 fanns det 33 000 registrerade A-traktorer i Sverige. Men samtidigt har det blivit enklare att manipulera och koppla förbi den nya hastighetsbegränsande, mestadels elektroniskt styrda, tekniken. Enligt M Sverige menar flera poliser att andelen manipulerade A-traktorer är hög. I en A-traktor finns inget bältestvång och antalet passagerare är inte reglerat. Det innebär kraftigt försämrad trafiksäkerhet om den har modifierats så att den kan gå fortare än den maximalt tillåtna hastigheten 30 kilometer i timmen. Redan vid 50–60 kilometer i timmen fyrfaldigas krockvåldet; jämfört med en kollision i tillåten hastighet.

Enligt Per Jarring på Räddningstjänsten Storgöteborg har det inträffat två olyckor med A-traktorer inblandade i Torslanda under 2021 då man har varit tvungen att rycka ut. Båda av dem inträffade i september månad.

– Det har varit begränsade händelser, den ena gången var den en A-traktor som kört ner för en slänt vid en parkeringsplats och det andra gällde en a-traktor som kört på en stolpe vid ett trafikljus, säger han.

Ser ni en ökad olycksrisk i Torslanda med det ökade antalet A-traktorer i trafiken?
– Den slutsatsen måste polisen dra. Det vill inte jag göra, säger Per Jarring.

Räddningstjänsten i Öckerö har inte behövt rycka ut på någon incident som involverat A-traktorer under 2021. Antalet registrerade A-traktorer har dockökat även i Öckerö under året. Från 18 stycken i januari 2021 till 30 stycken i oktober, en ökning med 66 procent.

Transportstyrelsen menar att det ökade antalet A-traktorer i Sverige i stort beror på att det sannolikt fanns ett behov av modernare och säkrare a-traktorer. Man ser också att det blivit en trend bland ungdomar att köra fordonen.

– Transportstyrelsen är varken för eller emot A-traktorer. A-traktorer är ett fordon bland andra fordonstyper med sina egna för- och nackdelar. Stora delar av de regler som idag gäller för A-traktorer är närmare 20 år gamla. Omvärlden har förändrats och det gäller även transportsystemet. Vi är angelägna om att de regler vi ansvarar för är tidsenliga, skriver Therese Eriksson, utredare på Transportstyrelsen, i ett mailsvar till Torslanda-Öckerötidningen.

Bilprovningen märker av ökning
Hos Bilprovningen har man också märkt av en ökning av antalet registrerade och ombyggda a-traktorer. På sin hemsida har man riktlinjer för hur man ska gå till väga för att på ett så säkert och effektivt sätt bygga om ett fordon till en A-traktor. Per-Anders Blommefors är besiktningsansvarig på Bilprovningen. Ha vill inte lägga någon värdering i de nya reglerna från 2020, eller de tekniska möjligheterna som finns att manipulera A-traktorerna.

– Vi har besiktigat A-traktorer i alla år och vi efterlever de riktlinjer som myndigheten stipulerar. Det är klart att ändringen som gjordes 2020 gjorde att många väljer att bygga om en annan sorts bilar än tidigare.

– Vi gör det vi kan för att A-traktorerna ska vara korrekta vid besiktningstillfället. Men det är klart att jag som privatperson också ser att många A-traktorer som rör sig i trafiken går för fort, avslutar Per-Anders Blommefors.

Läs mer: Regeringen ser över regelverket för A-traktorer

Mer från torslanda

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Senaste nytt

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…