Där frostiga ängar snart ska bli asfalterad väg

I vår planeras tvärförbindelsen i Torslanda gå in i samrådsfasen. Då kommer den exakta planerade sträckningen för Älvegårdsförbindelsen Väst som ska knyta ihop Nya Älvegårdsvägen med Syrhålamotet och avlasta trafiken i centrala Torslanda att presenteras.

En stor del av de byggprojekt som planeras eller redan pågår i centrala Torslanda, Lilleby och Björlanda hänger på att trafiksituationen längs Kongahällavägen förbättras. Det gäller bland annat detaljplanen för Torslanda Torg som Byggnadsnämnden antog i startplanen för 2021 i december 2020 och de olika etapperna med bebyggelse kring Skra bro. En förutsättning för att det ska ske är byggandet av en tvärförbindelse. Sedan tidigare är det Älvegårdsförbindelen Väst som är det antagna alternativet som ska knyta samman Nya Älvegårdsvägen med Syrhålamotet.

Torslanda-Öckerötidningen har under lång tid följt projektet med tvärförbindelsen. Senast vi skrev om projektet var i januari i år efter ett uppstartsmöte där företrädare för ett flertal kommunala förvaltningar, statliga myndigheter men även andra organisationer vars ansvarsområde berörs av byggnationen av tvärförbindelsen deltog. Startmötet syftade till att skapa en stadengemensam bild av syfte och mål med projektet, samordna projektets resurser och eventuellt skapa olika arbetsgrupper.

Under 2021 har arbetet med Älvegårdsförbindelsen Väst fortgått lite i det tysta. Men genomförandestudien för tvärförbindelsen finns med i Trafiknämndens investeringsplan för åren 2021–2025 inom ramen som ett namngivet projekt.

Tidsbesparingar för pendlare
Idag är området mellan Älvegårdsvägen och Syrhåla, där tvärförbindelsen planeras att byggas, en lugn del av Torslanda med relativt få fastigheter och en naturnära miljö som lockar en del motionärer. När vi från Torslanda-Öckerötidningen åkte dit en kylig oktoberförmiddag låg frosten tät över ängarna och trädens bladkronor lystes upp i färgprakt. Där mötte vi Behrouz Safari som bor i Lilleby Kronogård. Han brukar regelbundet ta promenader längs Älvegårdsvägen och i skogen runt omkring i rekreationssyfte.

– Jag tycker att det både är positivt och negativt med att tvärförbindelsen planeras här. Det kommer innebära tidsbesparingar för pendlarna, men trafiken kommer också medföra oljud och avgaser, säger han.

När Behrouz Safari kör från Torslanda in till de centrala delarna av staden brukar han oftast välja vägen över Skra bro och via Björlandavägen. Men eftersom han planerar att gå i pension inom ett par år så det är osäkert om han hinner få nytta av tvärförbindelsen i pendlingssyfte innan dess. När han ska handla brukar han däremot köra söderut på Kongahällavägen och upplever att en tvärförbindelse hade gjort nytta sett till trafiksituationen.

Behrouz Safari har bott drygt tio år i Lilleby, tidigare bodde han på centrala Hisingen. Han har hört folk i området kring Nya Älvegårdsvägen ha olika åsikter i frågan om att tvärförbindelsen planeras i området:

– Jag har en nyinflyttad granne som är positiv till att tvärförbindelsen ska byggas, men själv tycker jag väl att det är tråkigt att förlora den lantliga känslan här, den skiljer sig från där jag bodde innan. Jag hade nog föredragit att ha kvar den här miljön framför bättre framkomlighet, säger han.

Bedömning av sociala aspekter
I våras hölls möten där bland annat social konsekvensanalys och barnperspektivanalys stod i fokus. I juni i år hölls bland annat ett digitalt dialogmöte där närboende, lokala föreningar och andra berörda hade bjudits in. En sammanställning av vad de mötena behandlade kommer, enligt Stadsbyggnadskontorets konsultsamordnare Sirpa Antti-Hilli, bli klar inom kort. Sammanställningen av det som framkommit i aktiviteterna och bedömning av de sociala aspekterna kommer sedan att utgöra underlag till detaljplanen vid kommande samråd.

– Vi kommer att ha ett samrådsmöte under samrådstiden. Vi tror att samrådet blir under andra kvartalet 2022, säger Sirpa Antti-Hilli till Torslanda-Öckerötidningen.

Per Carlberg är projektledare på trafikkontoret. I en skriftlig kommentar till Torslanda-Öckerötidningen säger han:

– Utredningen om tvärförbindelsen pågår för fullt. Under samrådet kommer den planerade vägsträckningen och dess konsekvenser att framgå. Ännu är det dock för tidigt att redovisa några resultat.

Innan genomförandestudien för Älvegårdsförbindelsen Väst ägde rum uppskattades den totala kostnaden för projektet till 182 miljoner kronor i 2019-års prisnivå. Om den prislappen håller eller spricker är i dagsläget oklart.

– Ännu har ingen ny prognos för projektets totalkostnad tagits fram, skriver Per Carlberg.

Tidplanen har ändrats något jämfört med den som Torslanda-Öckerötidningen tidigare har publicerat som byggde på uppgifter från trafikkontoret i augusti 2020. Stadsbyggnadskontoret anger nu följande preliminära tidsplan för projektet: Granskning under första kvartalet 2023, godkännande i byggnadsnämnden under fjärde kvartalet 2023, antagande i kommunfullmäktige under första kvartalet 2024 och att planen vinner laga kraft under andra kvartalet 2024.

Text:
Henrik Edberg
Fredrik Helgesson

Mer från torslanda

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…