Veckans tidning
Peter Carman, ö-rådsrepresentant från Hönö, riktar kritik mot kommunen när det gäller ö-rådens delaktighet i samhällsplaneringen. Foto Privat
Ö-rådskritik mot kommunen:

”Vi får inte vara med i samhällsplaneringen”

Publicerad:

Enligt ett ö-förslag behöver ö-råden i kommunen få mer att säga till om när det gäller samhällsplaneringen i kommunen, genom att återigen bli remissinstanser. Men Öckerö kommun delar inte ö-förslagets andemening om att ö-råden inte har något att säga till om förrän beslut redan är fattade.

Peter Carman, representant för Hönö ö-råd, skickade i slutet av förra året in ett medborgarförslag, även kallat ö-förslag, om att ö-råden på de tio öarna i Öckerö återigen ska bli remissinstanser för samhällsrelaterade frågor i kommunen. Det efter att ett möte hållits med representanter från flera olika ö-råd.

Som det är nu upplever flera ö-råd att de oftast informeras om projekt när de redan är beslutade, utan någon möjlighet att lämna sina synpunkter.

Ö-råd: Successiv försämring

Öråden, byråd och byalag har länge spelat en viktig roll för öarna i Öckerö kommun. Kanske i synnerhet innan flera av öarna byggdes samman och kommunikationerna mellan öarna inte var utbyggd. Men enligt ö-råden borde de fortfarande spela en viktig roll i den demokratiska processen, inte minst som en mellanhand mellan invånarna och kommunen, när det kommer till planeringen om samhällsprojekt.

Exakt när deras roll som remissinstans i viktiga frågor bröts är svårare att precisera.

– Det har skett successivt. Men jag skulle säga att mycket förändrades till det sämre i maktskiftet när KD tog över från Moderaterna här ute, säger Peter Carman, ö-råd från Hönö.

Peter Carman menar också att den tidigare kommundirektören Ingvar TH Svensson var betydlig mer mån om att informera och ha en dialog med de olika ö-råden, än vad hans efterträdare Rickard Vidlund, som tillträdde 1 januari 2021, har varit.

Enligt Peter Carman finns det visserligen en dialog mellan kommun och ö-råd. Det förekommer möten mellan ö-råden och kommunen fyra gånger om året, två ö-samråd och två kommundialogsmöten.

– Men där pratar man bara om sådant som redan hänt eller redan har beslutats om. Vi saknar att vara del i planskedet och i planeringsfasen av sådant som ska ske. 

Känner du att du har invånarna med dig när det gäller uppfattningen om att ö-råden inte har lika mycket att säga till om längre?

– Den muntliga feedback jag får till mig om ö-förslaget har bara varit positiv. Det är ingen som förstår varför vi har blivit utslängda ur processen. Många, även jag, ifrågasätter varför ö-råden ens finns till och vad kommunen vill ha oss till. Tanken är ju att vi ska föra invånarnas talan. Det är sorgligt rent ut sagt.

Samlat svar från kommunen

När Torslanda-Öckerötidningen kontaktar kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) och kommundirektören Rickard Vidlund separat, får vi ett samlat mailsvar från Öckerö kommun, där även Andreas Beutler, förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnad uttalar sig. 

– I arbetsordningen för ö-råden framgår att det är politikerna i kommunstyrelsens presidium som leder ö-samråden och har dialogen med ö-råden. Min roll gällande ö-samråden blir då främst att säkerställa att vi har en organisation som stödjer samråden och mötena mellan ö-råden med politiken. Detta innebär att det framför allt är politikerna i kommunstyrelsens presidium som har dialogen med ö-råden utifrån deras roll som folkvalda, skriver kommundirektör Richard Vidlund.

Kritiserar bygget vid Pinan

Ett beslut som Peter Carman är kritisk till är ombyggnationen vid området vid Pinan (Tärnvägens industriområde) där bland annat Willys och Systembolaget öppnat. Ett projekt som enligt honom har stor betydelse för invånare på samtliga öar i kommunen. Han är inte alls nöjd med hur projektet föll ut, i synnerhet inte när det gäller trafiksituationen som har uppstått i och med bygget.

– Hade det funnits en dialog i planeringsfasen hade det inte sett ut som det gör idag. Trafikverket har tydliga krav och riktlinjer för vad som gäller för pålastning och avlastning av fordon från färjorna. När kommunen nu godkänt att det byggts för handel blir det en helt annan trafiksituation mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen. Det uppstår köer och trafiksituationer som rent av är farliga, säger Peter Carman.

Enligt Peter Carman gjordes aldrig någon kvalificerad riskbedömning av trafiksituationen från kommunens sida innan bygget vid Pinan startade. En riskbedömning som han menar att Rickard Vidlund ytterst är ansvarig för.

Peter Carman menar att trafiksituationen för gående blivit mycket mer osäker sedan kösituationen från färjan och i och med den ökade utfartstrafiken från Tärnvägen.

– Jag ser i stort sett dagligen skolbarn men även äldre som korsar Göteborgsvägen på ett fullkomligt livsfarligt vis. Jag vill inte bli vittne till en olycka med ett barn inblandat. Det är inte en fråga om utan när en allvarlig olycka inträffar, säger Peter Carman.

Beutler: Riskanalys är genomförd

Öckerö kommun hävdar dock att en kvalificerad riskanalys om trafiksäkerheten i området är genomförd och att åtgärder i form av en ny gång- och cykelpassage är under utredning.

– En kvalificerad riskanalys är gjord för området. Slutsatserna i utredningen pekar på att området är bekymmersamt främst för oskyddade trafikanter i korsningen Tärnvägen/väg 155/Hedens byväg. Utredningen föreslår att skapa en ny gång- och cykelpassage i närheten av korsningen. En dialog förs mellan kommunen och Trafikverket som äger väg 155 om hur vi kan gå vidare med åtgärdsförslaget som riskanalysen föreslår, skriver Andreas Beutler.

Andreas Beutler hänvisar även till samrådsredogörelsen för detaljplanen för Tärnvägens industriområde, daterad 20190409, där endast en av de tio ö-råden inkommit med synpunkter: Öckerö ö-råd. Där skriver man bland annat:

”Öckerö Ö-råd välkomnar den planerade förändringen men vill framföra ett påpekande om trafikflödet inom området. Med den nya kretsloppsparken kommer trafiken att öka. Med ett nytt industriområde, omflyttning av Västtrafiks bussar och en större parkeringsyta kommer trafikflödet i området att förändras och växa, inte minst i korsningen av Tärnvägen och Andvägen. Detta är är att beakta vid planeringen av tillfarter till de nya intressenterna inom det område samrådet gäller.”

Utbult: Björkö ö-råd har varit delaktiga

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) upplever inte att dialogen med ö-råden har försämrats under den tid hans parti varit styrande.

– Jag uppfattar att Öckerö kommun har en god dialog med ö-råden men den kan säkert bli bättre, skriver han.

Jan Utbult hänvisar till arbetsordningen för ö-samråd där det står: ”För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans. Kommunen kan vända sig till ö-råden i frågor som är av stort allmänt intresse för att få in synpunkter från kommunens invånare. Ö-råden är även en remissinstans vid översiktsplanering och större detaljplaner.”

I den står även att ö-samråden ska vara en ”ömsesidig dialog mellan ö-råden och kommun”. I dialogen vill vi lyfta frågor som vi ser är viktiga för alla ö-råd. 

Jan Utbult lyfter den fördjupade översiktsplanen på Björkö som ett exempel på när ett ö-råd har varit delaktig i planeringen.

– Som exempel var Björkö ö-råd, Samhällsföreningen, väldigt delaktiga under framtagandet av den fördjupade översiktsplanen på Björkö och det finns även många andra frågor och ärenden som diskuteras mellan kommunen och ö-råden både via ö-samråden och via direkt kontakt med de olika ö-råden, skriver Jan Utbult i mailsvaret till Torslanda-Öckerötidningen.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.
Laddar

Följer du fotbolls-EM trots att Sverige inte är med?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!

Annonser

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Spela casino på nett och ta emot fina välkomsterbjudanden.

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

spela casino utan spelpaus

För den som vill uppleva pålitliga casinon utan svensk licens och söker trygghet, är ett besök till starwarscasinos.com starkt rekommenderat.

Jämför samtliga casino med Swish och läs allt vad de har att erbjuda på Alcasino.se

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino

Läs om casino utan spelpaus på casinoutansvensklicens.co

Vill du hitta bäst bettingsidor? SvenskBetting listar Sveriges bästa spelsidor!

Är du på jakt efter bästa casino sidor?Det hjälper vi dig med!

De bästa svenska spelsidorna hittar du genom oss, välkommen in!