Björlanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/08/SkraBro_torget.jpg

Kring Skra Bro i Björlanda planeras cirka 1 200 bostäder byggas i tre olika etapper. Det är känt sedan tidigare. Men var i planeringen befinner sig de olika etapperna? Torslanda-Öckerötidningen tar tempen på projekten.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/08/Skra-Bro.jpg

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 28 mars i år att anta detaljplanen för bostäder och handel i Skra Bro. Det beslutet har av närboende överklagats till Mark- och miljödomstolen.