Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson
Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson

Öckeröalliansens mål presenterade

I början av nästa år tillträder det nygamla presidiet i Öckerö kommun i och med att den nya mandatperioden startar. Och på årets sista kommunfullmäktige presenterade därför Öckeröalliansen sin övergripande politik och övergripande mål för de kommande åren. Men från oppositionen hörs kritik om att målen är allt för otydligt formulerade.

På årets sista kommunfullmäktige presenterade de tre allianspartierna KD, M och L med kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) i spetsen de tre samarbetspartiernas övergripande mål för den kommande mandatperioden.

Målen sätter riktningen vägen framåt för hela kommunens arbete och finns till för kommunens nämnder och bolag att arbeta utifrån för att nå kommunens övergripande vision – En levande skärgårdskommun med människan i centrum. 

Det första målområdet som presenteras i de övergripande målen handlar om en fråga vi i Torslanda-Öckerötidningen tagit upp flitigt under hösten och inför valet, frågan om befolkningsutveckling och infrastruktur i kommunen. Genomsnittsåldern stiger i Öckerö kommun, vilket betyder att det blir allt fler äldre och färre i arbetsför ålder, vilket i förlängningen innebär minskade inkomster för kommunen, samtidigt som utgifterna ökar i och med fler platser på äldreboende, mer hemtjänst och så vidare. 

Vidare ligger fokus i de övergripande målen på politik som rör barn och unga, trygghet och beredskap, kultur och fritid, vård och omsorg, hållbarhet och miljö, näringsliv och företagsamhet samt kompetensförsörjning och organisation. Jan Utbult är nöjd med vad de övergripande målen kommer innebära för det framtida politiska arbetet.

– Allt hänger ihop för att vi ska kunna skapa en bra helhet i kommunen. Öckerö kommun behöver fler bostäder för att vi ska kunna få en befolkningstillväxt och en bättre demografi. Vi behöver också fler arbetstillfällen för att vara en attraktiv kommun och flytta till samt för att inte öka trafiken på väg 155. För en god personalförsörjning i våra företag och inom kommunen ska vi fortsätta ha bra skolor, förskolor och aktiva föreningar, säger Jan Utbult till Torslanda-Öckerötidningen.

– Jag skulle säga att de tre viktigaste utmaningarna kommande mandatperiod är befolkningsutveckling och demografi, kompetensförsörjning samt den kommunala ekonomin. Vi står inför stora utmaningar på både kort och lång sikt inom dessa områden men är väl medvetna om dem och arbetar aktivt med dessa, fortsätter han.

För fluffigt och svårt att mäta
Maria Brauer, Socialdemokratiskt oppositionsråd i Öckerö kommun, menar att målen är bra och håller med om att många av de problem som målen säger sig ta sig an är helt rätt. Men samtidigt riktar hon kritik mot att de gemensamma målen saknar substans och är allt för fluffiga.

– Det som skaver hos mig när jag ser målen är att de är så otroligt fluffigt formulerade. De innehåller nästan inga konkreta punkter vilket gör att det kommer bli otroligt svårt att mäta målen för att se om det faktiskt blir några framsteg på områden som de styrande politikerna faktiskt lovar.

Samtidigt menar Maria Brauer att Öckeröalliansen i de övergripande målen nu presenterar politik som de själva skjutit ner så sent som i höstas – bara för att den då kom från oppositionen. 

– Ser man på målområde 4 – kultur och fritid, så beskriver Öckeröalliansen att de under mandatperioden ska verka för utomhusgym i kommunen och se över möjligheterna till en utomhusscen. Men så sent som på förra kommunfullmäktige i november behandlades en motion från Socialdemokraterna om utomhusgym som slogs ner. Och på förra sammanträdet för Utbildning-, kultur- och fritidsnämnden hade Socialdemokraterna en motion om utescen som av allt att döma blir avslagen på grund av Alliansen. Det blir så fel. Man kan inte i ena sekunden avslå vår politik och sen på nästa kommunfullmäktigemöte säga att man ska genomföra densamma, säger Maria Brauer. 

På kritiken om fluffigt satta mål med otydlig möjlighet att mäta menar Jan Utbult att målen är väl formulerade och att de innehåller en välbalanserad blandning av konkreta och visionära mål.

– Ett mål kan vara väldigt konkret men det kan också vara väldigt visionärt. Vi har valt att definiera mål som ligger någonstans mitt emellan. Från Öckeröalliansen tycker vi att mandatmålen är väl formulerade och de kommer att bli en bra grund för styrningen av kommunen under kommande mandatperiod, och fortsätter:

– Nästa steg blir nu att definiera med detaljerade kriterier för måluppfyllelsen. Då kommer det också att bli mer konkret, säger Jan Utbult.

Och på kritiken om att de övergripande målen innehåller samma politik som man sedan tidigare röstat ner svarar Jan Utbult att det handlar om hur motionerna inlämnade av tidigare politiker formulerats.

– Hur svaren på en motion skrivs beror främst på hur motionens att-sats formuleras. Ibland blir det då ett avslag även om intentionen är god. I mandatmålen formuleras uppdraget att ”…se över möjligheten…” vilket lämnar öppet för olika alternativ att genomföra förslagen, säger Jan Utbult.

Mer från öckerö kommun

Ny butik på Björkö med hemtrevlig känsla

Marie och hennes man Erik kom till Björkö för ett…

Ombyggnationer påverkar trafiken till färjan

Från den 1 februari och fram till maj kan det…

Jazzkatten från Kalvsund

Lägenheten i Bö är varm och hemtrevlig. I ett hörn…

Ishuset, symbolen för Björkö, omskapas

Tiderna förändras. Det som var modernt igår är omodernt idag.…

Senaste nytt

Anna gör lärarpraktik i Kenya

Anna Holmqvist från Torslanda läser på lärarprogrammet vid Göteborgs Universitet.…

Ny butik på Björkö med hemtrevlig känsla

Marie och hennes man Erik kom till Björkö för ett…

Ombyggnationer påverkar trafiken till färjan

Från den 1 februari och fram till maj kan det…

Volvo återkallar tusentals bilar efter bromsfel

I veckan rapporterade sajten Carup.se att Volvo Cars tvingas återkalla…

Registreringslag välkomnas av katthjälparna

Från och med 2023 måste katter id-märkas och registreras hos…

Säg ja till havsbaserad vindkraft

I artikeln Vindkraftsparker en förutsättning för batterifabriken i Torslanda framför…

Sidor tog brons på JSM i skidskytte

 Sverige har en lång tradition att falla tillbaka på av…

Vi får aldrig glömma förintelsens offer

Idag den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Datumet 27 januari…

Jazzkatten från Kalvsund

Lägenheten i Bö är varm och hemtrevlig. I ett hörn…

Säker vinst för damerna efter trög start

Matchen startade trögt för hemmalaget, som saknade skärpan. Matchen var…

”En höna av en fjäder”

När Torslanda-Öckerötidningen når Daniel Johnsson under onsdagsförmiddagen säger han: –…

Ishuset, symbolen för Björkö, omskapas

Tiderna förändras. Det som var modernt igår är omodernt idag.…

Många öbors gymnastiklärare

Werner kommer från staden Linz/D vid Donau i norra Österrike.…

Årets Möjlighetsskapare 2022

Förra året skrev vi en artikel om Fiskeboa, som var…

Miranda gjorde slag i saken och anordnade egen konsert

– Jag tycker att det hade behövts fler konserter och…