Öckerö kommunfullmäktige

”Vi är beredda om vi behöver ta vårt ansvar”

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), har beredskapen för att ta emot potentiella flyktingar från Ukraina påbörjats i flera led i kommunen, bland annat i skolorna.

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Svensson (M) inledde sammanträdet med att konstatera att det var trevligt att fullmäktige efter en lång tid åter kunde samlas i samma sal och inte sitta enskilt framför sina datorer, vilket varit fallet under pandemin. 

Ett ämne som finns på de flestas läppar är situationen i Ukraina. Det hade föranlett Maria Brauer (S) att inkomma med en fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) om hur Öckerö kommun står rustad för att hjälpa och kunna ta emot ett stort antal flyktingar från krigets Ukraina.

Jan Utbult svarade att Öckerö kommun noga följer den utveckling som pågår i Ukraina genom Länsstyrelsen, MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap), Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner. I dagsläget är det, enligt Jan Utbult, svårt att veta i vilken omfattning som Öckerö kommer att behöva hjälpa till, men han angav att arbetet med beredskapen har påbörjats i flera led. Bland annat har kommunledningsgruppen tagit kommandot för samordning och ledning. 

Samma kväll som Öckerö höll sitt fullmäktigesammanträde aktiverade ministerrådet i EU ett massflyktsdirektiv, som innebär att personer som kommer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. 

– Det gör att det finns ett behov av att bereda plats i skolor och för att hitta bostäder. Det arbetet har påbörjats. Skolan har påbörjat förberedelser för skolgång för barn som flytt från Ukraina och det har även startat inventeringar av lokaler och bostäder i kommunen, sa Jan Utbult.

Jan Utbult hänvisade till flyktingvågen 2015-2016 och hur civilsamhället då slutit upp och hjälpt till. Nyligen startade Öarnas kristna råd upp sina förberedelser och samverkan. Jan Utbult menade också att viktiga lärdomar och erfarenheter, samt dokumentation, från situationen 2015 nu kommer att bli betydelsefulla. 

– Vi befinner oss i en väldigt osäker situation, men vi är beredda om vi behöver ta vårt ansvar framöver, sa Jan Utbult.

V vill ha fri kollektivtrafik
Till sammanträdet hade också en motion om avgiftsfri kollektivtrafik för alla invånare i kommunen inkommit. Annika Andersson (V) menade att den färdplan för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg som nyligen fattats inte innehåller tillräckliga åtgärder. Därför föreslår V avgiftsfri kollektivtrafik för Öckerös invånare. Något som Annika Andersson sa sig vara övertygad om att det skulle få fler att välja att åka kollektivt. 

Motionen anmäldes och skickades till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Även två medborgarförslag hade inkommit. Det första handlade om att sätta upp övervakningskameror och belysning på cykelparkeringen vid Hönö färjeläge. Det andra var ett förslag om att rusta upp parkeringen vid Hedens by. Båda förslagen anmäldes och skickades vidare till kommunstyrelsen.

Noterbart i övrigt: Dan Eliasson (KD) valdes som ny ledamot i styrelsen för Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetsservice AB, efter att Fredrik Gustavsson (KD) i februari avsagt sig samma uppdrag.

Mer från öckerö kommun

Ebba aktuell med ny musik

26-åriga Ebba Knutsson är ett välbekant ansikte i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde. Ebba växte upp på Bohus-Björkö där musiken var en naturlig…

54 miljoner till Leader Bohuslän

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023…

Digitalt stöd i hemmet

Ett sätt att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre är genom att öka kunskapen om hur man använder digitala…

Sveriges första gröna fiskebåt

”Vi har ärvt Bohusläns äldsta yrke av våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn och barnbarn.…


Senaste nytt

”Lägsta siffran på minst fyra år”

Sommaren i Torslanda och Öckerö har förflutit utan att det skett i stort sett några händelser som har stuckit ut,…

Ebba aktuell med ny musik

26-åriga Ebba Knutsson är ett välbekant ansikte i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde. Ebba växte upp på Bohus-Björkö där musiken var en naturlig…

Fredde trivs allra bäst i dofterna vid grillen

Fredrik har alltid tyckt om att laga mat och är den som lagar all mat i sin familj. Han poängterar…

Så förebygger du brand ombord under sommar semestern

För många är flytvästen en självklarhet ombord. Men det finns andra risker som man behöver skydda sig från. I våra…

Torslandaduo först i världen med hundmat på svenska blåmusslor

Efter att familjens hund gått bort 9 år gammal började Johan Cederloo undersöka matens roll i hundens liv. Torrfodret som…

Stökig parkeringssituation vid baden kan få fatala följder

Problem med framkomlighet och parkeringskaos varma sommardagar då många söker sig till badplatserna har blivit ett årligt återkommande fenomen. Särskilt…

54 miljoner till Leader Bohuslän

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023…

Digitalt stöd i hemmet

Ett sätt att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre är genom att öka kunskapen om hur man använder digitala…

Kville-löpare till EM i ultralöpning

Ultradistanslöpning har fått en explosionsartad tillväxt de senaste åren i Sverige. Är man bland de bästa i landet innebär det…

Sveriges första gröna fiskebåt

”Vi har ärvt Bohusläns äldsta yrke av våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn och barnbarn.…