Socialdemokraterna kommer otvetydigt att säga ja till tvärförbindelsens genomförande enligt gruppledaren Jonas Attenius. Här fotograferad i Torslanda 2017. FOTO: Henrik Edberg
Socialdemokraterna kommer otvetydigt att säga ja till tvärförbindelsens genomförande enligt gruppledaren Jonas Attenius. Här fotograferad i Torslanda 2017. FOTO: Henrik Edberg
Jonas Attenius (S):

”Vi kommer stå upp för tvärförbindelsen”

Socialdemokraterna kommer att rösta för att tvärförbindelsen i Torslanda genomförs. Det bekräftar Jonas Attenius, Socialdemokraternas oppositionsledare i Göteborg, för Torslanda-Öckertidningen.

Under nämndmötet den 25 augusti föreslår trafikkontoret att trafiknämnden i sin tur ska föreslå för kommunfullmäktige att besluta om genomförande av Torslanda tvärförbindelse. Trafikkontoret vill också att kommunfullmäktige fastställer projektbudgeten för tvärförbindelsen till 234 miljoner kronor i 2022 prisnivå.

Tisdagen den 16 augusti gjorde Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamot Karin Pleijel ett utspel om att projektet bordeskrotas, för att i stället satsa på attraktiv kollektivtrafik och upprustade cykelbanor lokalt, då den förväntade kostnaden för projektets genomförande stigit med 24 procent.

Mp och V negativa till projektet
Att Miljöpartiet motsätter sig tvärförbindelsen i Torslanda är inget nytt. Partiet har sedan projektet började utredas varit emot en ny väg som riskerar att generera ökad biltrafik. Även Vänsterpartiet i Göteborg har tidigare varit negativa till Torslanda tvärförbindelse.

De borgliga partierna har tidigare ställt sig bakom att tvärförbindelsen byggs. Allra mest vokala i frågan bland de borgliga partierna har Moderaterna varit. Även Sverigedemokraterna och Demokraterna har varit tydliga med att de vill att tvärförbindelsen byggs.

Socialdemokraterna har sedan tidigare också ställt sig bakom tvärförbindelsen. Men partiet har bakåt i tiden varit lite mer splittrat i frågan än partierna till höger om dem. Lokalt har dock S-föreningen i Torslanda länge drivit frågan.

S står bakom tvärförbindelsen
Finns det någon risk att Socialdemokraterna ändrar sig nu när det visar sig att tvärförbindelsen blir 45 miljoner kronor dyrare än det tidigare var beräknat?

Och: Finns det en risk, eller möjlighet, att Socialdemokraterna ändrar sig i frågan för att kompromissa med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om de behöver deras stöd för att få majoritet i kommunfullmäktige i höstens val?

–Jag ser som Torslandabo att tvärförbindelsen verkligen behövs. Det kommer Socialdemokraterna stå upp för, säger Jonas Attenius, Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, till Torslanda-Öckerötidningen.

Har du hela partiet med dig i den åsikten?

– Absolut.

Jonas Attenius vänder sig mot påståendet att Socialdemokraterna tidigare skulle ha varit splittrade i frågan, när det kommer på tal:

– Det gjordes vissa eftergifter under tidigare ledarskap och tidigare koalition på grund av att andra partier inte delade vår entusiasm för tvärförbindelsen, men jag har aldrig upplevt att frågan på något sätt splittrar vårt parti. Vi står helhjärtat bakom tvärförbindelsen, säger han.

Batterifabriken spelar in i frågan
När Torslanda-Öckerötidningen pratar med Jonas Attenius (torsdag 18 augusti) är han på väg in i ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte där bland annat placeringen av Northvolts och Volvo Cars batterifabrik i Sörred återfinns på dagordningen. Att Syrhåla-motet byggs om, vilket föreslås bli etapp 1 av tvärförbindelseprojektet, är en förutsättning för batterifabriken – vilken kommunfullmäktige godkände under torsdagskvällen – ska kunna uppföras.

– Det handlar om minst 3 000 nya jobb. Vissa av dem kommer naturligtvis att bo i Torslanda, så behovet av tvärförbindelsen lär inte minska, säger han.

Enligt Jonas Attenius finns det ingen motsättning mellan en god infrastruktur för bilar och en väl fungerande kollektivtrafik till och från Torslanda.

– Självklart kan vi inte bara titta på bilarna. Vi måste vi jobba för en effektiv kollektivtrafik också.

Om bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och möjligen Feministisk initiativ, röstar i kommunfullmäktige för att Torslanda tvärförbindelse inte ska genomföras och alla andra partier antar genomförandebeslutet så kommer tvärförbindelsen att bli av.


Här är trafikkontorets förslag för Torslanda tvärförbindelse

Åtgärder längs tvärförbindelsen innefattar bland annat bullerskärmar samt gång- och cykelbana längs vägen. ILLUSTRATION: GÖTEBORGS STAD TRAFIKKONTORET

På torsdag den 25 augusti kommer trafiknämnden med största sannolikhet föreslå att kommunfullmäktige ska fatta ett genomförandebeslut för Torslanda tvärförbindelse.

Nedan kan du läsa vad trafikkontorets förslag innefattar.

  • Projekt Torslanda tvärförbindelse föreslås delas in i två etapper.

Etapp 1. Syrhålamotet, som planeras byggas om till cirkulation. Det behöver göras oavsett om tvärförbindelsen blir av eller inte på grund av den kommande batterifabrikens plavering strax norr om motet.

Etapp 2. Tvärförbindelsen inklusive Nya Älvegårdsvägen.

  • Två olika alternativ för projektering finns för etapp 2. Antingen inleds projekteringen under år 2025 efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Det skulle inbära att tvärförbindelsen kan stå klar för trafikpåsläpp till årsskiftet 2027-2028.
  • Det andra alternativet är att projektering inleds under 2024, efter att planen tillstyrkts i byggnadsnämnden. Det skulle i så fall kunna innebära att tvärförbindelsen invigs ett år tidigare än i ovan alternativ, det vill säga till årsskiftet 2026-2027.
  • Totalkostnaden bedöms landa på 234 miljoner kronor, varav 47 miljoner kronor avser riskreserv.
  • Tvärförbindelsen föreslås dimensioneras för en hastighet på 40km/h i tätbebyggt område och 60km/h i övrigt och ett trafikflöde på 7 000 fordon per dygn.

Mer från torslanda

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Senaste nytt

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Den som läser en bok blir…

Böcker på höjden, böcker på längden, böcker på tvären. Tjocka,…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…