Vikande elevunderlag och tillräckligt med plats på andra skolor uppges som några av anledningarna till förslaget om att Snäcke-bergsskolan ska avvecklas.
Vikande elevunderlag och tillräckligt med plats på andra skolor uppges som några av anledningarna till förslaget om att Snäcke-bergsskolan ska avvecklas.

Snäckebergsskolan hotas av nedläggning

Göteborgs Stad är mitt uppe i ett arbete med enhetsförändringar för nya långsiktiga principer för en kvalitativ skola. Bland annat vill grundskoleförvaltningen se en omorganisation mot F-6- och 7-9-skolor. Det medför att framtiden blir oviss för F-3-skolor i staden. En av dem är Snäckebergsskolan i Torslanda som hotas av nedläggning efter vårterminen nästa år.

I torsdags i förra veckan kallades vårdnadshavare till elever på Snäckebergsskolan i Torslanda till ett möte vars syfte var att informera om ett förslag till enhetsförändring som i korthet innebär att Snäckebergsskolan föreslås stängas efter vårterminen 2023. 

Enligt grundskoleförvaltningen finns det ett överskott av skolplatser i Torslanda, främst på Noleredsskolan där alla av Snäckebergsskolans elever skulle få plats, samtidigt som befolkningsprognosen för barn mellan 6-15 år är sjunkande i södra Torslanda fram till 2029. Därtill har man redan sett ett sjunkande elevantal i området under ett par år fram tills idag, enligt Johanna Pettersson, utbildningschef på grundskoleförvaltningen.

Förskole- och särskole-behov
Förslaget, som ska mynna ut i ett tjänsteutlåtande som politikerna i grundskolenämnden ska ta beslut om vid sitt novembersammanträde, berör 65 av totalt 86 elever på Snäckebergsskolan. De elever som går i årskurs 3 under innevarande läsår kommer ändå att byta skola inför höstterminen 2023.

– Det finns inget beslut om vad lokalerna ska användas till om Snäckebergsskolan avvecklas, men vi vet om att både grundsärskolan och förskoleförvaltningen är i behov av lokaler i området, säger Johanna Pettersson till Torslanda-Öckerötidningen.

De långsiktiga principer som grundskoleförvaltningen implementerar innefattar bland annat större skolor, med en inriktning F-6 samt 7-9. Nya Torslandaskolan kommer att ha plats för cirka 600 elever och ska enligt plan stå klar våren 2024. Efter det kommer Noleredsskolan att byggas om vilket både ska innebära en uppfräschning, men även att skolan får större elevkapacitet. Det innebär att de Torslandaskoleelever som idag går i de tillfälliga modulbyggnaderna vid Torslandavallen flyttar till sin nya skola, så kommer Noleredsskolans elever få flytta till de tillfälliga lokalerna vid idrottsplatsen. 

”Gått alldeles för snabbt”
Johan och Therese Astvik har två barn som går på Snäckebergsskolan och kommer att beröras av den eventuella skolflytten. Dottern går i andra klass och sonen började i förskoleklass tidigare i höstas. 

– Min bild är att det här har gått väldigt snabbt. Vi bjöds in till ett möte i torsdags i förra veckan där ett förslag om att Snäckeberget skulle läggas ner presenterades. Alla blev halvt chockade, eller åtminstone väldigt förvånade, säger Johan Astvik.

Det blir väldigt ryckigt för honom. Det ger ingen stabilitet. Det är inte bra.
Johan Astvik

Johan Astvik menar att mötet var luddigt och att föräldrarna inte fick svar på särskilt många av de frågor och synpunkter de hade. Den största invändningen han har mot förslaget är att det kommer innebära att många barn, däribland hans egna, kommer att få byta skola väldigt tätt.

Sonen, som började förskoleklass på Snäckeberget för några månader sedan, riskerar att få gå på tre olika ställen under sina första tre år i skolan. Nästa år kan han få flytta för att gå på Noleredsskolan i första klass, för att sedan få flytta till baracker på Torslandavallen inför andra klass när Torslandaskolan planeras stå klar våren 2024 och en ombyggnad av Noleredsskolan står på tur.

– Det blir väldigt ryckigt för honom. Det ger ingen stabilitet. Det är inte bra, säger Johan Astvik. 

Johanna Pettersson har förståelse har att många vårdnadshavare till elever på Snäckebergsskolan är upprörda.

– Det är inte konstigt att de är oroliga. Det blir en förändring. Men vi måste titta på helheten, bland annat på hur elevunderlaget ser ut. Som det ser ut så finns det utrymme till fler elever på Noleredsskolan.

Vill att beslutet skjuts på framtiden
Enligt grundskoleförvaltningen kommer majoriteten av eleverna få under två kilometer till sina nya skollokaler. 

Enligt Johan Astvik och andra föräldrar är det inget bra argument eftersom det rör sig om små barn som måste skjutsas till Noleredsskolan och senare till de tillfälliga lokalerna vid idrottsplatsen. Enligt honom är det inte aktuellt att låta barnen gå genom skogen och passera de i rusningstrafik tungt trafikerade Gamla Tumledsvägen eller Gamla Hjuviksvägen. Överhuvudtaget tycker inte han att grundskoleförvaltningen har tagit trafiksituationen tillräckligt i beaktande. 

Vad vill du ska hända nu?

Jag önskar att de skjuter upp beslutet tills skolorna [Torslandaskolan och Noleredsskolan, reds anm.] är klara, säger Johan Astvik.

Han fortsätter:

– Jag är irriterad över att man som vårdnadshavare inte har fått vara med och tycka till. De säger att det här är för barnens bästa. Men det här ju absolut inte för barnens bästa. Det är för att spara pengar, eller för att hitta lokaler till andra verksamheter.

Grundskoleförvaltningen har kommunicerat följande föreslagna tidplan:

22 november: Beslut i grundskolenämnden.

December: Nytt föräldramöte med fokus på praktiska frågor.

Januari-februari 2023: Möjlighet att önska ny skola.

Mars 2023: Beslut om skolplacering.

Augusti 2023: Skolstart.

Mer från torslanda

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Senaste nytt

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Den som läser en bok blir…

Böcker på höjden, böcker på längden, böcker på tvären. Tjocka,…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…