Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Mycket kom att handla om trafiksäkerheten för skolbarn längs Nya Älvegårdsvägen, utanför själva planprogrammet, när trafik- och stadsbyggnadskontoret presenterade sitt förslag för detaljplan för Torslanda tvärförbindelse.

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår fram till den 18 oktober. För den som har synpunkter på den föreslagna detaljplanen gäller det att skriftligen delge stadsbyggnadskontoret dem innan det datumet.

 

I onsdags den 21 september ägde ett samrådsmöte rum på Vingen i Amhult där representanter för stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret informerade om detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse, men även svarade på frågor om planarbetet.

 

Som Torslanda-Öckerötidningen tidigare har skrivit om (Torslanda-Öckerötidningen 220827) så föreslås projektet delas upp i två etapper. Den första etappen avser Syrhålamotet, där den ljusreglade korsningen föreslås bli en cirkulationsplats. Etapp 1 skulle i så fall projekteras under 2023 och byggas under 2024.

I etapp 2 ingår själva detaljplanen av den nya vägen, samt åtgärder på Nya Älvegårdsvägen som ligger utanför den aktuella detaljplanen. Med projektering under 2025 och byggnation 2026-2027.

 

Skolbarnens säkerhet
Samrådsmötet i måndags hade samlat ett 50-tal besökare, varav många närboende till projektet.

Många av frågorna och synpunkterna som framkom från besökarna hade att göra med just Nya Älvegårdsvägen och säkerheten för skolbarn att korsa vägen till Älvegårdsskolan. Det förekom också många synpunkter om den befarade bullernivån i skolan och delar av dess skolgård.

  • Det känns som ni har glömt av barnen, sa en mötesbesökare.

Andra menade att det kändes som om det tagits större hänsyn till salamandrar och andra skyddade arter än till skolbarn när Nya Älvegårdsförbindelsen förordades framför Domarringsförbindelsen.

Representanter från stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret talade om att en social konsekvensanalys och barnanalys, samt bullerutredningar, ingår bland det stora antalet utredningar som har gjorts.

Gångbro svårgenomförbart
På frågan om det inte hade varit bättre att bygga en gång- och cykelbro över Nya Älvegårdsvägen svarade Karin Gamberg från trafikkontoret att man utrett den möjligheten men att man kommit fram till att man tror att den inte hade blivit särskilt väl använd på grund av terrängen och svårigheter beträffande de fysiska förutsättningarna, som bland annat hade gjort påfarterna till en bro väldigt höga och branta.

I stället föreslår trafikkontoret fysiska åtgärder som ska hålla ned hastigheterna, med hjälp av tre upphöjda gångpassager vid Älvegårdsskolan som ska komplettera de två som finns där redan idag.

  • Vad gäller ljusreglerade övergångar och trafiksignaler är det inte en säkerhetsåtgärd, utan en framkomlighetsåtgärd. De kan skapa en falsk trygghet hos gående, sa Karin Gamberg. Men möjligheten att bygga trafikljus finns kvar.

Oro för buller och vibrationer
Den beräknade trafikmängden på tvärförbindelsen uppgår till cirka 6 000 fordon per dag. Enligt trafikkontoret skulle en väl tilltagen prognos för 2035 utgöra cirka 7 000 fordonsrörelser per dygn.

I ett Göteborgsperspektiv är inte 6 000 fordonsrörelser utanför ett hus särskilt mycket, enligt trafikkontoret. Flera mötesdeltagare hävdade dock att de valt att bosätta sig där just för att slippa trafik och buller.

En fastighetsägare längs Älvegårdsvägen oroade sig för möjligheterna att kunna bo kvar i sitt hus med tanke på buller och vibrationer från den nya vägen som kommer att passera strax norr om fastigheten.

Det planerade bullerplanket var enligt fastighetsägaren inte tillräckligt. Han ville att vägen skulle flyttas längre norrut och att även bullervallar skulle uppföras.

I övrigt togs en befarad problematik inför att med bil ta sig ut från anslutande tvärgator till Nya Älvegårdsvägen upp. Enligt trafikkontoret är inte 6 000-7 000 bilar per dag en så stor trafiktillströmning så att det kommer att bli några större problem att svänga ut när vägen är klar.

Ett par aspekter ur cykelsynpunkt dryftades också. Där förslagen som innebär att man som cyklist kommer att vara tvungen att korsa vägbanan ett par gånger ifrågasattes. Även säkerheten som cyklist i Bulycke industriområde och vid den kommande cirkulationsplatsen ifrågasattes.

Möjlig framtida busstrafik
I detaljplanen ingår möjligheter att uppföra busshållplatser längs tvärförbindelsen. Men något beslut om framtida kollektivtrafikering på sträckan är inte taget, då det är Västra Götalandsregionen som genom Västtrafik är ansvariga för kollektivtrafiken och inte trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs Stad.

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från torslanda

Dörrarna öppna till ny optiker i Amhult

När Sara Olsson tog över som ägare för Specsavers butik…

Populär filmklubb

– Filmstudioupplägget är något jag alltid har gillat. Det vill…

Torslanda Ridklubb gav sig in i kampen mot cancer

Evenemanget kallades ”Kür for Cure” & ”Hopp for Hope” –…

Så ser framtiden ut för Torslandas två centrala F-6-skolor

Noleredsskolan står, som Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckan, inför…

Senaste nytt

Miljöpartiet värnar om den orörda naturen på Öckerööarna och klimatsmart planering

Sedan en tid tillbaka har det funnits en detaljplan för…

Gubbhyssens tid är snart här

Nästa år fyller jag jämnt. Jag har ingen ålderskris att…

Dörrarna öppna till ny optiker i Amhult

När Sara Olsson tog över som ägare för Specsavers butik…

Fortsatta IT-störningar för Svenska kyrkan

I mitten av vecka 48 hade de IT-störningar som drabbade…

De ska springa i 24 timmar

Emir Halakic, Elin Hartelius och Louise Kjellson, IF Kville, är…

Populär filmklubb

– Filmstudioupplägget är något jag alltid har gillat. Det vill…

Stor skillnad på vilken förälder som vabbar mest

I en typisk svensk familj är de mer sannolikt att…

Torslanda Ridklubb gav sig in i kampen mot cancer

Evenemanget kallades ”Kür for Cure” & ”Hopp for Hope” –…

Hits och nostalgi i julskrud

Under namnet Greatest 80’s har ett stort antal kända artister…

Fler besök men mindre mängd återvinns

När pandemin slog till var det många som antingen blev…

Nedsatt kapacitet skapar påfrestning för boende på Nordöarna

Emma Rydberg har bott på Rörö i 12 år och…

Så ser framtiden ut för Torslandas två centrala F-6-skolor

Noleredsskolan står, som Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckan, inför…

Bedrägeriernas svarta månad

I mitten av november hade det redan anmälts 20 000 annonsbedrägerier…

”Skärmlös” men inte fantasilös

Nu vill regeringen göra förskolan ”skärmlös”. Ett förslag som uppskattas…

Utegym ska bli klart i vår

I mars i år skrev Torslanda-Öckerötidningen att stadsmiljöförvaltningen och idrotts-…

Alla fossilfria energislag behövs

I en insändare i Torslanda-Öckerötidningen framför företrädare för Vänsterpartiet Öckerö…

Tufft finalspel i Skol-DM i futsal

Det var tufft motstånd vid måndagens finalspel i futsal DM.…

Spelleverantörer: deras roll och fördelar för onlinekasinon

Provident är ett företag som specialiserar sig på att utveckla…

Bra men med utrymme för förbättring

I veckan presenterade Christina Riksén, näringspolitisk rådgivare i Svenskt Näringsliv,…

400 bostäder på Björkö

Den fördjupade översiktsplanen utgör det fundament som kommunen använder vägledande…

Buröfärjan blir försenad

Beskedet att kommunen skulle hyra in båten Windros som ersättningsfärja…

Noleredsskolan på tur för ombyggnation

Enligt en tidigare kommunicerad tidplan  [Torslanda-Öckerötidningen 20211009] ska Nya Torslandaskolan…

Övningen som blev på liv och död

– Klart jag tänker på det som hände och pratar…

Filosofisk deckare i bohusmiljö

Torslanda-Öckerötidningens mångårige medarbetare Conny Åquist är inte bara en institution…

Nu ökar Covid-19 igen

I ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten uppmanar myndigheten framförallt de som…