Robot underlättar undervisning på distans

En robot i klassrummet som styrs via en surfplatta i hemmet. Är det framtidens skolundervisning? Nej, men ett tillfälligt komplement för elever som exempelvis nyligen opererats och inte kan vara på plats i skolan. Det menar läraren Veronica Källö som har goda erfarenheter av tekniken.

När en skolelev inte kan närvara på lektioner på grund av exempelvis sjukdom eller att de opererats finns det tekniska hjälpmedel till hands. Med hjälp av en klassrumsrobot kan eleven delta i både undervisning och i det sociala sammanhanget. Tekniken skapar möjlighet för eleven att fortsätta sin skolgång och hålla kontakten med sina lärare och klasskamrater utan att vara fysiskt närvarande.

En lärare som har erfarenhet av att använda en klassrumsrobot i undervisningen är Veronica Källö, lärare på Noleredsskolan i Torslanda.

Hon har bara positiva erfarenheter av robothjälpmedlet som eleven styr via en surfplatta i hemmet medan roboten är placerad i klassrummet.

– Eleven styr roboten hemifrån och kan räcka upp handen, ge uttryck för olika känslouttryck, signalera och styra den inbyggda kameran åt olika håll. Så länge man ser tekniken som ett komplement, och det finns en plan för att på sikt få tillbaka eleven till klassrummet, ser jag uteslutande positivt på erfarenheten av att ha använt tekniken i undervisningen, säger hon.

Det är grundskoleförvaltningen, genom enheten för digitalisering och innovation, som tillhanda håller den kostnadsfria tjänsten till skolorna i Göteborg. I första hand riktar sig tjänsten mot elever som är färdigbehandlade på sjukhus, men inte kan vara på plats fysiskt i klassrummet och till elever med långvarig problematisk skolfrånvaro.

Delaktighet i helheten
– Jag tycker att det är viktigt att elever och vårdnadshavare får veta att den här möjligheten finns, om en elev hamnar i en situation då det hade hjälpt deras skolgång under en period, säger Veronica Källö.

Hon ser tekniken som en väg tillbaka in i klassrummet, men också som en väg tillbaka in i det sociala som omgärdar skolgången, så att de känner sig delaktiga i helheten.

– Eleverna i skolan kan ta med roboten så att eleven som är hemma kan vara med exempelvis i bamba eller på praktiska lektioner som slöjd eller idrott.

När en skola beställer roboten ingår det en utbildning på plats i skolan som varar ungefär i en timme.

– Jag tänkte nog att det här skulle vara lite klurigt. Men det var superenkelt. Det krävs bara lite struktur. Det viktigaste är att se till att den är laddad inför skoldagen. Är den fulladdad så räcker det för hela skoldagen, säger Veronica Källö.

Eleverna i hennes klass tog stort ansvar för att undervisningen fungerade väl för eleven som var hemma.

– De tyckte det var spännande. Det fanns inget negativt alls. Vi informerade dem och deras vårdnadshavare veckan innan vi satte i gång. Sedan fungerade det precis som det var tänkt.

Mer från torslanda

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…