Otrygg trafiksituation vid Noleredsskolan

Många vårdnadshavare för elever på den tillfälliga Torslandaskolan vid Torslandavallen upplever skolvägen för sina barn som otrygg. Men de är inte ensamma. Även föräldrar till barn som går på Noleredsskolan har i över ett och ett halvt år flaggat för att trafiksituationen där är otrygg.

När Torslandaskolan revs 2020 var tanken att den nya Torslandaskolan skulle stå klar till höstterminen 2022. Under tiden skulle eleverna gå i tillfälliga paviljonger vid Torslandavallen. I höstas meddelade dock lokalförvaltningen att inflyttningen kommer att ske först under våren 2024, sedan överklaganden rörande upphandlingsprocessen har försenat projektet (Torslanda-Öckerötidningen 211009). 

Innan flytten kontaktade oroliga föräldrar kommunen, men även oss på Torslanda-Öckerötidningen, för att förhöra sig om vilka trafiksäkerhetsåtgärder som planerades att genomföras, då skolvägen i många fall blev avsevärt längre än tidigare. Man lyfte också farhågor om att ännu fler föräldrar skulle komma att skjutsa sina barn till skolan och bidra ytterligare till köerna längs Gamla Tumlehedsvägen 

Vissa åtgärder kom på plats vid den tillfälliga Torslandaskolan, bland annat ett övergångsställe, farthinder och en avsläppningszon på parkeringsplatsen. Även trygghetsvandringar arrangerades. 

Men det var inte bara föräldrarna till elever på Torslandaskolan som reagerade på trafikmiljön i området. Även vårdnadshavare till elever på Noleredsskolan oroade sig för ytterligare tilltagen trafik längs Gamla Tumlehedsvägen. Bland annat ville föräldrar se ett övergångsställe vid det upphöjda vägpartiet på Gamla Tumledhedsvägen i höjd med Noleredsskolan och korsningen till Noleredsvägen. Något som Trafikkontoret avvisade då man ansåg att övergångsstället där Gamla Tumledhedsvägen ansluter till Kongahällavägen var ett fullgott alternativ.

Nu har det snart gått två år sedan Torslandaskolan revs. De två åren de tillfälliga lokalerna på Torslandaskolan skulle finnas kommer att bli fyra. Och i pipeline finns även en framtida ombyggnation av Noleredsskolan. 

Engagerat sig i snart två år
Johanna Lundberg bor på Gamla Hjuviksvägen och har en dotter som går i andra klass på Noleredsskolan. Hon passerar dagligen Torslandaskolans tillfälliga lokaler och lämnar på Noleredskolan. Hon kör sin dotter eftersom hon inte tycker att det känns tryggt att låta henne gå eller cykla längs den smala och mörka Gamla Hjuviksvägen, för att sedan passera all trafik vid den tillfälliga Torslandaskolan, Gamla Tumlehedsvägen och Noleredsskolan. 

– Höst och vinter är det kolsvart och utan reflexer är det livsfarligt då det inte finns några riktiga övergångsställen eller gångvägar längs med många av skolvägarna, säger Johanna Lundberg.

Under ett och ett halvt har hon engagerat sig i trafiksäkerheten kring Noleredsskolan. Bland annat har hon föreslagit för Noleredsskolans ledning att Noleredsskolan och Torslandaskolan skulle kunna börja sina skoldagar med 10-15 minuters mellanrum för att färre skolskjutsande bilar ska röra sig i området samtidigt. 

  Det hade varit den enklaste lösningen om de båda skolorna inte startade samtidigt. Det är på morgonen problemen är som störst. Men jag har fått till svar att det inte går eftersom elever från andra skolor har slöjd och idrott på Noleredsskolan, säger hon.

”Ställt till det för planeringen”
Susanne Persson är biträdande rektor på Noleredsskolan. Hon bekräftar för Torslanda-Öckerötidningen att det inte är aktuellt för Noleredsskolans lektioner att starta vid en annan tid på morgonen. Enligt henne skulle det leda till en dominoeffekt eftersom Noleredskolan även tar emot elever från Snäckeberget för lektioner i idrott och slöjd, samt har ett samarbete med Torslandaskolan när det gäller hemkunskap och moderna språk.

– Det hade ställt till det så otroligt mycket för vår planering. Det är inte bara klassföreståndare som har barnen i sina klassrum på morgonen utan även andra lektioner. Det är svårt att ändra mitt i terminen. Sedan finns det fler parametrar, det skulle bli längre skoldagar och vi har fritidsverksamhet både innan och efter skolan, säger hon. 

Att trafiksituationen är intensiv strax innan klockan 8:00 på morgonen är dock något Susanne Persson är helt överens med de oroliga föräldrarna om.

– Ofta är det kö för att komma in på parkeringen och det finns barn som kryssar mellan de stillastående bilarna på Gamla Tumlehedsvägen. Det känns naturligtvis inte tryggt.

Enligt Susanne Persson har man från skolans håll gått ut med information till föräldrarna där man uppmanar dem att inte skjutsa sina barn till skolan i onödan, och för att säkerställa att barnen i möjligaste mån väljer säkra gång- och cykelvägar. Det finns dock inga resurser för att sätta personal till att vara skolpoliser eller vägvakter. 

Framför allt är det under den mörka perioden av året som situationen är som värst enligt Susanne Persson. Nu, i slutet av februari, har det börjat ljusna på morgnarna och skjutsandet till och från skolan har avtagit något.

Föreslår flera åtgärder
Förutom förslaget om att Noleredsskolan och Torslandaskolan skulle påbörja skoldagen med en kvarts mellanrum har Johanna Lundberg några andra åtgärder som hon hade velat se för att trygga skolvägarna för eleverna. Bland annat vill hon se bättre belysning längs Gamla Hjuviksvägen. Sedan hade hon gärna sett att grinden vid Torslandahallen ställdes upp så att föräldrar som skjutsat sina barn till skolorna hade kunnat välja att köra ut och vidare in mot staden via Gossbydal. Enligt henne hade det även behövts nya farthinder vid Torslandaskolan, då vissa av dem tagits bort eller gått sönder.

Ofta är det kö för att komma in på parkeringen och det finns barn som kryssar mellan de stillastående bilarna på Gamla Tumlehedsvägen.

Susanne Persson

– Även om man inte bygger ett övergångsställe vid Noleredsskolan, så hoppas jag att man i framtiden när man bygger om Noleredsskolan gör en infart till parkeringen direkt från Gamla Tumledhedsvägen, med en fungerande avsläppszon. Som det är nu så är det köer för att svänga av på Noleredsvägen och in på parkeringen. 

Även trafikvakter hade varit optimalt, enligt Johanna Lundberg. Men hon har full förståelse för att skolorna inte har personal att avsätta för det ändamålet.

– När jag växte upp på 80-talet utanför Jönköping fanns det vakter med reflexvästar som såg till att eleverna kom fram tryggt till skolan. Det var högstadieelever som fick en vecka var för att vara ansvariga för det. Jag tycker att det är något som man borde kunna lösa. Kanske kan det vara vi vuxna, om vi kan föräldravandra så borde vi kunna vara medmänniskor i rusningstrafiken, säger hon. 

Johanna Lundberg har haft tre barn som gått på Noleredsskolan. Problematiken med trafiken utanför skolan har funnits hela tiden, men enligt henne har den blivit värre i och med Torslandaskolans tillfälliga flytt. 

– Trafiken har definitivt eskalerat längs Gamla Tumledhedsvägen i och med det. Sedan kan man ju fråga sig hur tillfälliga lokalerna vid Torslandavallen egentligen är. Torslandaskolan är försenad och i framtiden sägs det även att Noleredsskolan ska byggas om. Det är väl inte helt orimligt att tro att Noleredsskolans elever då kan tänkas flytta till de tillfälliga lokalerna vid Torslandavallen, säger Johanna Lundberg.

Mer från torslanda

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Senaste nytt

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…

Så agerade blåljuspersonalen

Strax efter klockan 02:20 natten mellan 13 och 14 november…