Industriområde ska bli levande bostadsområde

800 nya bostäder kan inom några år bli verklighet i den gamla Crawfordlängan längs Kongahällavägen, och i industriområdet kring Hangarvägen i Torslanda. Om bostadsutvecklaren Sverigehusets planer går i lås kommer de att utgöras av både hyres- och bostadsrätter, i första hand anpassade till ensamhushåll och par med utflugna barn. De första inflyttningarna skulle, om allt går enligt plan, kunna ske redan 2026.

Under nämndsammanträdet den 14 december förväntas byggnadsnämnden i Göteborg att ge klartecken för planstart för 400 bostäder i flerbostadshus vid Hangarvägen i Torslanda. Men det kan bli aktuellt med betydligt fler bostäder än så. Sverigehuset AB, som köpte stora delar av den gamla Crawfordlängan redan 2017, har nämligen förvärvat ytterligare fastigheter i området. Totalt äger man i dagsläget sex stycken fastigheter där.

– Jag bedömer att det skulle kunna bli tal om ungefär 800 nya bostäder i området kring Hangarvägen. Det är ett område med otrolig potential som vi verkligen vill göra något bra med. Vi ska göra om analysen tillsammans med våra arkitekter, eftersom vi nu har kontroll över ett större område och fler fastigheter, säger Anna Henriksson, vd för Sverigehuset.

Ensamboende och par
Sverigehuset har ännu inte bestämt sig exakt för utformningen när det gäller storlek på de tänkta lägenheterna, men enligt planen som finns ska bostadsbeståndet både utgöras av hyresrätter och bostadsrätter. Tankar finns också om att det ska bli socialt blandade kvarter, där boende erbjuds för olika typer av människor i olika typer av livssituationer. Även trygghetsbostäder för äldre kan komma att bli aktuellt.

– Det kan handla om unga Torslandabor som vill flytta hemifrån till sin första lägenhet och om äldre par som sålt villan eller radhuset och vill bo i en ny bostadsrätt. Allt från ettor till femmor. Men i huvudsak riktar vi bostäderna mot ensamboende eller par, och inte barnfamiljer. Det finns så många andra boendemöjligheter för barnfamiljer i Torslanda, säger Anna Henriksson.

”Sveriges tråkigaste gata”
Den nuvarande raksträckan på Kongahällavägen norr om Torslandakrysset beskriver Anna Henriksson som ”Sveriges tråkigaste gaturum”. Hon vill att den nya byggnationen ger ett nytt liv åt området och även bidrar till att knyta samman Torslanda Torg med Amhults Centrum, något som också har varit prioriterat av stadens stadsplanerare i programmet för centrala Torslanda.

– Vi vill bygga ett flexibelt stadsrum som fungerar på lång sikt. Vår ambition är att driva och förvalta bostäderna under lång tid. Sedan vill vi förstås ha en levande gatumiljö som folk rör sig i. Det kan finnas kaféer eller restauranger i gatuplan, men även andra verksamhetslokaler.

Om planstart ges så uppskattar Anna Henriksson att detaljplanearbetet för området kan bli färdigt inom ungefär tre år. Naturligtvis kan exempelvis mark- och miljötekniska problem göra att processen förlängs, men ambitionen är att gå ut med försäljning av bostadsrätterna när detaljplanearbetet är klart. Även kösystemet för hyresrätterna kommer att läggas fram under den perioden.

– En preliminär tidslinje är detaljplan 2022-2024 och start av byggnation 2025-2026. Om det byggs omkring 800 bostäder så kommer förstås inte alla att vara klara samtidigt. Vi kommer förmodligen bygga i etapper om 200 bostäder åt gången i så fall.

Anna Henriksson har inte stött på någon som har haft invändningar mot att det gamla industriområdet längs Kongahällavägen görs om till bostadsområde.

– De Torslandabor som jag har varit i kontakt med upplever det som oproblematiskt och anser att de här sträckan hade mått bra av nya bostäder och en rejäl uppfräschning, säger Anna Henriksson.

Mer från torslanda

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Senaste nytt

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…