Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP
Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP

Göteborgs Stad yttrar sig om väg 155

Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det bästa alternativet för att trygga förbindelserna mellan Göteborg och Öckerö. Man ställer sig dock inte helt bakom Trafikverkets förslag till vägutformning, utan föreslår en annan etappvis utbyggnad, i ett yttrande från Stadsledningskontoret som kommunstyrelsen i Göteborg tog beslut om i onsdags.

På sitt sammanträde den 1 december, efter den här tidningens pressläggning, tog kommunstyrelsen i Göteborg beslut om Göteborgs Stads yttrande till Trafikverket angående åtgärdsvalsstudien för väg 155 Torslanda-Öckerö. Yttrandet är sammanställt av Stadsledningskontoret i Göteborg och bygger på en samlad bedömning från olika instanser, främst förvaltningar i staden, som har lämnat in remissvar i frågan.

Förslaget föreslår att kommunstyrelsen lämnar över tjänstutlåtandet som Göteborgs yttrande och svar på remissförfrågan till Trafikverket.

UA3 Ljusblå ”mest rimligt”
Stadsledningskontoret skriver i sitt förslag till yttrande att man anser att alternativet UA3 Ljusblå, det vill säga en breddning av Hjuviksvägen samt en broförbindelse från Lilla Varholmen till Björkö och vidare till Öckerö, sammantaget är det mest rimliga alternativet. Man anser dock att det bör övervägas att skapa broförbindelsen först och därefter bedöma omfattningen av behovet av breddning av Hjuviksvägen. Vidare delar Göteborgs Stad inte Trafikverkets slutsats gällande vägutformningen enligt UA3 Ljusblå. Göteborgs Stad menar att det bör finnas andra mindre omfattande vägåtgärder som inte skapar lika stor negativ påverkan på omgivningen längs Hjuviksvägen, men som ändå medför en acceptabel framkomlighet längs de bebyggda områdena.

Eget förslag till utbyggnad
Göteborgs Stad bedömer att en fast förbindelse mellan Lilla Varholmen och Öckerö kommun är det alternativ som ligger i linje med det politiska ställningstagandet att Göteborgs Stad ska verka för en bro till Öckerö. Man vill enligt det tilltänkta yttrandet dock inte tillstyrka Trafikverkets förslag på vägutformning enligt alternativet UA3 Ljusblå fullt ut.

I stället ger Göteborgs Stad ett exempel på etappvis utbyggnad, vilket man förslår enligt följande:

1. Börja direkt. Genomför så snart som möjligt de åtgärder i UA1 där samsyn finns.

2. Utred kollektivtrafikfrämjande åtgärder. Börja studera Hjuviksvägen mer detaljerat för att identifiera korsningar eller sträckningar där busskörfält eller busslösningar kan byggas ut för att förbättra bussframkomligheten i en framtid med ökad trängsel. Det kan enligt en period medföra att kollektivtrafiken får fördelar gentemot biltrafiken, vilket skapar förutsättningar för resvaneförändringar från bil till kollektivtrafik. Vilket i sin tur skulle kunna leda till den köproblematik som Trafikverkets trafikprognoser varnar för fram till 2040 inte blir lika omfattande som befarat.

3. Bygg bro. Om en överenskommelse om fast förbindelse nås kan den fasta förbindelsen byggas ut och ansluta Hjuviksvägen, vid Lilla Varholmen, som då fått kapacitetsförstärkningar.

4. Ny bedömning efter brouppförande. När en fast förbindelse är på plats, ”kanske kring 2040”, kan en ny bedömning göras över hur Hjuviksvägens infrastruktur bäst nyttjas och vidareutvecklas.

Samförstånd önskas i färdplan
Stadsledningskontoret anser vidare att det är önskvärt att den färdplan för förbättrad förbindelse mellan Göteborg och Öckerö som ska sträcka sig bortom år 2040 och som Trafikverket arbetar på, når en gemensam syn mellan samtliga berörda parter, det vill säga Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Frågan har, enligt Göteborgs Stad, stor påverkan på invånare och verksamheter i området, samt på framtida planering, både vad gäller trafik och bebyggelse.

Ny översiktsplan ger framtida alternativ
Stadsledningskontoret konstaterar att i ett förslag till framtida översiktsplan för Göteborg, om vilken beslut förväntas under 2022, finns et reservat för framtida väg i Hjuvik/Hästevik med två alternativa vägsträckningar. Dels ett nordligt alternativ, med möjlig vägsträckning i Hästevik med fortsatt bro till Öckerö, vilket motsvarar alternativet UA3 Gul. Samt ett sydligt alternativ som motsvarar UA3 Blå och utgörs bland annat av en möjlig vägtunnel i Hjuvik. Någon av sträckningarna kan, i förslaget till ny översiktsplan, ”bli aktuell på lång, medellång eller kort sikt beroende på vad staden väljer eller hur behovet ser ut.”

MP och V: ”Orimligt”
Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkom den 26 november med ett yrkande om återremiss av tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret, för att justera förslaget till yttrande till Trafikverket. De båda partierna anser bland annat att Trafikverkets broalternativ i utredningen är orimliga och orealistiska och att en bro till Öckerö är helt oförenlig med Göteborgs Stads miljö-, klimat och trafikmål om minskad trafik.

Torslanda-Öckerötidningen kommer att återkomma med uppföljning om kommunstyrelsens beslut i frågan framöver.

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från torslanda

Där befinner sig arbetet med nya Torslanda Torg nu

Mycket har varit höljt i dunkel när det gäller arbetet…

De fick nytt liv i Torslanda efter flykt från kriget

Det har gått lite mer än ett år sedan kriget…

Houdini är hemma

Kosläpp har blivit något av en kär tradition. Det sker…

Föreslaget utegym vid vallen ska bli verklighet i år

Nyligen meddelade nämligen Idrott- och föreningsförvaltningen att arbetet med den…

Senaste nytt

Rätt swish till Barncancerfonden – 90 20 900

I förra veckans tidning skrev vi om #fotbollströjefredag som infaller…

Brödernas engagemang för krigets offer

På något sätt sitter det i öbornas DNA att hjälpa…

Västkuststiftelsen får kraftigt sänkta bidrag

Västkuststiftelsen – som drivs av Västragötalandsregionen, region Halland och Göteborgs…

Från Kalvsund till Manhattan i jämställdhetens namn

I början på mars i år anordnades CSW – The…

Där befinner sig arbetet med nya Torslanda Torg nu

Mycket har varit höljt i dunkel när det gäller arbetet…

”Många tror det är ofarligt”

För att ta sammanfattningen först: Skillnaden mellan i år och…

De fick nytt liv i Torslanda efter flykt från kriget

Det har gått lite mer än ett år sedan kriget…

Tre öbor dömda för cannabisodling

När polisen anlände till huset i Öckerö kommun uppträdde en…

Friluftsliv och föreningsliv i all ära, men Torslanda behöver en rejäl dos rock

Musikstaden Göteborg mår faktiskt riktigt bra. För två veckor sedan,…

Houdini är hemma

Kosläpp har blivit något av en kär tradition. Det sker…

Med passion för vinteridrott

Första söndagen i mars är en högtidsdag för alla med…

Torslanda och Öckerö högt över rikssnittet

Att det är bra för barn och ungdomar att idrotta…

Uppskattad käpphäst-tävling

Bakgrunden till tävlingen var att Judith, Nova och Tindra var…

Föreslaget utegym vid vallen ska bli verklighet i år

Nyligen meddelade nämligen Idrott- och föreningsförvaltningen att arbetet med den…

Holly går all-in för hockeydrömmen

Hanna Olsson är en etablerad landslagsstjärna som återvänt till västkusten…