Kommunstyrelsen bordlade genomförandebeslutet för Torslanda tvärförbindelse i onsdags den 2 november. Fotot är från ett samrådsmöte på Vingen tidigare i höst.
Kommunstyrelsen bordlade genomförandebeslutet för Torslanda tvärförbindelse i onsdags den 2 november. Fotot är från ett samrådsmöte på Vingen tidigare i höst.
Torslanda tvärförbindelse:

Genomförandebeslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Stadsledningskontoret har föreslagit för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg att ett genomförandebeslut för Torslanda tvärförbindelse ska fattas.

Stadsledningskontoret, den högsta tjänstepersonsorganisationen i Göteborgs Stad, föreslår i ett tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta ett genomförandebeslut om Torslanda tvärförbindelse.

Stadsledningskontoret gör samma bedömning som trafikkontoret tidigare har gjort, och ställer sig bakom trafikkontorets förslag om att Torslanda tvärförbindelse ska genomföras i enlighet med det förslag som tagits fram och som klubbats igenom i trafiknämnden.

Föreslår att budget för projektet slås fast
Stadsledningskontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande att beslut kan fattas utifrån trafiknämndens förslag, och att projektering kan starta efter att detaljplanen tillstyrkts av byggnadsnämnden inför beslut i kommunfullmäktige, men innan detaljplanen vunnit laga kraft. Det för att komprimera genomförandetiden. Stadsledningskontoret menar att risker för merkostnader för ett sådant förfarande bedöms som låga och rimliga i förhållande till tidsvinsten det lär generera.

Stadsledningskontoret gör sammantaget heller ingen annan bedömning utifrån trafiknämndens förslag, utan föreslår att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med trafiknämnden förslag och att projektbudgeten ska fastställs till 234 miljoner kronor i 2022 års prisnivå, varav 47 miljoner kronor avser riskreserv.

Bakgrunden till förslaget till beslut är bland annat att en tvärförbindelse i Torslanda utpekats som en prioriterad åtgärd både i trafiknämndens långsiktiga investeringsplanering, samt ett prioriterat arbete i kommunfullmäktiges budget. 

Beslutet bordlagt till 23 november
Kommunstyrelsen skulle ha fattat sitt beslut i frågan under sitt sammanträde den 2 november. Men ärendet blev bordlagt till den 23 november. Efter att kommunstyrelsen fattat sitt beslut kommer ärendet tas upp i kommunfullmäktige.

Torslanda tvärförbindelse innebär en till stora delar ny väg för motortrafik och parallell dragning av gång- och cykelväg. Åtgärderna i projektet innefattar även bland annat en cirkulationsplats i anslutning till Syrhålamotet, vilket skulle utgöra etapp ett av projektet. Bullerskydd och ytterligare farthinder i Älvegårdsområdet ingår också i projektet, liksom förbättringar för gång- och cykeltrafikanter.

Syftet med tvärförbindelsen är at lösa den problematiska trafiksituationen som råder i centrala Torslanda, samt att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande och ökad tillgänglighet.

Uppförandet av en tvärförbindelse har också angivits som en förutsättning för vidare utbyggnad av Torslanda och Lilleby.

Läs mer: ”Vi kommer stå upp för tvärförbindelsen”
Läs mer: Miljöpartiet vill fimpa tvärförbindelsen
Läs mer: Förslag om tvärförbindelsens sträckning

Mer från torslanda

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Senaste nytt

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…

Så agerade blåljuspersonalen

Strax efter klockan 02:20 natten mellan 13 och 14 november…