Eva får ingen gravplats där hon önskar åt sin man

Torslanda växer och har växt i decennier. När Eva förlorade sin man tidigare i år tog hon för givet att det skulle gå att begrava honom i stadsdelen som de bott nästan 45 år i. Men på Torslanda kyrkogård råder det brist på gravplatser. Där finns i dagsläget det ingen plats för att gravsätta hennes mans urna.

Den 26 i april i år gick Eva Toressons man Klas bort. Begravningen ägde rum en månad senare. Eva hade hela tiden sett framför sig hur hon skulle kunna promenera från hemmet till Torslanda kyrkogård för att minnas Klas vid en liten grav där. Men så enkelt skulle det visa sig att det inte är. Det råder nämligen brist på gravplatser på Torslanda kyrkogård.

– Jag kunde aldrig föreställa mig att den här situationen skulle uppstå. Jag tycker att man ska ha rätt till gravplats där man bor. Att inte få det är lika löjligt som om barn inte skulle få skolplats i stadsdelen där de bor. Vi har ju bott i Torslanda sedan 70-talet, vi tog för givet att vi skulle få begravas här. Det tycker jag att man ska få kunna välja, säger Eva Toresson.

Gravplatser i Björlanda
Just nu väntar Eva på att kunna gravsätta sin mans urna. Det måste ske inom ett år från dödsdagen. Det går visserligen att ansöka om dispens för att vänta längre. Något Eva hoppas att slippa göra, men hon känner sig inte särskilt hoppfull.

–Jag har vänner som inte orkat vänta och som strött ut askan i havet. Men jag vill inte göra det. Jag är inte heller intresserad av någon sådan där askgravlund med en brevlådeskylt. Det hade räckt med en liten grav med en liten sten, säger Eva.

På Björlanda kyrkogård finns det tillgängliga gravplatser. Men Eva tycker att Björlanda ligger för långt bort. 

– Jag vet inte hur länge jag kommer att kunna köra bil och jag och barnen vill kunna promenera ner och besöka Klas viloplats. Jag vill inte behöva ta färdtjänst var och varannan dag. 

”45 hektar mark behövs”
Katarina Evenseth är begravningschef på enheten för utveckling och förvaltning på Göteborgs begravningssamfällighet. Hon bekräftar att det finns gravplatser på Björlanda kyrkogård, liksom i Tuve, Säve och Bräcke. Men hon har förståelse för att avstånden dit från Torslanda är relativt långa och att det som Torslandabo kan ”saknas tradition” av att tillhöra Torslanda-Björlanda församling och därmed kunna tänka sig att ha sin gravplats i Björlanda.

Enligt Katarina Evenseth finns det ingen destinerad plats för ny begravningsmark i Torslanda i översiktsplanen. Hon menar att varje gång man planerar för nya bostadsområden så ska man ta hänsyn till om det också behövs nya begravningsplatser. Det är dock något som ofta halkar efter. Och Göteborg är en stor kommun där det trots allt finns tillgängliga begravningsplatser inom kommunens gränser.

– Men med det sagt, det skulle behövas 45 hektar ny begravningsmark i hela Göteborg. Sedan om det utgörs av en större kyrkogård eller mindre kyrkogårdar, det får stadsbyggnadskontoret utreda – eftersom Svenska kyrkan inte äger marken – och det gör Göteborgs Stad eller privata fastighetsägare just nu. Men det är väl i perspektivet 2030, så det hjälper ju inte dem som sitter i den här situationen nu och önskar en gravplats närmare hemmet, säger Katarina Evenseth.

Är det många i Torslanda som väntar på att begrava anhöriga på Torslanda kyrkogård?

Det vanligaste är att det redan finns en familjegrav med ytterligare plats. I Torslanda är det ett fåtal som jag känner till, men det kan säkert vara fler. Det här är ett dilemma. Behovet av kistgravar har ökat markant i hela staden, säger Katarina Evenseth.

Ny askgravlund snart klar
I skrivande stund anläggs en ny askgravlund på den norra delen av kyrkogården. Enligt Katarina Evenseth kommer den troligtvis kunna tas i bruk redan i november i år, om allt följer planen. 

En askgravlund har ofta namnplaketter över de avlidna som vilar där, medan en minneslund är anonym. 

På frågan om det är rimligt att man som boende i en stadsdel i över 40 år inte kan begravas så som man önskat svarar hon att det är ”rimligt sett till så som staden byggs och förtätas, eftersom det inte finns möjlighet att bygga kyrkogårdar var som helst”, men att hon förstår att det som enskild drabbad individ kan framstå som orimligt. 

– Göteborgs begravningssamfällighet har fått rucka på tillgänglighet och närhet till begravningsplatser eftersom vi inte förfogar över den potentiella begravningsmarken.

Fram tills 2050 antas Göteborgs befolkning öka, där översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning med ungefär 250.000 människor. 

Mycket tyder på att Torslanda kommer att fortsätta att vara en expansiv stadsdel med betydande befolkningsökning, inte minst när man ser till alla bostadsprojekt som planeras här. Bara i Program för centrala Torslanda talas det om omkring 2 000 nya bostäder.

Utreder framtida begravningsmark
Monica Wincentson är samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret och sitter med i en lokaliseringsstudie för framtida begravningsmark i hela Göteborg.

– Vi vet om behovet i Torslanda. Vår förhoppning är att hitta lämplig plats på Hisingen och även i den västra delen. Det är många kriterier som behöver säkerställas och vi är mitt uppe i arbetet nu, säger hon.

Några av dessa kriterier handlar om tillbörligt jorddjup och grundvattennivåer, liksom god tillgänglighet.

– Att anlägga gravplatser innebär bestående markanvändning. Man flyttar inte på en gravplats. Så det är definitivt för mer eller mindre all framtid. Det gör att det måste utredas väldigt noga och långsiktigt, säger Monica Wincentson.

Monica Wincentson vill inte ge någon tidsram för när studien kan ha kommit fram till förslag om några nya begravningsplatser i Göteborg i stort, eller möjligen i Torslanda, men hon hoppas att någon form av förslag ska kunna presenteras för politikerna under 2023. 

Riktar kritik mot stads-planeringen
Tillbaka till Eva Toresson som sitter vid sitt köksbord i villan i Torslanda. Hon beskriver att hon känner en stor stress och återkommer till att hon aldrig hade förutspått att den här situationen skulle kunna uppstå. Hon är märkbart sorgsen när hon säger:

– Det blir inget avslut när Klas inte är gravsatt. Varken för mig eller barnen. Jag känner mig så pressad att ta ett beslut.

Vad kommer du göra om du inte får någon gravplats på Torslanda kyrkogård inom ett år?

Då kommer jag att vänta och vänta och vänta så länge jag kan, så länge jag är vid mina sinnens fulla bruk. Den dagen då det har gått ett år tycker inte jag att det är mitt fel, utan det är kyrkogårdsförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret som har orsakat det här.

Eva Toresson menar att staden inte har tagit höjd i tid vad gäller begravningsplatser när Torslandas befolkning har växt och en stor del av befolkningen blivit äldre.

– Hur många 40-talister finns det inte i hela Torslanda? Det är vi som står på tur. Jag hoppas att alla i min ålder i Torslanda vet om hur det ser ut så att de inte hamnar i den situationen som jag och barnen är i, säger hon.

Mer från torslanda

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…