Lantliga känslan försvinner från Torslanda

Torslanda och Björlanda förtätas mer och mer. Inte bara av bostadshus utan av logistikbyggnader som tar stora arealer i anspråk med både stora byggnader och anslutningsvägar.

Ingen har väl missat att det byggs vägar och mot i Björlanda. Även logistiksbyggnader kryper närmre och närmre bostadsbebyggelsen. I Björlanda planeras även byggnation av cirka 600 nya hushåll.

Under de senaste tio åren har logistikbebyggelsen växt öster om Kålsereds by. Nu planerar Skanska och kommunen att bygga även mellan Kålsereds by och Låssby.

Skanska har hittat ett skäl som ligger i tiden med Covid, kriget i Ukraina med mera genom att de vill bygga ett livsmedelslager istället. 

Området öster om Sörredsvägen är skövlad och bebyggd och nu ser investerarna sig om efter nya marker att bebygga. 

Den förprövningsrapport som kom in redan september 2021 visar att Skanska ville bygga en logistikpark i området i Kålsered. Nu när kriget i Ukraina sätter sina spår även i Sverige vill de mer opportunistiskt istället kalla det för livsmedelslager. 

Informationen som Göteborgs stad går ut med är:

”Situationen i världen visar behovet av att stärka den inhemska livsmedelsförsörjningen. Här spelar livsmedelslager en viktig roll. Området vid Sörredsvägen har identifierats som lämplig plats för ett lager. Enligt beslut i fastighetsnämnden ska planerad detaljplaneläggning och planerad markanvisning påskyndas.”

Kålsereds by

Det är fyra gårdar i Kålsereds by längs Sörredsvägen som berörs av att man vill bygga i området. Två av dem har hästar som betar och rids i det aktuella området. Bland annat makarna Karin och Patrick Strauss. I väster är det boende längs Gamla Sörredsvägen och Lurebackavägen som hamnar granne med den nya byggnaden.

– Vi påverkas ju givetsvis, men de i Låssby som bosatt sig långt in i skogen för att komma undan från trafik med mera kommer ju att bli grannar med lagret som byggs på cirka 25 000 kvm BTA.

– Det idylliska som Torslanda en gång var äter Göteborg bara upp, säger Karin frustrerat. Jag vet att de måste exploatera men varför kan de inte göra det där det redan är förstört.

Patrick tror att Skanska vill bygga där då det är i närheten av de logistikbyggnader som ligger öster om Sörredsvägen.

– Det finns så mycket outnyttjad industrimark som redan är färdig, inflikar Patrick. Varför inte nyttja den?

Miljökonsekvens

Karin och Patrick visar även miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som gjordes 2009 för den östra logistiksområdet att ”De förhöjda naturvärdena som finns i området är främst koncentrerat till det öppna småskaliga jordbrukslandskapet.”

Patrick läser upp ett stycke av Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden 2010:

”Sett i ett större Hisingsperspektiv är det särskilt värdefullt att bevara sådana inre belägna områden… …Kålsered som gård/by är en typisk representant för den stegvisa utvecklingen av odlingslandskapet allt ifrån vikingatid/tidig medeltid till kulmen på 1900-talet. I Västsverige är denna typ av gårdar vanligt förekommande, men sett i Hisingsperspektiv har merparten redan exploaterats. Särskilt värdefullt är att inägo marken är bevarad i stort sett i oskadat skick.” 

– Vi är fyra gårdar i Kålsereds by som delade på inägo markerna.

Patrik läser vidare:

”De flesta och värdefullaste kulturvärdena förekommer västerut i det småskaliga jordbrukslandskapet. I ett nollalternativ kommer dessa kulturvärden att bestå, i synnerhet om markerna även fortsättningsvis hävdas.”

– Ur miljöperspektiv ville kommunen inte bygga på östra sidan av Sörredsvägen heller, fortsätter Patrick, men där kom de ekonomiska intressena först. Men då hade de som krav att inte röra västra sidan. Det finns så många andra industrimarker som kan användas, bland annat i Halvors äng där det redan är skövlat.

Rekreationsområde

Området innehåller skogsmarker, våtmarker, hagar och betesmarker. Det finns flera fornlämningar i området längs slingrande vägar. Det var tidigare ridstigar och tillfartsvägar till åkermarken som blev vägar och som förutom för hästar är till för joggare, barnvagnar, cyklister, körning med häst och vagn.

– Alla använder sig av de vägarna och det är det som är det trevliga, tillägger Karin. Det blir fler och fler som bygger bostadshus. Var ska de kunna plocka bär och svamp i sin närmiljö? Detta området, för många av Björlandaborna, har blivit mer och mer som ett välanvänt rekreationsområde. Det hade varit trevligt om vi fick behålla det och kanske även förfina det.

Kommunen har nyligen klippt och förbättrat underlaget på några av de befintliga vägarna.

– Det finns inte många sammanhängande grönområden kvar här längre.

Tidigare gick en kulvert under Hisingsleden som förband Biskopsgårdens slingor till Kålsered. Den är just nu borta under byggnationen av den nya vägdragningen.

– Om stigar och vägar görs kan vi alla samsas. Vägarna är till för alla (utom obehörig motortrafik), vi nyttjar dem tillsammans. Vi människor mår bra av att vara i naturen. Behovet av rekreationsområden ökar avsevärt, speciellt som man påbörjat byggnationen av de cirka 600 nya hushållen i Björlanda (Linas Lycka).

Riksintressen

– Nu pågår en utredning för att ta fram en detaljplan, förklarar Patrick. I detaljplanen är det många som motsätter sig bygget men om det är ett klassas som riksintresse så hjälper det inte vad vi säger. Argumentet ”Riksintresse” användes redan då den östra sidan av Sörredsvägen exploaterades, man kan nu i efterhand när man ser de verksamheter som etablerat sig på området fråga sig hur lager för lek och barnsaker kan klassas som riksintresse för att nämna något.

– Vi vill att folk får upp ögonen på vad som händer. De skickar bara ut till fastighetsägare häromkring. Men övriga Torslanda/Björlanda kanske inte vet vad som händer. 

Läs mer: Samråd väntas i sommar

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från björlanda

Lantliga känslan försvinner från Torslanda

Ingen har väl missat att det byggs vägar och mot…

Kvilles aktiva fortsätter slå sina personbästa

orta bra men hemma bäst? Det ordspråket verkar gälla för…

Björlanda har äntligen fått en egen skylt

För en månad sedan kom skylten upp med texten Björlanda.…

Skola i Torslanda kritiseras av Skolinspektionen

Algebraskolan, som sedan ungefär tre år tillbaka driver friskola med…

Senaste nytt

Rätt swish till Barncancerfonden – 90 20 900

I förra veckans tidning skrev vi om #fotbollströjefredag som infaller…

Brödernas engagemang för krigets offer

På något sätt sitter det i öbornas DNA att hjälpa…

Västkuststiftelsen får kraftigt sänkta bidrag

Västkuststiftelsen – som drivs av Västragötalandsregionen, region Halland och Göteborgs…

Från Kalvsund till Manhattan i jämställdhetens namn

I början på mars i år anordnades CSW – The…

Där befinner sig arbetet med nya Torslanda Torg nu

Mycket har varit höljt i dunkel när det gäller arbetet…

”Många tror det är ofarligt”

För att ta sammanfattningen först: Skillnaden mellan i år och…

De fick nytt liv i Torslanda efter flykt från kriget

Det har gått lite mer än ett år sedan kriget…

Tre öbor dömda för cannabisodling

När polisen anlände till huset i Öckerö kommun uppträdde en…

Friluftsliv och föreningsliv i all ära, men Torslanda behöver en rejäl dos rock

Musikstaden Göteborg mår faktiskt riktigt bra. För två veckor sedan,…

Houdini är hemma

Kosläpp har blivit något av en kär tradition. Det sker…

Med passion för vinteridrott

Första söndagen i mars är en högtidsdag för alla med…

Torslanda och Öckerö högt över rikssnittet

Att det är bra för barn och ungdomar att idrotta…

Uppskattad käpphäst-tävling

Bakgrunden till tävlingen var att Judith, Nova och Tindra var…

Föreslaget utegym vid vallen ska bli verklighet i år

Nyligen meddelade nämligen Idrott- och föreningsförvaltningen att arbetet med den…

Holly går all-in för hockeydrömmen

Hanna Olsson är en etablerad landslagsstjärna som återvänt till västkusten…