Fram till åtminstone 2025 kommer Torslanda Torg att fortsätta se ut som vi har lärt känna det. Planarbetet är fortfarande i sin linda. I juni har möten med inriktning på barnperspektivet och det sociala perspektivet genomförts. FOTO: Fredrik Helgesson
Fram till åtminstone 2025 kommer Torslanda Torg att fortsätta se ut som vi har lärt känna det. Planarbetet är fortfarande i sin linda. I juni har möten med inriktning på barnperspektivet och det sociala perspektivet genomförts. FOTO: Fredrik Helgesson

”Behåll den småskaliga torgkänslan”

Detaljplanearbetet för ombyggnationen av Torslanda Torg är fortfarande i ett tidigt skede. Stadsbyggnadskontoret arbetar för att ha ett samrådsförslag redo i kvartal fyra 2023.

Mycket återstår innan Torslanda Torg och områdena runt omkring får ett nytt utseende. Sedan tidigare är det känt att exempelvis hållplatsen Torslanda Torg kan komma att få ett helt nytt utseende och flyttas något. När ansökningarna om planansökan skickades in under 2019 planerades det för cirka 700 nya bostäder i området. Två olika förslag angav också 3 000–3 500 kvadratmeter bruttoarea för handel och mellan knappt 22 000 till drygt 25 000 kvadratmeter bruttoarea för bostäder. (Torslanda-Öckerötidningen 191204 och 210616.)

Inledande informationsinsamling
Tidigare i juni hölls det ett möte med närboende där det sociala perspektivet och barnperspektivet diskuterades.

– Detaljplanearbetet är fortfarande i ett väldigt tidigt skede i processen och innan det står ett färdigt samrådsförslag klart är det många faktorer som behöver redas ut och många frågor som behöver besvaras, säger Erik Engström, plankonsult på stadsbyggnadskontoret.

Mötet tidigare i juni var en del av inventeringsfasen med syftet att identifiera sociala kvaliteter och brister i området för vuxna och barn, så som det är utformat idag. Ämnen som diskuterades var, enligt Erik Engström, bland annat vilka behov finns, vilka värden som finns som behöver bevaras och vilka brister behöver åtgärdas.

Sammanställningen av materialet som samlades in är ännu inte färdigt, enligt Erik Engström. 

– Arbetet med det sociala perspektivet och barnperspektivet är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer, förutsättningar och behov när en fysisk förändring ska göras. Det handlar om att samla in kunskap om platsen utifrån flera olika perspektiv, som behöver beaktas och tas om hand om under planarbetets gång, säger Erik Engström.

Inga förändringar innan 2025
Torslanda Torg ägs och förvaltas av Balder Fastighets AB. Joakim Gralén driver processen med ny detaljplan för Torslanda Torg för Balders räkning.

– Vi kommer tillsammans med kommunen ta fram en ny detaljplan för Torslanda Torg. Syftet är att möjliggöra för fler bostäder och förbättrad funktion för torget. Den nya detaljplanen kan vara klar under 2025, så innan dess sker ingen förändring på plats. Planeringen kommer utgå från att befintliga verksamheter ska finnas kvar under utbyggnadstiden, skriver han i en mailkommentar till Torslanda-Öckerötidningen.

Fråga fem

Vilka värden tycker du är viktiga att bevara när Torslanda Torg byggs om?

Sofia Berhardsson

– Den småskaliga torgkänslan. Närheten mellan de olika inrättningarna, så att det inte bli för utspritt. Grönområden och luft. Det hade varit tråkigt om det blir samma som på alla nybyggda köpcentrum.

Kari

– Sammanhållningen mellan allt trevligt folk som finns här och att man kan röra sig obehindrat till fots och promenera omkring. Sedan saknar jag biblioteket.

Wiktor Studzinski

– Jag tycker att det är bra som det är. Det är viktigt att behålla närheten till kollektivtrafiken. Alla har inte tillgång till elspark eller cykel.

Anders Lundberg

– Det måste vara trivsamt, tryggt och väl belyst. Man måste kunna vistas utomhus efter klockan 18:00. På andra torg kan det uppfattas som otryggt efter mörkrets inbrott. 

Alex Järlebrant

– Behåll känslan som den är. Det ska vara ett torg, det ska vara utomhus. Det ska vara lite nedgånget, sedan är det klart att man kan fräscha upp det lite. 

Mer från torslanda

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…