Batterifabrikens avigsidor

Att en batterifabrik ska byggas i Torslanda har väl inte undgått många. Inte heller att salamandrar och hasselsnokar hindrar eller försenar bygget. Men det finns fler orsaker till att planeringen av bygget bör ses över anser Kåre Ström från Göteborgs ornitologiska förening (GOF) och Föreningen för Torslandavikens Naturreservat (FTN).

Enligt Kåre Ström från Föreningarna GOF och FTN kommer byggandet av batterifabriken inte bara att störa den närliggande omgivningen utan även vattnet dit dagvattnet planeras rinna. Med byggrätt på 350 000 kvm blir det stora hårdgjorda ytor som inte kan suga upp regnvatten med mera. Dagvatten kommer att avledas till befintlig kulvert på 1,20 meter i diameter som mynnar ut i Södskärsbassängen alternativt i en i så fall nyanlagd kulvertledning längre österut som mynnar ut direkt i Rivöfjord vid Arendal. Huvudalternativet för batterifabriken verkar vara den befintliga kulverten med utsläpp i Södskärsbassängen.

Kåre Ström känner stor oro kring om dagvattnet ska gå ut i Södskärsbassängen.

– Förutom problemen i närmiljön som vi inte ska gå in på nu är det allt vatten som kommer kulverteras ut till Södskärsbassängen. Redan idag går stora mängder dagvatten ut via den befintliga kulverten till Södskärsbassängen.

Mycket vatten
Kåre menar att det över tid har skett och sker en successiv ökning av dagvatten genom ökad utbyggnad inom Volvoområdet med verksamheter, parkering och vägar. Till och från har oljespill eller andra föroreningar noterats och uppmärksammats genom åren.

– Dagvatten går dessutom ut till Torslandaviken via Preems bassäng i innersta Arendalsviken och från Torslanda samhälle, brandövningsplatsen, via den miljöfarliga tippen och från deponi med schaktmassor under golfen samt från det gamla flygfältet till Karholmsbassängen. Även om man fördröjer och renar dagvattnet från batterifabriken så finns behov av att rena övrigt dagvatten också, det vill säga ta ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan.

Kåre ser att Torslandaviken växer igen mer och mer med allt sötvatten som rinner till. Med bara sötvatten kommer dammarna snabbt att växa igen.

– Vi vet att vi inte har tillräckligt med kunskap om det marina livet i Torslandaviken. Vissa undersökningar har gjorts men räcker det?

Föreningarna GOF och FTN anser inte att huvudalternativet om att dagvattnet ska rinna ut i Södskärsbassängen är ett miljömässigt lämpligt alternativ.

– Vi anser att betydande miljöpåverkan föreligger och skall prövas enligt miljöbalken. Dessutom är Torslandaviken ett Natura 2000-område och ett riksintresse. Vi har föreslagit att man utreder och prövar det andra alternativet och därmed slipper eventuella överklaganden och en lång tidsutdräkt i processen.

Rättslig prövning
Föreningarna kommer sannolikt att lyfta upp hela dagvattenproblematiken, påverkan av föroreningar och risker för påverkan på natura 2000-området till rättslig prövning. Frågan gäller inte bara föroreningar utan även stora flöden (beräknat på skyfall och 20-års regn) med stor risk för ytterligare utsötning av vattenmiljön i bassängerna, särskilt Karholmsbassängen. Redan idag sker snabb igenväxning av framförallt Karholmsbassängen med vassväxt. I Länsstyrelsens kontrollprogram framkommer det även att ekosystemen håller på att förändras, ökad förekomst av bland annat ruda och kruda, med risk för grumling och negativ påverkan på bland annat knipbeståndet.

Kåre har i färskt minne den stora kraschen i början av 2000-talet då man placerade en kabel i Arendalsviken vilket skulle omgärdas av siltgardiner men ändå blev vattnet grumligt. Den viktiga borstnaten försvann på grund av syrebrist och vegetabilierna flöt upp. Det spred sig till Karholmsbassängen där knölsvanarnas ungar dog av svält.

– Försiktighetsprincipen måste gälla och det andra alternativet bör väljas. Båda föreningarna GOF och FTN känner en stor oro för påverkan på det marina ekosystemet om Södskärsalternativet skulle väljas.

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från torslanda

Julhjärtan i krantoppen

I mörka och kalla adventstider behövs saker som lyser upp…

Bulyckehäst plockade hem prestigefyllt pris

På Svenska ridsportsförbundets Ryttargalan 2023 delades i slutet av november…

”Det känns rätt att hänga tavlorna här”

Verena Adamsson var en av många utställare som var med…

Önskelista till tomten en tradition

Fredagen den 1 december sätts tomtelådan på plats i Tomteland…

Senaste nytt

En salig skara av Björköbor

För nästan två år sedan frågade journalisten och fotografen Conny…

En hjärtefråga

Jag bor i en liten ort uppefter kusten. Där är…

Julhjärtan i krantoppen

I mörka och kalla adventstider behövs saker som lyser upp…

Bulyckehäst plockade hem prestigefyllt pris

På Svenska ridsportsförbundets Ryttargalan 2023 delades i slutet av november…

”Det känns rätt att hänga tavlorna här”

Verena Adamsson var en av många utställare som var med…

Det krävs en miljöprövning av den havsbaserade vindkraften, för ett bra beslut

I ett svar på en tidigare införd insändare av Vänsterpartiet…

Fler inbrott under oktober och november

Enligt utsagor på Facebook-sidan Anslagstavla Öckerö kommun har ett antal…

Tänk till när det är tänt

Vi vet alla att levande ljus ska släckas när vi…

Det våras för jazzlegendaren

86 år fyllda håller kärleken till musiken Gilbert Holmström på…

Önskelista till tomten en tradition

Fredagen den 1 december sätts tomtelådan på plats i Tomteland…

Du är inte ensam om att vara ensam

Man kan exempelvis drabbas av sjukdom som begränsar en eller…

Eftersökshunden Rolex älskar att jobba

Lars Sellbrant är en eftersöksjägare som är förankrad i lokalt…

Milstolpe passerad för Centrumplatsens nya fastighet

Källö-Knipplas handelsförening arbetar med planeringen för att uppföra en ny…

Hisingsleden öppnar

Den 6 december öppnar den nya bron vid Björlandamotet, vilket…

Ny förskola tar emot barnen i januari

Våren 2019 revs den gamla uttjänta förskolan vid Torslanda Torg…

Fokus på folklig förankring när medborgarförslag blir ö-förslag

Förra hösten beslutade kommunstyrelsen att göra en översyn av hanteringen…

Miljöpartiet värnar om den orörda naturen på Öckerööarna och klimatsmart planering

Sedan en tid tillbaka har det funnits en detaljplan för…

Gubbhyssens tid är snart här

Nästa år fyller jag jämnt. Jag har ingen ålderskris att…

Dörrarna öppna till ny optiker i Amhult

När Sara Olsson tog över som ägare för Specsavers butik…

Fortsatta IT-störningar för Svenska kyrkan

I mitten av vecka 48 hade de IT-störningar som drabbade…

De ska springa i 24 timmar

Emir Halakic, Elin Hartelius och Louise Kjellson, IF Kville, är…

Populär filmklubb

– Filmstudioupplägget är något jag alltid har gillat. Det vill…

Stor skillnad på vilken förälder som vabbar mest

I en typisk svensk familj är de mer sannolikt att…

Torslanda Ridklubb gav sig in i kampen mot cancer

Evenemanget kallades ”Kür for Cure” & ”Hopp for Hope” –…

Hits och nostalgi i julskrud

Under namnet Greatest 80’s har ett stort antal kända artister…