Batterifabrikens avigsidor

Att en batterifabrik ska byggas i Torslanda har väl inte undgått många. Inte heller att salamandrar och hasselsnokar hindrar eller försenar bygget. Men det finns fler orsaker till att planeringen av bygget bör ses över anser Kåre Ström från Göteborgs ornitologiska förening (GOF) och Föreningen för Torslandavikens Naturreservat (FTN).

Enligt Kåre Ström från Föreningarna GOF och FTN kommer byggandet av batterifabriken inte bara att störa den närliggande omgivningen utan även vattnet dit dagvattnet planeras rinna. Med byggrätt på 350 000 kvm blir det stora hårdgjorda ytor som inte kan suga upp regnvatten med mera. Dagvatten kommer att avledas till befintlig kulvert på 1,20 meter i diameter som mynnar ut i Södskärsbassängen alternativt i en i så fall nyanlagd kulvertledning längre österut som mynnar ut direkt i Rivöfjord vid Arendal. Huvudalternativet för batterifabriken verkar vara den befintliga kulverten med utsläpp i Södskärsbassängen.

Kåre Ström känner stor oro kring om dagvattnet ska gå ut i Södskärsbassängen.

– Förutom problemen i närmiljön som vi inte ska gå in på nu är det allt vatten som kommer kulverteras ut till Södskärsbassängen. Redan idag går stora mängder dagvatten ut via den befintliga kulverten till Södskärsbassängen.

Mycket vatten
Kåre menar att det över tid har skett och sker en successiv ökning av dagvatten genom ökad utbyggnad inom Volvoområdet med verksamheter, parkering och vägar. Till och från har oljespill eller andra föroreningar noterats och uppmärksammats genom åren.

– Dagvatten går dessutom ut till Torslandaviken via Preems bassäng i innersta Arendalsviken och från Torslanda samhälle, brandövningsplatsen, via den miljöfarliga tippen och från deponi med schaktmassor under golfen samt från det gamla flygfältet till Karholmsbassängen. Även om man fördröjer och renar dagvattnet från batterifabriken så finns behov av att rena övrigt dagvatten också, det vill säga ta ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan.

Kåre ser att Torslandaviken växer igen mer och mer med allt sötvatten som rinner till. Med bara sötvatten kommer dammarna snabbt att växa igen.

– Vi vet att vi inte har tillräckligt med kunskap om det marina livet i Torslandaviken. Vissa undersökningar har gjorts men räcker det?

Föreningarna GOF och FTN anser inte att huvudalternativet om att dagvattnet ska rinna ut i Södskärsbassängen är ett miljömässigt lämpligt alternativ.

– Vi anser att betydande miljöpåverkan föreligger och skall prövas enligt miljöbalken. Dessutom är Torslandaviken ett Natura 2000-område och ett riksintresse. Vi har föreslagit att man utreder och prövar det andra alternativet och därmed slipper eventuella överklaganden och en lång tidsutdräkt i processen.

Rättslig prövning
Föreningarna kommer sannolikt att lyfta upp hela dagvattenproblematiken, påverkan av föroreningar och risker för påverkan på natura 2000-området till rättslig prövning. Frågan gäller inte bara föroreningar utan även stora flöden (beräknat på skyfall och 20-års regn) med stor risk för ytterligare utsötning av vattenmiljön i bassängerna, särskilt Karholmsbassängen. Redan idag sker snabb igenväxning av framförallt Karholmsbassängen med vassväxt. I Länsstyrelsens kontrollprogram framkommer det även att ekosystemen håller på att förändras, ökad förekomst av bland annat ruda och kruda, med risk för grumling och negativ påverkan på bland annat knipbeståndet.

Kåre har i färskt minne den stora kraschen i början av 2000-talet då man placerade en kabel i Arendalsviken vilket skulle omgärdas av siltgardiner men ändå blev vattnet grumligt. Den viktiga borstnaten försvann på grund av syrebrist och vegetabilierna flöt upp. Det spred sig till Karholmsbassängen där knölsvanarnas ungar dog av svält.

– Försiktighetsprincipen måste gälla och det andra alternativet bör väljas. Båda föreningarna GOF och FTN känner en stor oro för påverkan på det marina ekosystemet om Södskärsalternativet skulle väljas.

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från torslanda

Emelie till EM i ”På spåret”

Vi befinner oss på Ringöns vagnsdepå när en spårvagn, på…

Campingen i Lilleby byter ägare och blir First Camp

Göteborgs Camping, eller Lilleby camping i folkmun, har 80 fullrustade…

Hemmavinst för Torslanda IK i derbyt mot Zenith

Matchen inleddes avvaktande från bägge håll. TIK skaffade sig ett…

Invigning av nya lokaler för Närhälsan Torslanda Rehabmottagning

Närhälsan Torslanda rehabmottagning invigdes av enhetschef och leg. fysioterapeut Jannis…

Senaste nytt

Emelie till EM i ”På spåret”

Vi befinner oss på Ringöns vagnsdepå när en spårvagn, på…

Schröder i U17-EM

Sverige ställdes mot tufft motstånd i gruppspelet i Europamästerskapet: Frankrike,…

Stororder av eldrivna Volvolastbilar – största någonsin

Volvo Lastvagnar har tecknat en avsiktsförklaring med en av världens…

Sonderar terrängen för gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning, att en alkoholproducent ska få tillstånd att sälja sina…

Ny nämnd har budget i obalans

Stadsmiljönämnden i Göteborg har stora hål i sin budget för…

Björkö kan få 400 nya bostäder till år 2040

Med sina knappa 1500 invånare är Björkö en udda fågel…

Om bostadsbristen Del II

Att Göteborg växer så det knakar kan inte ha undgått…

Campingen i Lilleby byter ägare och blir First Camp

Göteborgs Camping, eller Lilleby camping i folkmun, har 80 fullrustade…

Hemmavinst för Torslanda IK i derbyt mot Zenith

Matchen inleddes avvaktande från bägge håll. TIK skaffade sig ett…

Spara vatten i helgen

Göteborgs kommun kommer under helgen (26-28 maj) att koppla in…

Betelskolans nya lokaler invigda

Betelskolan på Hönö har fått nya lokaler för att husera…

Hönö IS gör en satsning för lokalsamhället

Hönö IS hade mark över vid gamla Heinövallen, men i…

Invigning av nya lokaler för Närhälsan Torslanda Rehabmottagning

Närhälsan Torslanda rehabmottagning invigdes av enhetschef och leg. fysioterapeut Jannis…

Spaden i marken för hyresrätter på Björkö

Björkdungen ska vid färdigställandet utgöras av 39 nya hyresrätter. Lägenheterna…

Tio år av livsviktigt givande

I maj 2013 byttes den gamla blodbussen ut mot en…