Batterifabrikens avigsidor

Att en batterifabrik ska byggas i Torslanda har väl inte undgått många. Inte heller att salamandrar och hasselsnokar hindrar eller försenar bygget. Men det finns fler orsaker till att planeringen av bygget bör ses över anser Kåre Ström från Göteborgs ornitologiska förening (GOF) och Föreningen för Torslandavikens Naturreservat (FTN).

Enligt Kåre Ström från Föreningarna GOF och FTN kommer byggandet av batterifabriken inte bara att störa den närliggande omgivningen utan även vattnet dit dagvattnet planeras rinna. Med byggrätt på 350 000 kvm blir det stora hårdgjorda ytor som inte kan suga upp regnvatten med mera. Dagvatten kommer att avledas till befintlig kulvert på 1,20 meter i diameter som mynnar ut i Södskärsbassängen alternativt i en i så fall nyanlagd kulvertledning längre österut som mynnar ut direkt i Rivöfjord vid Arendal. Huvudalternativet för batterifabriken verkar vara den befintliga kulverten med utsläpp i Södskärsbassängen.

Kåre Ström känner stor oro kring om dagvattnet ska gå ut i Södskärsbassängen.

– Förutom problemen i närmiljön som vi inte ska gå in på nu är det allt vatten som kommer kulverteras ut till Södskärsbassängen. Redan idag går stora mängder dagvatten ut via den befintliga kulverten till Södskärsbassängen.

Mycket vatten
Kåre menar att det över tid har skett och sker en successiv ökning av dagvatten genom ökad utbyggnad inom Volvoområdet med verksamheter, parkering och vägar. Till och från har oljespill eller andra föroreningar noterats och uppmärksammats genom åren.

– Dagvatten går dessutom ut till Torslandaviken via Preems bassäng i innersta Arendalsviken och från Torslanda samhälle, brandövningsplatsen, via den miljöfarliga tippen och från deponi med schaktmassor under golfen samt från det gamla flygfältet till Karholmsbassängen. Även om man fördröjer och renar dagvattnet från batterifabriken så finns behov av att rena övrigt dagvatten också, det vill säga ta ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan.

Kåre ser att Torslandaviken växer igen mer och mer med allt sötvatten som rinner till. Med bara sötvatten kommer dammarna snabbt att växa igen.

– Vi vet att vi inte har tillräckligt med kunskap om det marina livet i Torslandaviken. Vissa undersökningar har gjorts men räcker det?

Föreningarna GOF och FTN anser inte att huvudalternativet om att dagvattnet ska rinna ut i Södskärsbassängen är ett miljömässigt lämpligt alternativ.

– Vi anser att betydande miljöpåverkan föreligger och skall prövas enligt miljöbalken. Dessutom är Torslandaviken ett Natura 2000-område och ett riksintresse. Vi har föreslagit att man utreder och prövar det andra alternativet och därmed slipper eventuella överklaganden och en lång tidsutdräkt i processen.

Rättslig prövning
Föreningarna kommer sannolikt att lyfta upp hela dagvattenproblematiken, påverkan av föroreningar och risker för påverkan på natura 2000-området till rättslig prövning. Frågan gäller inte bara föroreningar utan även stora flöden (beräknat på skyfall och 20-års regn) med stor risk för ytterligare utsötning av vattenmiljön i bassängerna, särskilt Karholmsbassängen. Redan idag sker snabb igenväxning av framförallt Karholmsbassängen med vassväxt. I Länsstyrelsens kontrollprogram framkommer det även att ekosystemen håller på att förändras, ökad förekomst av bland annat ruda och kruda, med risk för grumling och negativ påverkan på bland annat knipbeståndet.

Kåre har i färskt minne den stora kraschen i början av 2000-talet då man placerade en kabel i Arendalsviken vilket skulle omgärdas av siltgardiner men ändå blev vattnet grumligt. Den viktiga borstnaten försvann på grund av syrebrist och vegetabilierna flöt upp. Det spred sig till Karholmsbassängen där knölsvanarnas ungar dog av svält.

– Försiktighetsprincipen måste gälla och det andra alternativet bör väljas. Båda föreningarna GOF och FTN känner en stor oro för påverkan på det marina ekosystemet om Södskärsalternativet skulle väljas.

Mer från torslanda

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Senaste nytt

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Den som läser en bok blir…

Böcker på höjden, böcker på längden, böcker på tvären. Tjocka,…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…