Robot underlättar undervisning på distans

En robot i klassrummet som styrs via en surfplatta i hemmet. Är det framtidens skolundervisning? Nej, men ett tillfälligt komplement för elever som exempelvis nyligen opererats och inte kan vara på plats i skolan. Det menar läraren Veronica Källö som har goda erfarenheter av tekniken.

När en skolelev inte kan närvara på lektioner på grund av exempelvis sjukdom eller att de opererats finns det tekniska hjälpmedel till hands. Med hjälp av en klassrumsrobot kan eleven delta i både undervisning och i det sociala sammanhanget. Tekniken skapar möjlighet för eleven att fortsätta sin skolgång och hålla kontakten med sina lärare och klasskamrater utan att vara fysiskt närvarande.

En lärare som har erfarenhet av att använda en klassrumsrobot i undervisningen är Veronica Källö, lärare på Noleredsskolan i Torslanda.

Hon har bara positiva erfarenheter av robothjälpmedlet som eleven styr via en surfplatta i hemmet medan roboten är placerad i klassrummet.

– Eleven styr roboten hemifrån och kan räcka upp handen, ge uttryck för olika känslouttryck, signalera och styra den inbyggda kameran åt olika håll. Så länge man ser tekniken som ett komplement, och det finns en plan för att på sikt få tillbaka eleven till klassrummet, ser jag uteslutande positivt på erfarenheten av att ha använt tekniken i undervisningen, säger hon.

Det är grundskoleförvaltningen, genom enheten för digitalisering och innovation, som tillhanda håller den kostnadsfria tjänsten till skolorna i Göteborg. I första hand riktar sig tjänsten mot elever som är färdigbehandlade på sjukhus, men inte kan vara på plats fysiskt i klassrummet och till elever med långvarig problematisk skolfrånvaro.

Delaktighet i helheten
– Jag tycker att det är viktigt att elever och vårdnadshavare får veta att den här möjligheten finns, om en elev hamnar i en situation då det hade hjälpt deras skolgång under en period, säger Veronica Källö.

Hon ser tekniken som en väg tillbaka in i klassrummet, men också som en väg tillbaka in i det sociala som omgärdar skolgången, så att de känner sig delaktiga i helheten.

– Eleverna i skolan kan ta med roboten så att eleven som är hemma kan vara med exempelvis i bamba eller på praktiska lektioner som slöjd eller idrott.

När en skola beställer roboten ingår det en utbildning på plats i skolan som varar ungefär i en timme.

– Jag tänkte nog att det här skulle vara lite klurigt. Men det var superenkelt. Det krävs bara lite struktur. Det viktigaste är att se till att den är laddad inför skoldagen. Är den fulladdad så räcker det för hela skoldagen, säger Veronica Källö.

Eleverna i hennes klass tog stort ansvar för att undervisningen fungerade väl för eleven som var hemma.

– De tyckte det var spännande. Det fanns inget negativt alls. Vi informerade dem och deras vårdnadshavare veckan innan vi satte i gång. Sedan fungerade det precis som det var tänkt.

Mer från torslanda

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Senaste nytt

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

Så minskar du risken att spökfiska med din humnmertina

Det är Öckerö kommun som gått ut med information om…

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Volvo Lastvagnar påbörjar produktion av eldrivna lastbilar

I Tuvefabriken kommer nu världens första serietillverkade eldrivna lastbilar börja…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår…

50 nya tjänster till Arendal när Ecoride flyttar hem

Ecoride startade 2008 och finns idag i fyra olika länder.…