Kommunstyrelsens presidium bestående av Maria Brauer (S), Jan Utbult (KD) och Jennie Wernäng (M) är nöjda över kommunens tvärpolitiska ställningstagande. Foto: Öckerö kommun
Kommunstyrelsens presidium bestående av Maria Brauer (S), Jan Utbult (KD) och Jennie Wernäng (M) är nöjda över kommunens tvärpolitiska ställningstagande. Foto: Öckerö kommun

Remissvar klubbat i Öckerö kommunfullmäktige

Nu har Öckerö efter beslut i kommunfullmäktige formellt tagit ställning i brofrågan. I torsdags i förra veckan slog man fast den linje som varit känd sedan tidigare, att man förespråkar en etappvis tvåtegslösning där väg 155 byggs ut innan något eventuellt beslut om fast förbindelse tas. Öckerö vill i stället lägga stor fokus på att förbättra kollektivtrafik på öarna, samt till och från Göteborg.

Redan i oktober (Torslanda-Öckerötidningen 211016) gick Öckerö, genom kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD), ut och redogjorde för kommunens kommande ställningstagande. Då berättade Jan Utbult att Öckerö kommun vill se en stegvis utbyggnad och vad de kallar en tvåstegslösning där det första steget är att bygga ut väg 155 med ett tredje reversibelt körfält som också skulle användas som en kollektivtrafikfil. Finansieringen av utbyggnaden av väg 155 vill Öckerö kommun ta från en regional plan samt eventuellt med medel från det västsvenska paketet. Jan Utbult konstaterade också att det inte fanns något stöd i kommunfullmäktige för att ställa sig bakom ett beslut om fast förbindelse.

Politisk enighet
Under förra torsdagens nämndsammanträde i kommunfullmäktige gick samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, upp i talarstolen och ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Det trots att frågan om bro splittrar i stort sett samtliga partier, men även övriga invånare i kommunen, som Maria Brauer (S) konstaterade under sammanträdet.

Jan Utbult kommenterar kommunens yttrande över remiss för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie på följande sätt i ett pressmeddelande:

– I och med detta beslut har vi lagt en bra grund inför arbetet med den långsiktiga överenskommelsen mellan Öckerö, Göteborg, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Jag är glad att alla partier ställde sig bakom svaret, det visar på en stor enighet i kommunen kring vår vilja framåt.

Hållbart resande ska prioriteras
Öckerös utgångspunkt är, enligt yttrandet som översänts till Trafikverket, att kommunen ska växa på ett ansvarsfullt sätt. Man konstaterar att alla befintliga trafiksystem är begränsade och att det ligger i sakens natur och inte går att bygga bort. Men man anser att begränsningen med nuvarande system kan användas för att stimulera till önskvärd förändring. Öckerö vill satsa helhjärtat på alla de åtgärder som stödjer vardagliga val att resa mer hållbart.

Öckerö kommun ser potentialen för ändrade resmönster som betydligt större än vad Trafikverkets utredning antyder, där man anser att antagandena om tillkommande trafikflöden kan vara överskattade. Öckerö förlitar sig inte till Trafikverkets basprognos tillförlitlighet i tider av pandemi och klimatförhandlingar. Man är också skeptisk till prognosstyrd planering och förordar i stället målstyrd planering.

Engagerar hela kommunen
Även förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Jennie Wernäng (M), ser positivt på att kommunens politiker har funnit en gemensam väg framåt:

– Det handlar om att följa utvecklingen och ta beslut med hänsyn till framtidens strukturer. Det är en styrka att vi tillsammans med samtliga partier kan enas kring ett gemensamt arbete framåt, säger hon.

Oppositionens Maria Brauer (S) menar att frågan är av Öckeröpolitikens absolut viktigaste:

– Det här är en fråga som engagerar alla som bor i vår kommun. Man skulle nog kunna säga att detta är en av de viktigaste frågorna vi i politiken har att ta ställning till under hela mandatperioden, säger hon.

Även hon är nöjd med den tvärpolitiska samsynen.

– Det känns oerhört bra, men också viktigt att samtliga partier har kommit fram till ett gemensamt yttrande när det gäller remissvar på Trafikverkets ÅVS för väg 155.

Gemensam färdplan framåt
Men med remissvaret inskickat tar inte arbetet slut. Arbetet med en gemensam färdplan framåt där samtliga berörda parter, Öckerö kommun, Göteborgs Stad, Trafikverket, VGR och GR, samt Västtrafik ingår, ser Öckerö som angeläget. Kommunens uppfattning är att det bör ske en etappvis utbyggnad där det första steget är att bredda nuvarande väg enligt utredningsalternativ UA3 Ljusblå. När en utbyggd väg finns på plats vill man utvärdera trafiksituationen inför ett beslut om hur de framtida kommunikationerna mellan öarna och Hisingen ska utformas. Fram till dess vill Öckerö kommun tillsammans med övriga aktörer ”lägga in en hög växel” i arbetet med att främja hållbart resande.

Läs Mer: Beskedet: Inget beslut om bro innan 2035

Läs Mer: ”Öckerö får återkomma när de är mogna för en långsiktig lösning”

Mer från öckerö kommun

Försvarsmakten övar återigen på Björkö

För nästan exakt ett år sedan återinvigdes Älvsborgs amfibieregemente (Amf…

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Elfel trolig orsak till Knippla-brand

Enligt polisen är det troligt att ett elfel i Coops…

Buröfärjan blir eldriven – tidtabell påverkas

I september förra året rapporterade vi på Torslanda-Öckerötidningen att den…

Senaste nytt

Eva får ingen gravplats där hon önskar åt sin man

Den 26 i april i år gick Eva Toressons man…

IK Zeniths stora lyft – spelar i divison två nästa säsong

IK Zeniths herrlag bärgade seriesegern i division 3 efter att…

Försvarsmakten övar återigen på Björkö

För nästan exakt ett år sedan återinvigdes Älvsborgs amfibieregemente (Amf…

Får ångest av den ekonomiska instabiliteten

Det kan gälla klimathotet. Det kan gälla det säkerhetspolitiska världsläget.…

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

Så minskar du risken att spökfiska med din humnmertina

Det är Öckerö kommun som gått ut med information om…

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…