Näringslivschefen: Sjöfarten och fisket vägen framåt för ö-kommunen

Öckerö står inför ett viktigt vägval

Öckerö kommun står vid ett vägval. Ögruppen kan bli en pendlingskommun med växande äldre befolkning eller (mest oönskat) ett semesterboende med närhet till Göteborg.
– Alternativet är att utveckla näringslivet för att få levande och välmående öar, menar kommunens besök- och näringslivschef, Ronald Johansson.

Politikerna i Öckerö kommun har antagit ett näringslivsstrategiskt program med det övergripande målet att minst 900 nya jobb ska skapas till år 2035. Dessa tänker man sig tillskapas inom i huvudsak två olika sektorer nämligen: besöksnäring och maritim och marin utveckling som i sin tur drar med sig bygg, boende och kommunal verksamhet. Inom besöksnäringen räknar man med att 200 nya jobb kan vara en realistisk skattning – motorn i den utvecklingen är hotellen. Och inom den maritima och marina sektorn tänker man sig att 400 nya jobb ska kunna skapas – då i samverkan mellan näringsliv, akademin och kommun. Vad gäller den kommunala verksamheten är det tänkt att en utökad verksamhet kan ge uppemot 200 nya jobb – den kalkylen bygger på kommunal tillväxt och satsning på boende. Därtill kommer att 100 till 150 nya jobb kan tillkomma på grund av den generella tillväxten hos övriga företag i kommunen.

För att nå målet krävs emellertid att kommunen tillsammans med näringslivet kan attrahera nya verksamheter till övärlden, som passar miljön och kan dra nytta av placeringen.

Ett vägval
Öckerö kommuns besök- och näringslivschef, Ronald Johansson, har arbetat sig in i frågorna rörande kommunens vägval inför framtiden utifrån ett näringslivsperspektiv. 

– Jag insåg att vi inte visste så mycket så jag gjorde en egen utredning för att ta ett helhetsgrepp om problematiken, säger han. 

Ronald ser sjöfarten, fisket och det som rör det maritima- och marina som delar i vägen framåt.

– Man får höra att fordonsindustrin är större än sjöfarten men jag hävdar att sjöfartens indirekta betydelse för bland annat sysselsättningen är jättestor och dessutom investerar man mer inom sjöfarten än vad fordonsindustrin gör. Hela 92 procent av vår import kommer hit till landet via båt. Ukrainakriget har aktualiserat vad som händer om sjöfarten inte fungerar. Indirekt har sjöfarten en enorm betydelse men är en ickefråga trots att nyttan är större än vad omsättningen och antalet direkt sysselsatta antyder. Man kan ju undra varför näringen inte gjort sin röst hörd? Men de har väl inte sett nyttan utan sökt sig utomlands i stället. Hela 80 procent av det svenska tonnaget är utlandsregistrerat. 

– För fisket har man tydliga planer på en ökad självförsörjning av humankost från havet i regeringens livsmedelsprogram. Men i Hav- och vattenmyndighetens reglering av fisket saknar man relevant koppling till det programmet.

Utmaningar
Ronald radar upp ett antal utmaningar. För att nämna några: En åldrande befolkning. Vikande skatteunderlag. Alla kommunens fiskhamnar är byggda på 30- och 40-talet och de har nu ett stort renoveringsbehov. Fiskebåtarna inom det demersala fisket är så gamla för att det är så dyrt att bygga nya och grunden för finansiering saknas i dagens kvotsystem. På 40 år har inga större investeringar gjorts för fisket i Bohuslän, till exempel i landningskajer. Hela 62 procent av dansk pelagiskt fiske ägs av svenska intressen och i stort sett landas all sill i Skagen, som sedan länge är Sveriges största fiskhamn.

Här finns två forskningsstationer: Kristineberg och Rossö. Kristineberg är mest inriktat på bioteknik och biomassa och Rossö forskar om mat från havet. Ronald har en tanke om att ett maritimt och marint utvecklings- och innovationscentrum borde förläggas till Öckerö. Detta skulle vara en mötesplats där forskning och utbildning skulle bedrivas och strategier läggas upp utifrån ett kommersiellt näringslivsperspektiv.

– Jag ser helt enkelt nyttan av en ny permanent ”mötesplats” med ett brett upplägg. Det skulle kunna vara ett marint kluster med Chalmers, RISE, Lighthouse, SMTF. Hamnplanen på Öckerö kunde bli ett sådant ställe. Men detaljplaneförändringar tar mellan 5 och 10 år. Detta måste dessutom vara en nationell angelägenhet, inte en regional.

Mer från öckerö kommun

En säkrare sommar

Tack vare ett 35-tal hamnvärdar, som satt sig i en 5-timmars verklighetsbaserad säkerhetsutbildning på Öckerö Maritime Center, som är proffsutbildare…

Ny lokal för Hönö-konferensen

Anders Marklund är pastor i Hönö Missionsförsamling. Han berättar för tidningen var den nya lokalen för konferensen ligger: – Vi…

Med sina rötter i Hönös rika musikaliska mylla

Intresset för musik går igen i familjen. Både mamma och pappa arbetar med musik. Även Albins två syskon, Agnes och…

Hönö BK tioårsjubilerar

Fyra klubbmedlemmar – Bonny Lilja, Anneli Ansborg, Jonas Olinderhav och Johanna Borgström – åkte till Stockholm för att tävla i…


Senaste nytt

”Behåll den småskaliga torgkänslan”

Mycket återstår innan Torslanda Torg och områdena runt omkring får ett nytt utseende. Sedan tidigare är det känt att exempelvis…

Gasen som berusar den yngre generationen

Lustgas, eller N2O, som är dess kemiska beteckning, har en mängd olika användningsområden. För den bilintresserade är lustgas en effekthöjare…

En säkrare sommar

Tack vare ett 35-tal hamnvärdar, som satt sig i en 5-timmars verklighetsbaserad säkerhetsutbildning på Öckerö Maritime Center, som är proffsutbildare…

Efter branden – stugan tillbaka

Stugan brann ner på nyårsdagens morgon. Redan då upprättade polisen en anmälan om anlagd brand, men utredningen lades ner, berättar…

Ny lokal för Hönö-konferensen

Anders Marklund är pastor i Hönö Missionsförsamling. Han berättar för tidningen var den nya lokalen för konferensen ligger: – Vi…

Reglerna kan skärpas kring A-traktorer

Ökningen av traktorerna märks i samhället, vilket tidningen uppmärksammat tidigare. Nu rapporterar Sveriges Radio att det pågår en utredning på…

Vandalisering på Lilleby dansbana

Den gamla dansbanan i Lilleby har sett många duktiga artister komma och gå. Där har varit midsommarfiranden med dans, lotterier…

Med sina rötter i Hönös rika musikaliska mylla

Intresset för musik går igen i familjen. Både mamma och pappa arbetar med musik. Även Albins två syskon, Agnes och…

Hönö BK tioårsjubilerar

Fyra klubbmedlemmar – Bonny Lilja, Anneli Ansborg, Jonas Olinderhav och Johanna Borgström – åkte till Stockholm för att tävla i…

Basade över Europa i 57 dagar

Christian Jansson från Hönö har en lång karriär bakom sig som basist och sångare i olika lokala band. Det första…