Öckerö kommunfullmäktige

”Vi är beredda om vi behöver ta vårt ansvar”

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), har beredskapen för att ta emot potentiella flyktingar från Ukraina påbörjats i flera led i kommunen, bland annat i skolorna.

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Svensson (M) inledde sammanträdet med att konstatera att det var trevligt att fullmäktige efter en lång tid åter kunde samlas i samma sal och inte sitta enskilt framför sina datorer, vilket varit fallet under pandemin. 

Ett ämne som finns på de flestas läppar är situationen i Ukraina. Det hade föranlett Maria Brauer (S) att inkomma med en fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) om hur Öckerö kommun står rustad för att hjälpa och kunna ta emot ett stort antal flyktingar från krigets Ukraina.

Jan Utbult svarade att Öckerö kommun noga följer den utveckling som pågår i Ukraina genom Länsstyrelsen, MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap), Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner. I dagsläget är det, enligt Jan Utbult, svårt att veta i vilken omfattning som Öckerö kommer att behöva hjälpa till, men han angav att arbetet med beredskapen har påbörjats i flera led. Bland annat har kommunledningsgruppen tagit kommandot för samordning och ledning. 

Samma kväll som Öckerö höll sitt fullmäktigesammanträde aktiverade ministerrådet i EU ett massflyktsdirektiv, som innebär att personer som kommer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. 

– Det gör att det finns ett behov av att bereda plats i skolor och för att hitta bostäder. Det arbetet har påbörjats. Skolan har påbörjat förberedelser för skolgång för barn som flytt från Ukraina och det har även startat inventeringar av lokaler och bostäder i kommunen, sa Jan Utbult.

Jan Utbult hänvisade till flyktingvågen 2015-2016 och hur civilsamhället då slutit upp och hjälpt till. Nyligen startade Öarnas kristna råd upp sina förberedelser och samverkan. Jan Utbult menade också att viktiga lärdomar och erfarenheter, samt dokumentation, från situationen 2015 nu kommer att bli betydelsefulla. 

– Vi befinner oss i en väldigt osäker situation, men vi är beredda om vi behöver ta vårt ansvar framöver, sa Jan Utbult.

V vill ha fri kollektivtrafik
Till sammanträdet hade också en motion om avgiftsfri kollektivtrafik för alla invånare i kommunen inkommit. Annika Andersson (V) menade att den färdplan för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg som nyligen fattats inte innehåller tillräckliga åtgärder. Därför föreslår V avgiftsfri kollektivtrafik för Öckerös invånare. Något som Annika Andersson sa sig vara övertygad om att det skulle få fler att välja att åka kollektivt. 

Motionen anmäldes och skickades till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Även två medborgarförslag hade inkommit. Det första handlade om att sätta upp övervakningskameror och belysning på cykelparkeringen vid Hönö färjeläge. Det andra var ett förslag om att rusta upp parkeringen vid Hedens by. Båda förslagen anmäldes och skickades vidare till kommunstyrelsen.

Noterbart i övrigt: Dan Eliasson (KD) valdes som ny ledamot i styrelsen för Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB och Öckerö Fastighetsservice AB, efter att Fredrik Gustavsson (KD) i februari avsagt sig samma uppdrag.

Mer från öckerö kommun

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…