KD:s Magnus Jacobsson (till höger), andre vice ordförande i trafikutskottet, besökte färjeleder i Öckerö kommun.  Foto: Kristdemokraterna
KD:s Magnus Jacobsson (till höger), andre vice ordförande i trafikutskottet, besökte färjeleder i Öckerö kommun. Foto: Kristdemokraterna
Andre vice ordförande i riksdagens trafikutskott:

Utökad budget för färje-trafiken ingen omöjlighet

Förra fredagen besökte Kristdemokraternas trafikpolitiska talesperson, riksdagsledamoten Magnus Jacobsson Öckerö kommun. Magnus Jacobsson gjorde under besöket studiebesök på bland annat Nordö- och Hönölederna.

Den 3 juni gästade Magnus Jacobsson, KD:s trafikpolitiska talesperson och andre vice ordförande i trafikutskottet, Öckerö kommun. Under besöket åkte Magnus Jacobsson Nordöfärjan från Burö mot Rörö och Hyppeln. Senare under dagen träffade han även personal på Hönöleden.

Som tidigare boende i kommunen kände han till förutsättningarna för ökommunen ur kommunikationssynpunkt.

– Det akuta läget just nu handlar om kapacitetsminskningen med nya filer på färjorna. Men där måste man dock veta att det är nödvändigt enligt lag. Det handlar om säkerhet. Kaptenerna på både Nordö- och Hönöleden bedömde dock att man skulle kunna klara av kapacitetsminskningen på färjorna genom utökade turer, säger Magnus Jacobsson.

På Hönöleden innebär det att man går upp från tre till fyra färjor och även på Nordöleden behövs ökad turtäthet, när filerna blir bredare, enligt Jacobsson. 

– Det är jag som får ta med mig finansieringsfrågorna till trafikutskottet. Sedan måste Öckerö kommun diskutera med Trafikverket och regionen. Färjetrafiken är en liten del i Trafikverkets totala budget, det är järnvägar och vägar som är de stora kostnaderna, så jag tror att en utökad budget för färjetrafiken skulle kunna vara möjlig, säger Magnus Jacobsson. 

Förutom när det gäller finansieringsfrågorna vad kan du konkret göra för Öckerö på riksplan?

– Det är att ställa skriftliga frågor och interpellationer. Att ligga på och driva frågorna. Om jag får sitta kvar efter valet i höst då förstås.

Förutom turer på Nordöleden och Hönöleden besökte Magnus Jacobsson även Hönö Klåva och besökte några av Öckerös turistbåtsentreprenörer. Med sig från några av dem fick han en fråga om avgifterna för tillstånd för dylika verksamheter som ökat drastiskt under de senaste åren. Magnus Jacobsson lovade att ställa en fråga till ansvarig minister i riksdagen kring effektiviteten hos berörda myndigheter. 

Kommunstyrelsens ordförande i Öckerö Jan Utbult (KD) var med under besöket. 

Varför har ni bjudit in just en trafikpolitisk talesperson till kommunen?

– För Öckerö kommuns utveckling är bra kommunikationer oerhört viktigt. Hönöleden, Björköleden och Nordöleden är avgörande delar i vårt vägnät. Färjelederna är statligt finansierade och det är angeläget att våra representanter i riksdagen har kännedom om de utmaningar och möjligheter som finns runt om i landet, säger Jan Utbult.

Ni åkte bland annat på Nordöleden. Hänger det ihop med den diskussion som varit om de upplevt bristande kommunikationsmöjligheterna till nordöarna och filminskningen på färjorna? Vad hoppas ni att Magnus Jacobsson kan bidra med på riksnivå i de frågorna?

– Ja. Vi är oroade över konsekvenserna av nedmålningen på Nordöleden, även om vi naturligtvis förstår att säkerheten måste gå först. Signalerna från färjerederiet är att en ökad kapacitet på Nordöleden behöver finansieras med en utökad budget. I slutändan är det regering och riksdag som beslutar om hur de statliga pengarna fördelas. Därför är det så viktigt att öka kunskapen hos våra partiföreträdare där, speciellt hos de som är ansvariga för trafikfrågorna, säger Jan Utbult.

Mer från öckerö kommun

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

En inblick i yrkeslivet

Arena arbetsliv arrangeras som en del av den samverkan som…

Senaste nytt

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…