Rektorn efter Skolinspektionens kritik:

”Vi sätter inga glädjebetyg”

Skolinspektionen riktar kritik mot Öckerö seglande gymnasieskola för att skolan har omotiverade och ihållande avvikelser i betygsättning i förhållande till resultaten på de nationella proven. Nu har skolan till 1 september på sig att redovisa förbättringsåtgärder. Ett arbete som inletts enligt rektorn Stefan Carmesund.

Skolinspektionen genomförde i slutet av förra året en kvalitetsgranskning av avvikelser i betygsättningen på Öckerö seglande gymnasieskola. Enligt Skolinspektionen avgränsades granskningen till rektorns arbete för en rättvisande och likvärdig betygsättning i relation till lärarnas arbete.

Statistik har visat ihållande avvikelser i betygsättningen i förhållande till resultaten på de nationella proven mellan läsåren 2014-15 och 2018-19 på Öckerö seglande gymnasieskola.

Behöver redovisa åtgärder

Skolinspektionen menar i sitt beslut daterat 230227 att kvalitetskriterierna uppfylls i ”låg utsträckning” inom två områden:

Förklaringar om vad som påverkar och orsakar de långvariga avvikelserna i betygen.

Arbetet med att se till att relevanta och väl förankrade insatser genomförs för att minska omotiverade avvikelser i betygen.

Det betyder att ett utvecklingsarbete behöver inledas. Skolinspektionen anser att rektorn på skolan behöver utveckla arbetet med att problematisera betygsavvikelser, både i kurser med och utan nationella prov för att säkerställa likvärdighet i bedömning och betygsättning.

När det gäller insatser för att minska omotiverade avvikelser i betygen anser man att rektorn behöver se till att genomföra såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser med tydlig koppling till skolans analys och att det bör finnas tydliga mål och förväntade effekter utifrån analyserna.

Granskningen visar att det har organiserats arbete med likvärdighetsdiskussioner, men att det saknats utbyte med andra skolor.

Det saknas också systematisk uppföljning av likvärdighetsarbetet.

Arbetet redan inlett

Rektorn på Öckerö seglande gymnasieskola, Stefan Carmesund som tillträdde sin tjänst i augusti 2019, säger att skolan har inlett utvecklingsarbetet som Skolinspektionen efterfrågar.

Bland annat har man träffat en annan gymnasieskola och diskuterat olika aspekter av arbetet och jämfört rättning av prov och betygsättning. Man kommer att göra det ytterligare en gång innan sommaren och sedan fortsätta samarbeta regelbundet kring betyg och bedömning.

Stefan Carmesund poängterar att arbetet med, och utvärderingen/uppföljningen av, betyg på skolan skett på ett fullgott sätt, men att han som rektor inte har haft tillräckligt med rutiner nedskrivet på pränt.

– Vi har haft rutiner för hur vi arbetar med betygsättning och betyg i förhållande till nationella prov. Men Skolinspektionen vill att rutinen ska finnas nedskriven och att min analys ska vara dokumenterad. Det är ett fullt rimligt krav, säger han till Torslanda-Öckerötidningen.

Stefan Carmesund nämner att om ett nationellt prov hålls i april, så har lärarna på skolan därefter gått igenom det som varje elev har missat på provet, för att verkligen säkerställa att han eller hon kan det som krävs, innan betygsättningen sedan äger rum i juni. På så vis kan en elevs betyg bli högre än vad resultatet på det nationella provet antyder.

– Så vi sätter inga glädjebetyg.

”Våra betyg är rättssäkra”

Han utvecklar hur han ser på kritiken han har fått från Skolinspektionen:

– Det är min uppgift som rektor att skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt och att de sedan får betyg efter deras kunskapsnivå. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att jag som rektor har koll på att rätt betyg sätts utifrån elevernas kunskapsnivå.

Granskningen påtalar att rektorn inte problematiserar betygsavvikelserna i önskad grad. Något som Stefan Carmesund inte håller med om.

– Jag känner mig helt trygg i att våra betyg är rättssäkra. Vi har kompetenta och legitimerade lärare som träffas i ämneslag regelbundet och samverkar innan betygsättning. Det gäller bara för mig som rektor att tydliggöra hur jag vet att rätt betyg sätts, så att det uppfyller Skolinspektionens krav.

Nu har gymnasieskolan, som har cirka 300 elever och vars huvudman är Öckerö kommun, till den 1 september på sig att redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena i granskningen och resultat av de åtgärderna.

Något som inte oroar Stefan Carmesund, som inte tror att skolan kommer att få någon ytterligare påbackning när åtgärderna skickats in och redovisats.

– Vi lyssnar på kritiken och kommer att följa de råd vi fått från Skolinspektionen. Deras uppgift är att säkerställa att landets skolor sätter rättssäkra betyg. Det är något vi ser som mycket viktigt och en uppgift som vi tar på största allvar, säger Stefan Carmesund.

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från öckerö

Berörande mästerverk fick folkets hyllning

 Förutom öarnas egna körsångare hade körer från många andra platser…

Bommar införs på Kärrsviks återvinningscentral

Det nya systemet kommer att förbättra sorteringen och minska trängseln,…

300 nya bostäder till Öckerö Centrum

I flera år har Öckerö kommun drivit processen för att…

Försvarsmakten lockade elever från Öckerö Gymnasieskola

 ”Stridsbåt 90 kan stanna från toppfart till stillastående på en…

Senaste nytt

Björkö kan få 400 nya bostäder till år 2040

Med sina knappa 1500 invånare är Björkö en udda fågel…

Om bostadsbristen Del II

Att Göteborg växer så det knakar kan inte ha undgått…

Campingen i Lilleby byter ägare och blir First Camp

Göteborgs Camping, eller Lilleby camping i folkmun, har 80 fullrustade…

Hemmavinst för Torslanda IK i derbyt mot Zenith

Matchen inleddes avvaktande från bägge håll. TIK skaffade sig ett…

Spara vatten i helgen

Göteborgs kommun kommer under helgen (26-28 maj) att koppla in…

Betelskolans nya lokaler invigda

Betelskolan på Hönö har fått nya lokaler för att husera…

Hönö IS gör en satsning för lokalsamhället

Hönö IS hade mark över vid gamla Heinövallen, men i…

Invigning av nya lokaler för Närhälsan Torslanda Rehabmottagning

Närhälsan Torslanda rehabmottagning invigdes av enhetschef och leg. fysioterapeut Jannis…

Spaden i marken för hyresrätter på Björkö

Björkdungen ska vid färdigställandet utgöras av 39 nya hyresrätter. Lägenheterna…

Tio år av livsviktigt givande

I maj 2013 byttes den gamla blodbussen ut mot en…

Rosita Ståhl – en glasets mästare

– Fascinationen för glas har alltid funnits där, kreativiteten också.…

Alice älskar diplomboxning

Alice går på Torslandaskolan i årskurs 7. Hon  lägger all…

Nyanlända lotsas in i Öckerö kommun

Redan 2016 startades föreningen ÖS! (Öckerö samverkan integration) för att…

Berörande mästerverk fick folkets hyllning

 Förutom öarnas egna körsångare hade körer från många andra platser…

Blå himmel blues

För varje år som går så förstår jag det lite…