Öckerö kommuns medborgarlöfte till invånare 2022 fokuserar på trafiksäkerheten.
Öckerö kommuns medborgarlöfte till invånare 2022 fokuserar på trafiksäkerheten.
A-traktorer och fortkörare grund till otrygghet

Här är kommunens löfte till medborgarna

A-traktorer och trimmade mopeder utgör största otrygghetsfaktorn i Öckerö kommun. Nu kommer årets medborgarlöften, som lägger fokus på just trafiksäkerheten.

I mars tidigare i år skrev Torslanda-Öckerötidningen (20220305) om resultatet av årets medarborgarenkät som genomfördes i november 2021. Där beskrevs trafiken som huvudanledningen till upplevd otrygghet i Öckerö kommun, där 22 procent av de tillfrågade i medborgarenkäten svarat nej på frågan om de känner trygga i sitt närområde.

När tidningen skrev om det sa Öckerö kommuns säkerhetschef Andréas Alderblad att bland annat trimmade mopeder och a-traktorer är en del av orsaken till kommunens invånares orosmoln.

– Upplevd otrygghet är något som baseras på subjektiva känslor och ibland svårt att sätta fingret på vad det kan bero på. Men vi har identifierat att det i huvudsak har att göra med trafiken. Vi har sett en stor tillväxt av a-traktorer som skapar oro. Och en del uppger att de kanske bor nära en väg där det körs trimmade mopeder som för oväsen om nätterna. Då kallar dem det otryggt, sa han då.

Årets medborgarlöfte tar därför avstamp i trafiken. På sin hemsida skriver Öckerö kommun att otryggheten i trafiken främst handlar om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Det kommer även genomföras en särskild kontroll av A-traktorer under året, eftersom antalet har ökat markant under senaste åren.

Som en del av ”Trygg i Öckerö kommun” fungerar medborgarlöftet som en samverkansmodell mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånarna berättar Linn Wass, Folkhälsoutvecklare på Socialförvaltningen vid Öckerö kommun.

– Medborgarlöftet bygger på resultat av en årlig medborgarenkät och medborgardialoger, vilka ger invånare i kommunen möjlighet att påverka och vara delaktig i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Förutom minst en kontroll av A-traktorer skall det göras trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende i kommunen. Polisen kommer medverka vid Öckerö Pride och kulturfestival samt Arena arbetsliv, Det ska ske en ökad samverkan mellan polisen och kommunens båttrafik, samt färjorna. Och det är viktigt att alla hjälps åt menar Linn Wass.

Medborgarlöftet bygger på resultat av en årlig medborgarenkät och medborgardialog.
Linn Wass

– Vi behöver alla hjälpas åt och därför är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns i lokalsamhället. Som exempel bjuds invånare in till trygghets- och trafikvandringar för att tycka till om en plats som de vistas på och som de känner till bäst för input till vilka åtgärder som kan sättas in.

Vad hoppas ni kunna uppnå med medborgarlöftena?

– Vi hoppas kunna ge en ökad kännedom om hur kommunen och polisen arbetar med trygghet och trafiksäkerhet. Men också skapa förutsättningar för invånare att själva bidra till en säkrare och tryggare utemiljö.

Sådana förutsättningar kan skapas genom att bland annat öka medvetenheten kring beteende i trafiken och att se till så att fler vuxna engagerar sig i att finnas ute bland ungdomar, menar Linn.

– I förlängningen hoppas vi såklart att arbetet med medborgarlöftena bidrar till ökad trygghet och mindre brottslighet i kommunen, avslutar Linn Wass.

Mer från öckerö kommun

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

Senaste nytt

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…