Ett skepp kommer lastat…

Sjöfarten är en livsviktig länk i vårt lands försörjning, ändå är det en verksamhet som inte gör så mycket väsen av sig.

Lighthouse är en plattform för samverkan och kunskapsutbyte inom sjöfartsforskning och innovation. Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, kom och berättade om verksamheten och vad den sysslar med i samband med en företagsfrukost på Kompetenshuset häromsistens.

– Lighthouse har funnits i drygt 15 år. Allt började när vi upptäckte att maritim utbildning och kompetens var på väg att försvinna här i landet. Då togs beslut om att ta tag i detta. Vi jobbar med att arrangera seminarier, driver projekt, vi gör förstudier, driver traineeprogram, driver branschprojekt för Trafikverket och så vidare.

Vi vill inte se sjöfarten som en transportbransch, utan som en näring.
Åsa Burman

Hela 92 procent av allt vi konsumerar här i landet kommer hit via båt. Svensk sjöfart sysselsätter direkt 30 000 personer och indirekt fler än 100 000 människor och transporterar drygt 170 miljoner ton gods och omkring 67 miljoner passagerare per år. Verksamheten omsätter 90 miljarder, vilket motsvarar 1,7 procent av landets BNP, medan flyget omsätter 25 miljarder som jämförelse.

  Vi vill inte se sjöfarten som en transportbransch utan som en näring. Vår vision är hållbar sjöfart, säger Åsa Burman.

Ökade volymer
Alla prognoser pekar på ökade transportvolymer samtidigt som kraven på hållbarhet ökar. Sjöfartsforskning och innovation kan lösa den här ekvationen. Enligt en rapport beräknas globala godsvolymer ökar med 70 procent från 2015 till 2030. Under samma tid förväntas persontrafiken ökar med 50 procent, vilket beräknas att motsvara ytterligare 1,2 miljarder fordon på jordens redan idag överbelastade vägnät. Sjöfarten kommer att hantera en betydande del av de växande volymerna. Detta måste göras effektivt och konkurrenskraftigt med minskad klimat- och miljöpåverkan och på sikt helt fossilfritt.

– Det finns mycket att göra men också många åtgärder att ta till, säger Åsa.

Svensk sjöfartsforskning kan bidra till hållbara lösningar, här är några exempel: Två av färjorna som trafikerar Helsingborg – Helsingör har konverterats från diesel till batteridrift.

Wallenius utvecklar seden 2018 ett koncept för ett vinddrivet biltransportfartyg med målet att reducera utsläppen till luft med 90 procent. Det första fartyget ska segla 2024.

Invasiva arter sprids över hela världen genom fartygs ballastvatten. Wallenius har tillsammans med Alfa Laval utvecklat ett kemikaliefritt reningssystem som baseras på ultraviolett teknik.

2005 års regelverk kräver att fartyg inte ska släppa ut länsvatten med högre oljehalt än 15 miljondelar per liter. Det svenska företaget Marinfloc har i 25 år utvecklat och patenterat en länsvattenseparator som gör att halten olja minskas till mellan 0 och 3 ppm.

Världens första LNG-drivna passagerarfartyg, M/S Viking Grace, sjösattes 2012 och går mellan Stockholm och Åbo. Det drivs av flytande naturgas. Seden 2018 har även ett rotorsegel installerats på båten.

Sverige är världsledande på tekniken med stirlingmotorn, en värmemotor som omvandlar värme till rörelse med hög energieffektivitet.

– I Öckerö kommun har vi identifierat två tillväxtområden nämligen inom den marina och maritima sektorn och inom besöksnäringen. Kommunen skulle kunna bli ett centrum för marin och maritim forskning, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö kommun, som kommentar till att mer sjöfartsforskning behövs för att möta framtidens krav.

Mer från öckerö kommun

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Senaste nytt

Så påverkades niondeklassaren Emilias vardag

 I den där lokalen låg en blomsteraffär när jag var…

Svart Express välte utanför Björlanda idrottshall

Klockan 8:18 larmades polis till Kongahällavägen, i höjd med Björlanda…

Man åtalad för försök till grov utpressning

I april tidigare i år blev en man i 30-årsåldern…

Runt Hörnet öppnar upp för välgörenhet

På mötesplatsen Runt Hörnet har ungdomar tillsammans med ungdomshandledarna diskuterat…

Knapp vinst för THK-damerna

Inledningen gick i hemmalagets tecken. THK hade ledningen med 4-1…

Den som läser en bok blir…

Böcker på höjden, böcker på längden, böcker på tvären. Tjocka,…

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…