Det vill Öckerös politiker göra för att komma till rätta med befolkningsutvecklingen

Öckerö kommun står inför demografiska problem. Befolkningen minskade under 2021, samtidigt som andelen äldre ökar.

Invånarantalet minskar i Öckerö kommun och de boende blir allt äldre. Från 1970 till 2015 steg Öckerös befolkning från 8 478 till 12 682 personer. 2018 hade Öckerö som flest invånare, 12 945 stycken. Men med start 2017 syns en utplaning av den (historiskt oftast) stigande befolkningstillväxtkurvan i kommunen. Mellan 2020 och 2021 sjönk befolkningen från 12 934 till 12 902. Små siffror, men en annan långtgående trend är mer bekymmersam: Invånarna i arbetsför ålder minskar och den äldre befolkningen ökar markant. 

2021 var 26,3 procent av Öckerös befolkning 65 år eller äldre. Snittet i Västra Götalands län låg samtidigt på 19,8 procent, medan rikssnittet var 20,3 procent.

Under det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Öckerö kommun presenterades siffrorna över befolkningsutvecklingen för 2021. Ämnet har även tidigare varit uppe för diskussion i kommunfullmäktige, och har av både lokala tjänstemän och politiker, identifierats som kommunens största utmaning att lösa.

Vad vill då Öckerö kommuns politiker göra för befolkningstillväxten ska öka och den demografiska övervikten mot en åldrande befolkning ska jämnas ut? Vi mailade representanter från samtliga partier som finns representerade i Öckerö kommunfullmäktige. Vi erhöll svar från alla, förutom Sverigedemokraterna och Liberalerna som inte inkom med svar trots upprepade påminnelser. 

/Henrik Edberg & Fredrik Helgesson


 

2021 minskade befolkningen i Öckerö kommun.

Vad skulle ditt parti vilja förändra för att vända den utvecklingen? 

 

Jan Utbult (KD)

Öckerö kommun behöver främst fler bostadsrätter och hyresrätter. Detta är också på gång. Under de närmsta fem åren kommer fler nya bostäder att färdigställas än det gjorts på många år. Den enskilt viktigaste åtgärden är att öka kapaciteten på kommunens avdelning för plan, fastighet och samhällsutveckling. Det ger ett högre tempo med detaljplaner, markförsäljning och markinköp. För att underlätta pendling behövs en bra kollektivtrafik med fler direktbussar och bättre passningar. Vi vill också marknadsföra att Öckerö är en väldigt bra kommun att växa upp i, för att locka fler barnfamiljer.


Annika Andersson (V)

Vi måste se till att det byggs hyresrätter med rimliga hyror i vår kommun. Med en bostadskö på mer än 2000 är det hög tid att förverkliga ambitionerna i vårt bostadsförsörjningsprogram. Det måste finnas bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi måste också ha en bättre anpassning i kollektivtrafiken så att människor kan få sina livspussel att gå ihop. Då möjliggör vi för fler fastboende på alla våra öar i Öckerö kommun.


Maria Brauer (S)

Vi socialdemokrater har påpekat dessa strukturella förändringar sedan lång tid. Vår analys är att det bästa sättet att komma till rätta med den vikande befolkningstillväxten är att prioritera byggandet av hyresrätter – gärna billiga, som lämpar sig för ett första boende för ungdomar. Det gör att de kan stanna kvar som kommuninvånare och bidra på olika sätt. När de bildar familj blir det också fler barn i klasserna i skolan och grupperna i förskolan, så att vi slipper skolor med ett knappt tiotal elever. Stannar ungdomarna kvar i kommunen, förbättras befolkningssammansättningen och ekonomin, genom att skatteunderlaget ökar. 


Boel Lanne (MP)

Fler lägenheter måste byggas, speciellt hyreslägenheter som ÖFAB äger och därmed kan styra så att de hyser fastboende. Lägenheterna bör byggas nära skola, service och kollektivtrafik. Sådan planering gör att behovet av bil minskar och därmed kan det bli överkomligt för unga att bo kvar eller flytta till öarna.

Tyvärr sker fortsatt nybygge av villor, många utan att fastboende flyttar in.

Allra värst anser MP de 24 bostadsrätter som just invigts på Grötö vara.  Där har köparna informerats om att bosättning är förbjuden!


Jennie Wernäng (M)

För att öka omflyttningen i kommunen investerar vi nu i ett ökat bostadsbyggande med fokus på åretruntboende och en bättre, fungerande infrastruktur. Vi vill locka fler att bosätta sig i kommunen på heltid men också skapa goda förutsättningar för pendling.

Kommunens planavdelning förstärks för att korta ned detaljplaneprocessen. Men vi måste också tänka i nya banor och därför vill vi Moderater satsa på flytande bostäder.

Fokus ligger på bostadsbyggande med särskild hänsyn tagen till natur och miljö. Detta avspeglas i markanvisningstävlingar där högre poäng ges för varsam och genomtänkt exploatering.


Göran Ohlsson (L)Öckerö har sedan några år förberett för en ökad inflyttning av barnfamiljer. Vi har nya förskolor och grundskolor och inspirerade lärare, redo att medverka till varje ung människas optimala utveckling. Tyvärr har befolkningen t o m minskat. Vi behöver fler bostäder, hyreslägenheter och bostadsrätter i kollektivtrafiknära lägen. Dessa blir verklighet i närtid – centralt på Öckerö och, något senare, på Björkö. Kollektivtrafikens kvalitet och kapacitet måste stärkas och ”blå kollektivtrafik” införas direkt till L Varholmen. Vi vill bygga parkeringsdäck vid Burö Färjeläge för att underlätta pendling från Rörö, K-Knippla och Hyppeln och stärka förutsättningarna för ökat byggande och fastboende.

Mer från öckerö kommun

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

En inblick i yrkeslivet

Arena arbetsliv arrangeras som en del av den samverkan som…

Senaste nytt

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…