Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson
Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson

54 miljoner till Leader Bohuslän

Leader Bohuslän får 54 miljoner till framtidens landsbygdsutveckling.

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023 – 2027 kommer föreningen att arbeta med hållbar lokal samverkan och utveckling av området utifrån den lokala utvecklingsstrategin.

Jordbruksverket har nu godkänt strategin som tagits fram under 2021 samt avsatt en preliminär budget. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023 – 2027 godkänns av EU-kommissionen. 

Utvecklingsstrategin har arbetats fram genom att det genomförts allmänna workshops där invånarna har fått uttrycka vilka utmaningar och möjligheter som finns i området. Inspelen har sedan bearbetats av en skrivargrupp. Tillsammans har man kommit fram till tre mål:

Mål 1: Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete.

Mål 2: Lokal och hållbar matproduktion. 

Mål 3: Upplevelser i världsklass.

Tanken med Leader är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i området. Strategierna har bedömts utifrån kriterier som bred förankring, delaktighet och engagemang inom leaderområdet samt möjligheten att nå EU:s och Sveriges mål för levande landsbygder.

Tidigare har det varit två verksamma leaderområden i Bohuslän, ett i norr och ett i söder. Under perioden 2023–2027 har de båda tidigare leaderområdena slagits ihop. Det kommer leda till synergieffekter i administrationen, fler medarbetare på kontoret och att man kan utnyttja erfarenheter sedan tidigare perioder på ett mer naturligt sätt. Arbetssättet kommer vara flexibelt utan fast kontor men med mer närvaro i samtliga kommuner. Personalen kommer att utnyttja kooperativa arbetsplatser och andra lämpliga lokaler där de kan ta emot besökare.

Invigning av det nya leaderområdet skedde den 14 juni. År 2023 kommer det beslutas om nya projektansökningar. I mellantiden kommer en styrelse att tillsättas och kontoret att bemannas. 

– Det är härligt att nu äntligen ha ett beslut att kunna jobba utifrån säger Frida Andersson verksamhetsledare i Leader Södra Bohuslän.

Från Öckerös perspektiv
Föreningar och företag i Öckerö kommun har varit aktiva under den gångna Leaderperioden, mellan 2016-2022, med att söka pengar. 

– Totalt 6,2 miljoner har gått till Öckerö i förra perioden. Lägg därtill 1,9 miljoner i redovisad ideell tid, över 8 600 timmar och då har vi inte räknat med skärgårdsleden ännu så det är en hel del mer, säger Lars-Gösta Alsterberg, som sitter i styrelsen som representant för företagen tillsammans med Jennie Wernäng för kommunen och numera Helene Berndtsson som representerar föreningarna i kommunen. Helene ersätter från och med den nya perioden Tommy Wallhult som varit med i Leader sedan 2016.

Den nya periodens tilldelning – från 2023 till 2027 – om 54 Mkr till Bohuslän ger Öckerö kommuns befolkning möjlighet att ta del av EU-medel på lokal nivå. 

– Alla som har en idé som utvecklar orten och vill göra något allmännyttigt som kommer många till del är välkommen att söka stöd hos oss, säger Frida Andersson som är verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän.


Följande projekt fick dela på de 6,2 Mkr under förra perioden

  • Projekt bryggor och gästhamn – Nimbusgården AB
  • Kalvsund – Öckerö kommun
  • EVENT 365 – Öckerö-öarnas företagarförening
  • Långholmen Hönö Klåva – Långholmens bastubad & marina möten ekonomisk förening
  • Åretruntanläggning Björkö – IFK Björkö
  • Servicepunkt på Grötö – Grötö Ö-råd
  • Projektplan fortet Hyppeln – Hyppelns öråd
  • Göteborgs skärgårdsled etapp 1 – Öckerö kommun
  • Kalvsund – utegym för alla – Kalvsunds idrottsförening

Mer från öckerö kommun

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Senaste nytt

Skräpsamlande vardagshjälte

Elliot Gullberg, numera pensionär, kommer från Helsingborg men har bott…

Micki drömmer om att beatboxa på Broadway

Beatboxing, att med rösten och munnen efterskapa ljuden av slagverk…

Fokus på ofrivillig ensamhet

Att vara ensam är för många skönt lite då och…

”Det är roligare att äta tillsammans”

En gråmulen och småblåsig tisdag, som inte gör en kotte…

Hushållens elanvändning minskar rejält i Öckerö

Stigande elpriser och oro i världen har fått hushållen i…

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…