Nej till vindkraftsförslag

Öckerö kommun motsätter sig planerna på en vindkraftpark i havet utanför Öckerös och Kungälvs kommuner i sin nuvarande form. Kommunstyrelsen i Öckerö ställde sig bakom ett remissvar med den inriktningen den 25 januari.

Den Hässleholmsbaserade projektören för vindkraftsverk, Eolus, har utrett förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark, kallad Västvind vindkraftspark, i territorialhavet cirka 15 kilometer väster om Öckerös och Kungälvs yttre skärgård och cirka 20 kilometer nordväst om Göteborg. Utredningsområdet är 130 kvadratkilometer stort och skulle enligt Eolus kunna rymma upp till 50 vindkraftverk med en totalhöjd på 280-320 meter vardera.

Enligt Eolus skulle vindkraftsparken kunna stå färdig tidigast 2027. Men innan dess har en rad instanser fått uttala sig. En av dem är Öckerö kommun. Den 25 januari antog Öckerös kommunstyrelse ett remissvar, och yttrade sig därmed om att man motsätter sig planerna så som de hittills har presenterats.

”Förödande för landskapsbilden”
Öckerö anger ett antal olika potentiella negativa konsekvenser som anledningar till sitt ställningstagande. Den största risken som vindkraftparken skulle innebära anser Öckerö vara påverkan på landskapsbilden. En obruten horisont har enligt det antagna remissvaret en stor betydelse för landskapet karaktär, identitet och kulturhistoria. En påverkan som man beskriver som förödande i kombination med flera andra stora planerade vindkraftsprojekt längs västkusten.

Vidare lyfter kommunen fram potentiella negativa konsekvenser för yrkesfisket, vilket är en viktig näring för Öckerö kommun, samt friluftslivet som omfattas av riksintresse längs hela Bohusläns kust.

Därtill tillkommer enligt kommunen alla de osäkerheter som finns gällande långsiktiga konsekvenser för havsmiljön och djurlivet, såväl i havet som i luften.

Öckerö kommun hänvisar också till den gemensamma strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad som Naturvårdsverket och Energimyndigheten presenterade i januari 2021. Enligt kommunen bör man avvakta underlaget från denna strategi innan projekt som Västvind drivs vidare. Det hade möjligen, skriver man, lett till det helhetsperspektiv som Öckerö efterfrågar.

Hela Göteborgs årselanvändning
Västvind vindkraftpark bedöms av Eolus kunna ge ett tillskott på 4-4,5 TWh (terawattimmar) förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Det är lika mycket som hela Göteborgs kommuns elanvändning under 2019, som rapporterades till 4,2 TWh. Eolus ser att elbehovet kommer att öka markant i regionen under de kommande tio åren.

– Det pratas om en dubblering av den elanvändning som vi har idag. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället i regionen, säger Johan Hammarqvist, kommunikationschef på Eolus.

Vad betyder det för projektet att Öckerö kommun motsätter sig Västvind vindkraftpark i sin nuvarande form och hur kommer projektet drivas vidare?

– Projektet är i tidig fas där vi i det genomförda samrådet samlat in synpunkter från myndigheter, kommuner, organisationer och privatpersoner. Dessa synpunkter blir nu sådant som vi tar med oss i den kommande processen för att säkerställa att olika aspekter blir ordentligt undersökta och belysta.

– För oss är dialog med olika intressenter, däribland Öckerö och Kungälvs kommuner, mycket viktigt. Det finns ett stort behov av ny produktion av el i Västsverige och havsbaserad vindkraft spelar en nyckelroll i detta. Vi tror på möjlighet till samexistens mellan olika intressen i området och kommer i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och andra utredningar att ta med oss de synpunkter Öckerö och andra har lämnat in, säger Johan Hammarqvist.

Mer från öckerö kommun

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Elfel trolig orsak till Knippla-brand

Enligt polisen är det troligt att ett elfel i Coops…

Buröfärjan blir eldriven – tidtabell påverkas

I september förra året rapporterade vi på Torslanda-Öckerötidningen att den…

Så sluter kommunen upp efter branden på Källö-Knippla

Mitt i en hektisk valrörelse brann det på Källö-Knippla. Lägenheter,…

Senaste nytt

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

Så minskar du risken att spökfiska med din humnmertina

Det är Öckerö kommun som gått ut med information om…

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Volvo Lastvagnar påbörjar produktion av eldrivna lastbilar

I Tuvefabriken kommer nu världens första serietillverkade eldrivna lastbilar börja…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår…

50 nya tjänster till Arendal när Ecoride flyttar hem

Ecoride startade 2008 och finns idag i fyra olika länder.…