Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP
Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP

Kommunstyrelsens svar bordlagt i Göteborg

Göteborgs Stads remissvar till Trafikverket för åtgärdsvalsstudien för väg 155 mellan Göteborg och Öckerö, som Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckans nummer, bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december. Ärendet bordlades enligt protokollet på uppmaning av Martin Wannholt (D).

Läs mer: Göteborgs Stad yttrar sig om väg 155

I stället kommer ärendet nu tas upp vid årets sista sammanträde i Kommunstyrelsen, den 15 december.

Förutom återremissyrkandet från MP och V, som Tidningen redogjorde för i förra numret, har även SD inkommit med ett yttrande där man förordar alternativet UA3 Blå, som bland annat innebär en fast förbindelse till Lilla Varholmen och tunnel under Hjuvik. Enligt SD i Göteborg är den enda nackdelen med det förslaget dess höga prislapp.

Sedan tidigare är det känt att Öckerö tvärpolitiskt hart tagit ett beslut om att förespråka en tvåstegslösning, där en frågan om en fast förbindelse inte ska avgöras förrän omkring 2035. I torsdags den 9 december, efter den här tidningens pressläggning, togs Öckerös remissvar till Trafikverket upp i kommunfullmäktige. I det förslag till yttrande som föreligger framkommer inga förändringar mot vad som tidigare kommunicerats av kommunstyrelsen. Kommunen trycker på nödvändigheten av ett ändrat resebeteende och förbättringar av kollektivtrafiken.

Mer från allmänt

Volvo Lastvagnar påbörjar produktion av eldrivna lastbilar

I Tuvefabriken kommer nu världens första serietillverkade eldrivna lastbilar börja…

50 nya tjänster till Arendal när Ecoride flyttar hem

Ecoride startade 2008 och finns idag i fyra olika länder.…

Maten dyrare – butiker höjer priserna

I Juli låg inflationen på 8,0%, ner från historiska 8,5%…

Inflationstakten ökar ytterligare

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var i augusti…

Senaste nytt

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Volvo Lastvagnar påbörjar produktion av eldrivna lastbilar

I Tuvefabriken kommer nu världens första serietillverkade eldrivna lastbilar börja…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår…

50 nya tjänster till Arendal när Ecoride flyttar hem

Ecoride startade 2008 och finns idag i fyra olika länder.…

Maten dyrare – butiker höjer priserna

I Juli låg inflationen på 8,0%, ner från historiska 8,5%…

Inflationstakten ökar ytterligare

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var i augusti…

Soffliggeri – en aktiv handling

Jo, personligen tycker jag att man ska rösta. Men jag…

Två suveräna Kville-löpare till EM i ultralöpning

Ultradistanslöpning har fått en explosionsartad tillväxt de senaste åren i…