Förslag om tvärförbindelsens sträckning

Den genomförandestudie som Trafikkontoret arbetat med för tvärförbindelsen i Torslanda går mot sitt färdigställande. Ett förslag till ny detaljplan för de delar av Nya Älvegårdsförbindelsen som idag ligger utanför planlagd mark förväntas att gå till samråd tidigt i höst i år.

Arbetet med Nya Älvegårdsförbindelsen – tvärförbindelsen som ska förbinda Syrhålamotet med Kongahällavägen – går snart in i sin slutfas. I sommar förväntas trafiknämnden ta ett genomförandebeslut (tidigare kallat investeringsbeslut) i frågan.

Delar av tvärförbindelsen kommer att gå på de befintliga Bulyckevägen och Nya Älvegårdsvägen, men däremellan kommer en ny vägsträckning med ett bilkörfält i vardera riktningen att tas i bruk. Ett förslag för detaljplan för sträckningen från trafikkontoret finns nu.

– Förslaget till tvärförbindelse går öster om bebyggelsen vid Älvegårdsvägen och innebär bland annat att en genomgående förbindelse för gående och cyklister med god standard skapas på hela sträckan utmed tvärförbindelsen, vilket innebär en betydande standardförbättring och erbjuder betydligt bättre framkomlighet och bättre lutningsförhållanden för genomfartscyklister jämfört med idag, skriver Per Carlberg, projektledare på trafikkontoret i ett mail till Torslanda-Öckerötidningen.

En stor del av de byggprojekt som planeras eller redan pågår i centrala Torslanda, Lilleby och Björlanda hänger på att trafiksituationen längs Kongahällavägen förbättras. Det gäller bland annat detaljplanen för Torslanda Torg som byggnadsnämnden antog i startplanen för 2021 i december 2020 och vars detaljplanearbete är under uppstart, samt de olika etapperna med bebyggelse kring Skra bro. Inte minst Skra bro etapp 3 vars planarbete pågår parallellt med tvärförbindelsens (Torslanda-Öckerötidningen 220507).

Mer från torslanda

”Behåll den småskaliga torgkänslan”

Mycket återstår innan Torslanda Torg och områdena runt omkring får ett nytt utseende. Sedan tidigare är det känt att exempelvis…

Efter branden – stugan tillbaka

Stugan brann ner på nyårsdagens morgon. Redan då upprättade polisen en anmälan om anlagd brand, men utredningen lades ner, berättar…

Vandalisering på Lilleby dansbana

Den gamla dansbanan i Lilleby har sett många duktiga artister komma och gå. Där har varit midsommarfiranden med dans, lotterier…

Stort engagemang kring informationsmöte

 – Vi har jobbat med värdegrundsarbete länge i Torslanda IK och har som mål att ha ungefär två föreläsningar om…


Senaste nytt

”Behåll den småskaliga torgkänslan”

Mycket återstår innan Torslanda Torg och områdena runt omkring får ett nytt utseende. Sedan tidigare är det känt att exempelvis…

Gasen som berusar den yngre generationen

Lustgas, eller N2O, som är dess kemiska beteckning, har en mängd olika användningsområden. För den bilintresserade är lustgas en effekthöjare…

En säkrare sommar

Tack vare ett 35-tal hamnvärdar, som satt sig i en 5-timmars verklighetsbaserad säkerhetsutbildning på Öckerö Maritime Center, som är proffsutbildare…

Efter branden – stugan tillbaka

Stugan brann ner på nyårsdagens morgon. Redan då upprättade polisen en anmälan om anlagd brand, men utredningen lades ner, berättar…

Ny lokal för Hönö-konferensen

Anders Marklund är pastor i Hönö Missionsförsamling. Han berättar för tidningen var den nya lokalen för konferensen ligger: – Vi…

Reglerna kan skärpas kring A-traktorer

Ökningen av traktorerna märks i samhället, vilket tidningen uppmärksammat tidigare. Nu rapporterar Sveriges Radio att det pågår en utredning på…

Vandalisering på Lilleby dansbana

Den gamla dansbanan i Lilleby har sett många duktiga artister komma och gå. Där har varit midsommarfiranden med dans, lotterier…

Med sina rötter i Hönös rika musikaliska mylla

Intresset för musik går igen i familjen. Både mamma och pappa arbetar med musik. Även Albins två syskon, Agnes och…

Hönö BK tioårsjubilerar

Fyra klubbmedlemmar – Bonny Lilja, Anneli Ansborg, Jonas Olinderhav och Johanna Borgström – åkte till Stockholm för att tävla i…

Basade över Europa i 57 dagar

Christian Jansson från Hönö har en lång karriär bakom sig som basist och sångare i olika lokala band. Det första…