https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/SDN-vinj.jpg

Godkände inhyrning av äldreboende

Torslanda Oktober månads nämndmöte i Västra Hisingen ägde rum i Vingen i förra veckan. Bland ärendena på dagordningen togs det bland annat beslut om inhyrning av lokal för äldreboende i Skra Bro.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/förskola_lässtund.jpeg

Ansökan om planbesked för ny förskola

Torslanda Stadsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om planbesked för upprättandet av en förskola på Mjölkbodsvägen i Lilleby.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Svenska-fast-löp.jpg

Mäklare plockar skräp

Torslanda Nu när ”skräpplockarveckan” är över har vårt område blivit renare samtidigt som Barncancerfonden och närmiljön är vinnare.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Kommunstyrelse-2.jpg

Kommunstyrelsens ordförande mötte Torslandabor

Torslanda I tisdags i förra veckan gästade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) Kulturhuset Vingen. Samtalet kom att handla om enskilda Torslandaangelägenheter, men även övergripande politiska knäckfrågor för Göteborgs stad.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/VA-arbete-Kongahälla-2.jpg

Kostnaderna för VA-arbetet stiger ytterligare

Torslanda Kostnaden för omläggningarna av VA-ledningarna längs Kongahällavägen stiger ytterligare. Ny beräknad kostnad för projektet är 18 miljon kronor, nästan dubbelt så mycket som den ursprungliga budgeten som var satt till 9,85 miljoner kronor.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Ölburkar.jpg

Ungdomars drogvanor kartlagda

– Inställningen till cannabis mer liberal, men bruket kvar på ungefär samma nivå
Torslanda Ungdomar i Göteborg dricker mindre alkohol och röker mindre tobak än någonsin. Samtidigt har allt fler ungdomar en liberalare syn på cannabis. Det framgår i en ny drogvaneundersökning som Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gjort.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Västtrafik-buss.jpg

”Förändringen har gett positiva effekter”

Torslanda Västtrafik har gjort en uppföljning av resandet i sydvästra Torslanda. Enligt Västtrafik har förändringarna som skett, bland annat på linje 24, nu ”landat hos resenärerna”.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/BurgerKing-Amhult.jpg

Stöket kring Amhult RC uppe för diskussion

Torslanda Västra Hisingen ska undersöka möjligheterna för en arbetsgrupp bland annat bestående att näringsidkare och fastighetsägare för att säkra tryggheten på Burger King och kring Amhult resecentrum.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket.jpg

Stillastående köer från Amhult till Lilla Varholmen 2035 om inget görs

Trafikverket om väg 155
Torslanda Hönöleden och väg 155 ligger i dagsläget nära att ha uppnått kapacitetstaket under högtrafik, i synnerhet i eftermiddagstrafiken. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om väg 155 har arbetat fram tre olika utredningsalternativ med olika inriktningar och varierande långsiktighet.