Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/11/Min-doktor.jpg

I torsdags i förra veckan öppnade Min doktor sin vårdklinik hos Ica Maxi i Torslanda.
– Hälsa är något våra kunder tycker är väldigt viktigt, sa Icagruppens vd Per Strömberg i samband med invigningsceremonin.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/SDN-vinj.jpg

Oktober månads nämndmöte i Västra Hisingen ägde rum i Vingen i förra veckan. Bland ärendena på dagordningen togs det bland annat beslut om inhyrning av lokal för äldreboende i Skra Bro.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Svenska-fast-löp.jpg

Nu när ”skräpplockarveckan” är över har vårt område blivit renare samtidigt som Barncancerfonden och närmiljön är vinnare.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/VA-arbete-Kongahälla-2.jpg

Kostnaden för omläggningarna av VA-ledningarna längs Kongahällavägen stiger ytterligare. Ny beräknad kostnad för projektet är 18 miljon kronor, nästan dubbelt så mycket som den ursprungliga budgeten som var satt till 9,85 miljoner kronor.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Västtrafik-buss.jpg

Västtrafik har gjort en uppföljning av resandet i sydvästra Torslanda. Enligt Västtrafik har förändringarna som skett, bland annat på linje 24, nu ”landat hos resenärerna”.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket.jpg

Trafikverket om väg 155
Hönöleden och väg 155 ligger i dagsläget nära att ha uppnått kapacitetstaket under högtrafik, i synnerhet i eftermiddagstrafiken. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om väg 155 har arbetat fram tre olika utredningsalternativ med olika inriktningar och varierande långsiktighet.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Vännplatsen-8-år-PiM-20190921-IMG_0154.jpg

Vännplatsen åtta år
I helgen firade Vännplatsen 8-årsjubileum och många kom för att fira.
– Vi har haft kö hela tiden i kassan, pustade Beatrice och Marie med ett glatt leende.
Torslanda
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Kongahällavägen-Änghagen.jpg

Trafikkontoret håller på med en utredning om trafiksäkerheten kring hållplatsen Änghagen på Kongahällavägen. I ett första steg kommer ytterligare skyltsättning och reflexmarkering på stolparna uppföras. Men frågan ska lyftas och diskuteras ytterligare på strategisk nivå.