https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Ölburkar.jpg

Ungdomars drogvanor kartlagda

– Inställningen till cannabis mer liberal, men bruket kvar på ungefär samma nivå
Torslanda Ungdomar i Göteborg dricker mindre alkohol och röker mindre tobak än någonsin. Samtidigt har allt fler ungdomar en liberalare syn på cannabis. Det framgår i en ny drogvaneundersökning som Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gjort.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Västtrafik-buss.jpg

”Förändringen har gett positiva effekter”

Torslanda Västtrafik har gjort en uppföljning av resandet i sydvästra Torslanda. Enligt Västtrafik har förändringarna som skett, bland annat på linje 24, nu ”landat hos resenärerna”.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/BurgerKing-Amhult.jpg

Stöket kring Amhult RC uppe för diskussion

Torslanda Västra Hisingen ska undersöka möjligheterna för en arbetsgrupp bland annat bestående att näringsidkare och fastighetsägare för att säkra tryggheten på Burger King och kring Amhult resecentrum.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikverket.jpg

Stillastående köer från Amhult till Lilla Varholmen 2035 om inget görs

Trafikverket om väg 155
Torslanda Hönöleden och väg 155 ligger i dagsläget nära att ha uppnått kapacitetstaket under högtrafik, i synnerhet i eftermiddagstrafiken. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om väg 155 har arbetat fram tre olika utredningsalternativ med olika inriktningar och varierande långsiktighet.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/10/Trafikkontorets-Jenny-Adler-och-tf-trafikdirektör-Jan-Rinman-utvald-e1570008262629.jpg

Tvärförbindelsens genomförandestudie under uppstart

Torslanda En projektledare är tillsatt och arbetet med en genomförandestudie av tvärförbindelsen i Torslanda är inlett. Det framkom när Göteborgs Stads tillförordnade trafikdirektör Jan Rinman gästade Västra Hisingens nämndmöte i tisdags.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Vännplatsen-8-år-PiM-20190921-IMG_0154.jpg

”Den sociala kontakten är viktig”

Vännplatsen åtta år
Torslanda I helgen firade Vännplatsen 8-årsjubileum och många kom för att fira.
– Vi har haft kö hela tiden i kassan, pustade Beatrice och Marie med ett glatt leende.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2562.jpg

Stadsdelen på plats på Torslanda Torg idag

Torslanda På eftermiddagen i torsdags den 26 september inträffade ett rånförsök på Noleredsskolans skolgård. Polisen grep förövarna. Representanter från SDN och SDF Västra Hisingen är under fredagen på plats på Torslanda Torg. Även kommunpolis Daniel Johnsson är under dagen i området.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Kongahällavägen-Änghagen.jpg

Åtgärder och utredning vid olycksdrabbad hållplats

Torslanda Trafikkontoret håller på med en utredning om trafiksäkerheten kring hållplatsen Änghagen på Kongahällavägen. I ett första steg kommer ytterligare skyltsättning och reflexmarkering på stolparna uppföras. Men frågan ska lyftas och diskuteras ytterligare på strategisk nivå.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/Hjuviksrondellen.jpg

Uppskjutet säkerhetshöjande arbete igång

Torslanda Nu har de säkerhetshöjande arbeten inletts på Hjuviksvägen som från början var planerade att starta i maj i år.
– Vi har förskjutit starten några månader för att påverka trafiken så lite som möjligt, säger Niklas Lökholm, projektledare på Trafikverket.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2019/09/VA-Kongahälla-1.jpg

Slutdatum fortfarande oklart

– VA-arbetet längs Kongahällavägen fortsätter att dra ut på tiden och har blivit dyrare än planerat
Torslanda Arbetet med VA-ledningar längs Kongahällavägen, mellan Vårbäcksvägen och Domarringsgatan, skulle ha varit klart i sommar. Nu drar det ut på tiden ytterligare.
– Vi arbetar för att få projektet klart samtidigt så har vi inget slutdatum ännu, säger Karin Thörnqvist, projektledare på Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.