https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Trafik-scaled.jpg

Så ser kommunpolitikerna på utredningsalternativen

Trafikverkets ÅVS om väg 155
Torslanda I förra veckan informerades Öckerös och Göteborgs kommunstyrelsers presidier om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 155. Från Öckeröhåll vill man att UA2-alternativet, med inriktningen att utöka dagens trafiksystem för att möta framtida behov, undersöks grundligare. Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson (M), ifrågasätter i sin tur långsiktigheten i UA2-alternativet.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Veckans-hjälte-Kalimera-scaled.jpg

”Detta är vårt liv…”

Bugra och Nalan Canbas - Kalimera
Torslanda Martin Sundarp ger sig ”ut på byn” för att uppmärksamma personer som verkar eller bor i Torslanda/Öckerö, och som utför goda handlingar eller arbete som är till gagn för många.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Filmfest-1-scaled.jpg

Filmfest i det fria

Torslanda En hel dag med film bjöd Lustfyllt Torslanda – i samarbete med Kulturhuset Vingen och ett stort antal sponsorer – lokalbefolkningen på.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Halvors-länk.jpg

Väglänk som underlättar godstransporter

Torslanda Halvors länk ska bli en tvärlänk vars syfte är att underlätta för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen. Projektet antas vara helt klart först 2024.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/06/Vinterbadare-scaled.jpg

Bakslag för vinterbadare i Sillvik

Torslanda Park- och naturförvaltningen föreslog avslag för medborgarförslaget om bastu vintertid i Sillvik. På nämndsammanträdet den 22 juni gick park- och naturnämnden på förvaltningens linje.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/06/Drönarfoto-Lilla-Varholmen-rakt-ner-mot-färjan-Marie.png

Fyra förslag för fast förbindelse presenterade

Torslanda Trafikverkets arbete med att lösa trafiken längs väg 155 fortlöper med tre utredningsalternativ i åtgärdsvalsstudien. Den 24 juni möttes en politisk referensgrupp med bland annat presidierna från Öckerö kommuns och Göteborgs Stads kommunstyrelser. Under mötet presenterades bland annat fyra alternativ för en potentiell fast förbindelse mellan de båda kommunerna.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/04/Veckans-vardagshjälte.png

”Trivs man går det alltid bra”

Aleksandra Stojanovic
Torslanda Nordlyckeskolan är en högstadieskola med årskurs 7-9. Man har cirka 431 elever och 35 pedagoger.
Aleksandra arbetar som rektor för Nordlyckeskolan i Torslanda och skolan har under många år haft både nöjda elever och lärare. Jag har fått en pratstund med henne mitt under avslutningsförberedelser, betygsättning och Coronapandemi.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/06/Gul-Express-scaled.jpg

Trafikplan 2021 i fokus

SDN Västra Hisingen
Torslanda Juni månads stadsdelsnämndsmöte i Västra Hisingen hölls i Vingen i tisdags. Under möte informerades bland annat om samhällsplanering och stadsutveckling i stadsdelen.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/06/6D-lillebyn-klasskassa-scaled.jpg

Skänkte klasskassan till coronaforskning

Torslanda Klass 6D på Lillebyskolan ville göra något speciellt innan klassen splittras och eleverna börjar sjuan i olika skolor. Efter omröstning beslutade de att skänka klasskassan till coronaforskning.