Båtliv
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2023/04/alma2-scaled.jpg

J. Ring-Andersen Skibsværft i Svendborg på Fyn byggde segelfartyg som beundrades för sin skönhet. Ett och annat av dessa hamnade i svensk ägo
– till exempel Alma och M/S Atene.