Kalvsund
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2023/03/Yvonne-Pokropek-02.jpg

I mars varje år, i samband med Internationella kvinnodagen, anordnar FN:s kommission för kvinnors status ett två veckor långt arrangemang med bland annat sammanträden, föreläsningar och events. En av de många representanter som besökte New York i år var Yvonne Pokropek från Kalvsund.
Kalvsund
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/12/GG-386-Kalfen-scaled.jpg

”Äntligen stod skepparen i styrhytten. Öbornas huvuden riktades mot honom. Så, där var han ändå! Det skulle inte bli fiskebåtslöst i hamnen denna säsong såsom den förra och många säsonger förut.”*