Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Magnus-Lindegren-scaled.jpg

Under 2020 minskade antalet anmälda bedrägerier inom Region Väst med ungefär en procent. Att själva brotten skulle ha minskat är dock enligt Magnus Lindegren, sektionschef för bedrägerisektionen Region Väst, en sanning med modifikation.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Covid-19-vaccin-scaled.jpeg

Vaccinationer i fas 2 förväntas inledas snart, men brist på vaccin har lett till att vissa vaccinationstider har fått skjutas fram något i tiden, bland annat på nord-öarna i Öckerö kommun.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/05/Lilla-Varholmen.png

Utslaget över 25 år skulle det blir dyrare att investera i fortsatt färjedrift mellan Öckerö kommun och Lilla Varholmen än att bygga en bro. Därtill är kapacitetsaspekten, det vill säga hur länge nya större färjor klarar av att hantera trafikmängderna, väldigt osäker. Det framkommer i Trafikverkets senaste PM i åtgärdsvalsstudien om Väg 155.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/11/Kille-med-mustasch-scaled.jpeg

Under november månad varje år uppmärksammas prostatacancer. Mustaschkampen genomförs även i år, även om de fysiska mötena är betydlig färre än vanligt. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskning.