https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Montage-bro-201029_liten-scaled.jpg
WSP:s trafikanalytiker:

”Kollektivtrafiken får bättre förutsättningar med fast förbindelse”

Allmänt Inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Väg 155 har man analyserat hur restider för kollektivtrafiken påverkas av olika alternativ, samt hur framtidens kollektivtrafik skulle kunna komma att se ut.
– Kollektivtrafiken kan utformas till att bli riktigt bra med fast förbindelse, säger trafikanalytikern Sebastian Hasselblom.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Covid-19-vaccin-scaled.jpeg

Vaccinationer i fas 2 står inför dörren

Allmänt Vaccinationer i fas 2 förväntas inledas snart, men brist på vaccin har lett till att vissa vaccinationstider har fått skjutas fram något i tiden, bland annat på nord-öarna i Öckerö kommun.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/12/Rickard-Eriksson-M.jpg

Västra Hisingens allra sista nämndmöte genomfört

Allmänt Det sista ordinarie nämndmötet i Västra Hisingen ägde rum i Vingen i tisdags – och digitalt via Teams. Efter ett år som fullkomligt överskuggats av den pågående Coronapandemin lämnar nämnd och förvaltning nu över ansvaret till centraliserade nämnder och förvaltningar i staden.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/05/Lilla-Varholmen.png

Dyrare med fortsatt färjedrift än med bro

Allmänt Utslaget över 25 år skulle det blir dyrare att investera i fortsatt färjedrift mellan Öckerö kommun och Lilla Varholmen än att bygga en bro. Därtill är kapacitetsaspekten, det vill säga hur länge nya större färjor klarar av att hantera trafikmängderna, väldigt osäker. Det framkommer i Trafikverkets senaste PM i åtgärdsvalsstudien om Väg 155.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/12/Rickard-Eriksson-scaled-e1606810494331.jpg

Sista SBR i stadsdelens regi

Allmänt Det sista samhällsbyggnadsrådet har hållits i Västra Hisingen. Rådet har sedan 2011 diskuterat utvecklingsfrågor för stadsdelen med lokala politiker, tjänstepersoner och ett stort antal inbjudna gäster som deltagare.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/11/Kille-med-mustasch-scaled.jpeg

Mustaschmärkt månad

Allmänt Under november månad varje år uppmärksammas prostatacancer. Mustaschkampen genomförs även i år, även om de fysiska mötena är betydlig färre än vanligt. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskning.
dev test