Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/05/Pensionärer-i-gula-västar-bred.jpg

I dag finns cirka 360 000 pensionärer i Sverige som är fattigpensionärer. Dit räknas folk som tjänar 11 800 kronor eller mindre i månaden efter skatt, enligt EU. 67-årige Dan Glimmerås från gruppen Pensionärer i gula västar vill se en ändring från regeringen.
− Vi vill ha en skattefri pension på 16 000 kronor i månaden, förklarar Dan.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/03/Veckan-covid-19-uppdatering.jpg

Veckans Covid-19 rapport är baserad på information från onsdagen den 28 april.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/03/Veckan-covid-19-uppdatering.jpg

Veckans lite kortare Covid-19 rapport är baserad på information från 12-14 april 2021.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/03/Cykelbana.jpg

Göteborgs kommun beslutade vid gårdagens extrainsatta fullmäktigemöte att ge större
rättvisa mellan trafikanterna och samtidigt öka intäkten till Västlänken.
Detta sker genom att även de, som ansetts vara mest gynnade av minskad biltrafik, dvs cyklister, spårvagnstrafikanter och gångtrafikanter också får betala en mindre summa för sin vistelse i Göteborgstrafiken.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Covid-19-vaccin-scaled.jpeg

Fas 2 inledd, fortsatt provtagning och omställning av ordinarie vård. Pandemin håller fortfarande regionen i sitt grepp, vilket påverkar Närhälsans verksamheter. Här följer en lägessummering.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/03/Karin-Löwheden-överläkare-01-e1614599509736.jpg

I förra veckan meddelade folkhälsomyndigheten att spridningen av covid-19 hade börjat öka på nytt. Uppgifterna kom i samma veva som sportlovet inleddes i Västra Götalandsregionen och många familjer gjorde sig redo att ge sig ut och resa. Karin Löwhagen, överläkare på Sahlgrenska/Mölndal och sektionschef för anestesi- och intensivvårdskliniken, varnar för att pusta ut och släppa på restriktionerna i förtid.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Hjärtstartare.jpg

Dödligheten vid plötsligt hjärtstopp är högre hos personer med covid-19, visar en ny studie. Kvinnor med covid-19 som drabbades av plötsligt hjärtstopp när de var inlagda på sjukhus hade nio gånger så hög dödlighet.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Martin-Skimmerhav-källhanteringssystemet-Sourceio-2.jpg

Sourceio är webpubliceringsverktyget som vill bistå med källkritik och råda bot på fake news. Det digitala referenssystemet, som är gratis att använda, är utvecklat av de båda Torslandakillarna Martin Skimmerhav och Marcus Olofsson helt ideellt. Det finns ingen stor sponsor bakom och verktyget är helt oberoende och tillgängligt för alla.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Montage-bro-201029_liten-scaled.jpg
WSP:s trafikanalytiker:

Inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Väg 155 har man analyserat hur restider för kollektivtrafiken påverkas av olika alternativ, samt hur framtidens kollektivtrafik skulle kunna komma att se ut.
– Kollektivtrafiken kan utformas till att bli riktigt bra med fast förbindelse, säger trafikanalytikern Sebastian Hasselblom.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/12/Rickard-Eriksson-M.jpg

Det sista ordinarie nämndmötet i Västra Hisingen ägde rum i Vingen i tisdags – och digitalt via Teams. Efter ett år som fullkomligt överskuggats av den pågående Coronapandemin lämnar nämnd och förvaltning nu över ansvaret till centraliserade nämnder och förvaltningar i staden.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2020/12/Rickard-Eriksson-scaled-e1606810494331.jpg

Det sista samhällsbyggnadsrådet har hållits i Västra Hisingen. Rådet har sedan 2011 diskuterat utvecklingsfrågor för stadsdelen med lokala politiker, tjänstepersoner och ett stort antal inbjudna gäster som deltagare.