Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Förkyld-tjej-AdobeStock_306687764-scaled.jpeg

En enkät som Torslanda-Öckerötidningen skickade ut till rektorer i Torslanda och Öckerö som har elever i årskurs 4-6 visar att det förekommer covidsmitta på en del av skolorna ända in i slutet av höstterminen.

Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Ann-Katrin-Österman-bred.jpg

Samordningsförbundet Älv & Kust arbetar med människor mellan 16–64 år som behöver samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till jobb eller studier.

Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/11/Färjan-01.jpg

Göteborgs Stads remissvar till Trafikverket för åtgärdsvalsstudien för väg 155 mellan Göteborg och Öckerö bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december.

Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/12/GONDOL_B-002.jpg

Bussar och spårvagnar har sitt ursprung från 1900-talets början, därefter har de genomgått lite designförbättringar men de tar fortfarande samma plats och för i stort sett samma oväsen i de områden de trafikerar.
Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/11/Mopedbil-1.jpg

NTF Väst genomförde under höstlovet en kostnadsfri 3 timmar lång riskutbildning för mopedbilsförare på Stora Holms trafikövningsplats.

Allmänt
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/Brofrågan-trafikverket.jpg

I och med Öckerö kommuns ställningstagande finns nu en möjlig väg framåt i brofrågan. Nu har en part bestämt sig och det finns en grov skiss för en färdplan och hur arbetet framåt ska bedrivas. Men räcker det? Och vad händer nu?