https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/11/Mopedbil-1.jpg

Riskutbildning för mopedbil på höstlovet

Allmänt

NTF Väst genomförde under höstlovet en kostnadsfri 3 timmar lång riskutbildning för mopedbilsförare på Stora Holms trafikövningsplats.

https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/HD-LiveWire-action3.jpg
TEST: Harley-Davidson LiveWire

Grunden till en elektrisk framtid

Allmänt

En tvättäkta HD - som går på el?

https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/Brofrågan-trafikverket.jpg

En av fem har tagit ställning

Allmänt I och med Öckerö kommuns ställningstagande finns nu en möjlig väg framåt i brofrågan. Nu har en part bestämt sig och det finns en grov skiss för en färdplan och hur arbetet framåt ska bedrivas. Men räcker det? Och vad händer nu?
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/Brofrågan-politiker.jpg
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg:

”Öckerö får återkomma när de är mogna för en långsiktig lösning”

Allmänt Öckerös ställningstagande om att ett beslut om en eventuell fast förbindelse inte ska tas förrän 2035 har landat hos Göteborgs politiker. Till Torslanda-Öckerötidningen ger två av stadens tyngsta politiker – kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) och Socialdemokraternas gruppledare i kommunstyrelsen Jonas Attenius – sin syn på Öckerös utspel, trafiksituationen längs Hjuviksvägen och framtida kommunikationer.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/Kronprinsessan-Victoria-bred.jpg

Amfibieregementet återinvigt

– Ökad militär närvaro i norra skärgården
Allmänt Det blev en, passande nog, blöt invigning när Amf 4 återinrättades på Göteborgs garnison förra veckan efter att har varit inaktivt sedan 2005. Nu väntas Försvarsmakten både öka sin närvaro och bli en mer aktiv marin spelare längs kusten.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/10/Göteborgs-Hamn-ABs-Kristina-Bernstén-bred.jpg

Protester mot att muddermassor ska dumpas utanför Vinga

Allmänt Fördjupningar och breddningar ska genomföras i Göteborgs hamn och i farleden utanför. Förorenad lera från projektet planeras att dumpas i djuphavshålor utanför Vinga. Något som väckt stark kritik på sociala medier.
https://www.tidningen.se/wp-content/uploads/2021/09/svartmunnad-smörbult-neogobius-melanostomus-Anders-Salesjö.jpg

Invasiva arter längs vår kust

Allmänt Under de senaste åren har medvetenheten om invasiva arter i våra vatten ökat. I havet kring Öckerö kommun och Torslanda har under de senaste fem åren åtta olika invasiva arter rapporterats in.
– De arter jag känner mest oro inför i vattnen kring Göteborgs norra skärgård och Hisingen är svartmunnad smörbult, blåskrabba och småprickig penselkrabba, säger Erland Lettevall, utredare på miljöövervakningsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten.