Samråd väntas i sommar

De framtida byggnationerna i Kålsered river upp känslor för de som berörs. Göteborgs Stad menar att efterfrågan på mark är stor och att arbetet för att fastställa planerna pågår för fullt, inte minst med samråd för detaljplanen nu i sommar.

Området kring Kålsered, mellan Volvos personvagnar och lastvagnar har de senaste decennierna vuxit fram som nya industrimarker med lagerhållning och stora magasin som vuxit upp ur marken som stora plåtskjul. Förskräckligt, enligt vissa. Fantastiskt, enligt andra. Göteborgs Stad har länge sett ett stort behov av ny verksamhetsmark, men har haft svårigheter att tillhandahålla sådan mark. Att det därför finns planer på ett livsmedelslager i Kålsered ligger i linje med det behov som målats upp av kommunen berättar Carl-Johan Carlsson, enhetschef på detaljplan Hisingen vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad för Torslanda-Öckerötidningen.

– Det finns en stark politisk vilja att skapa planlagd mark för verksamheter för att kunna möta efterfrågan. Det finns även politiska beslut att kommunen ska genomföra en markanvisning för delar av planområdet.

Tanken med markanvisningen är låta en exploatör uppföra ett livsmedelslager. Samma exploatör får också uppdraget att ta fram förutsättningarna för ny bebyggelse i området. 

– Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjade arbetet med att ta fram en detaljplan hösten 2021 efter att två aktörer sökt möjlighet att bygga på området. Arbetet påbörjades alltså före Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det som fått Sveriges kommuner att öka sin beredskap och skapa förutsättningar för livsmedelslager. Ändå är det ett av argumenten som används för att påvisa behovet idag. Men enligt Carl-Johan Carlsson handlar det om att Göteborgs stad redan har en översiktsplan för området där ändamålet ser området som ett framtida utvecklingsområde för verksamheter så som industri och andra anläggningar.

Hur ser du på att ett bygge kan leda till att rekreation, framförallt för de som har hästar i området, försvinner?

– Det är just i detaljplanarbetet som markens lämplighet för nya ändamål, i detta fall verksamheter prövas. Det finns flera stora och svåra frågor som vi bevakar i planläggningen. Närheten till befintliga bostäder, miljöpåverkan, natur- och kulturvärden och andra rekreativa värden är några exempel på frågor som vi bevakar särskilt i denna detaljplan. Vi planerar att gå ut på samråd nu till sommaren 2023 och under samrådet kommer vi att bjuda in till dialog med de som bor och verkar inom området. Dessa har då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Staden har redan tagit steg för att minska påverkan på omkringliggande miljöer. Planområdet har minskats mot bakgrund av bland annat rekreationsvärden i form av en befintlig motions- och ridväg, stenmurar, arrenden för hästnäring samt närheten till befintliga bostadshus.

Vi planerar att gå ut på samråd nu till sommaren 2023.
Carl-Johan Carlsson

Områdets natur har klassats som ”särskilt värdefullt att bevara”. Borde man inte, för att förvara naturskydd, bygga någon annanstans då?

– För denna detaljplan har en naturvärdesinventering(NVI) tagits fram, det kommer även tas fram en miljökonsekvensbeskrivning för att vi ska kunna fatta rätt beslut för denna detaljplan. Frågan om att bygga någon annan stans är inte så enkel, det ska bland annat finnas stöd i översiktsplanen. Verksamheter behöver också lokaliseras så att vi minskar transporterna och minskar behovet av nya större vägar runt om i staden för att bygga hållbart, avslutar Carl-Johan Carlsson, enhetschef på detaljplan Hisingen vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad till Torslanda-Öckerötidningen.

Läs mer: Lantliga känslan försvinner från Torslanda

Kommentarer

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Mer från allmänt

Hits och nostalgi i julskrud

Under namnet Greatest 80’s har ett stort antal kända artister…

Fler besök men mindre mängd återvinns

När pandemin slog till var det många som antingen blev…

Bedrägeriernas svarta månad

I mitten av november hade det redan anmälts 20 000 annonsbedrägerier…

Nu ökar Covid-19 igen

I ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten uppmanar myndigheten framförallt de som…

Senaste nytt

Torslanda Ridklubb gav sig in i kampen mot cancer

Evenemanget kallades ”Kür for Cure” & ”Hopp for Hope” –…

Hits och nostalgi i julskrud

Under namnet Greatest 80’s har ett stort antal kända artister…

Fler besök men mindre mängd återvinns

När pandemin slog till var det många som antingen blev…

Nedsatt kapacitet skapar påfrestning för boende på Nordöarna

Emma Rydberg har bott på Rörö i 12 år och…

Så ser framtiden ut för Torslandas två centrala F-6-skolor

Noleredsskolan står, som Torslanda-Öckerötidningen skrev om i förra veckan, inför…

Bedrägeriernas svarta månad

I mitten av november hade det redan anmälts 20 000 annonsbedrägerier…

”Skärmlös” men inte fantasilös

Nu vill regeringen göra förskolan ”skärmlös”. Ett förslag som uppskattas…

Utegym ska bli klart i vår

I mars i år skrev Torslanda-Öckerötidningen att stadsmiljöförvaltningen och idrotts-…

Alla fossilfria energislag behövs

I en insändare i Torslanda-Öckerötidningen framför företrädare för Vänsterpartiet Öckerö…

Tufft finalspel i Skol-DM i futsal

Det var tufft motstånd vid måndagens finalspel i futsal DM.…

Spelleverantörer: deras roll och fördelar för onlinekasinon

Provident är ett företag som specialiserar sig på att utveckla…

Bra men med utrymme för förbättring

I veckan presenterade Christina Riksén, näringspolitisk rådgivare i Svenskt Näringsliv,…

400 bostäder på Björkö

Den fördjupade översiktsplanen utgör det fundament som kommunen använder vägledande…

Buröfärjan blir försenad

Beskedet att kommunen skulle hyra in båten Windros som ersättningsfärja…

Noleredsskolan på tur för ombyggnation

Enligt en tidigare kommunicerad tidplan  [Torslanda-Öckerötidningen 20211009] ska Nya Torslandaskolan…

Övningen som blev på liv och död

– Klart jag tänker på det som hände och pratar…

Filosofisk deckare i bohusmiljö

Torslanda-Öckerötidningens mångårige medarbetare Conny Åquist är inte bara en institution…

Nu ökar Covid-19 igen

I ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten uppmanar myndigheten framförallt de som…

Allsvenskan nästa för Björlandaexpressen

Det är en trött och lite förkyld Axel Henriksson som…

Moa värnar om de bönder som finns kvar

Moa har alltid hållit sig inom livsmedelsbranschen. – Jag gick…

Två helt olika historiska händelser

Den 18 november är det 20 år sedan den fatala…

Gun Lund prisas för sin dans

Vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges höstmöte fick Gun…

Nostalgi är Björns melodi

För många av dem som var med på 50-talet framstår…

”Det är ett fantastiskt roligt jobb”

Nu i höst spelas musikalen Wicked på Operan. Och det…

Khaddi Sagnia besökte IF Kville

Under höstlovet arrangerade IF Kville en friidrottsskola i Björlanda idrottshall.…