Nya styret vill värna om trygg trafikmiljö kring skolor

I den föreslagna budgeten för 2023 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt fram för Göteborgs Stad, föreslås att säkra cykelvägar och bilfria zoner ska skapas vid skolor med otrygg trafikmiljö.

Med jämna mellanrum kontaktar oroliga vårdnadshavare Torslanda-Öckerötidningens redaktion med anledning av trafiksituationen vid olika grundskolor i Torslanda. Främst har det under de senaste åren handlat om de tillfälliga skollokalerna vid Torslandavallen, där Torslandaskolans elever just nu går i väntan på att den nya skolan ska stå färdig, samt Noleredsskolan (vars elever också kommer att få gå i de tillfälliga lokalerna när den skolan i framtiden kommer att byggas om).  Men även trafiksituationen vid andra skolor har tidigare varit uppe för diskussion.

Många föräldrar menar att trafiksituationen runt Torslandavallen och Noleredsskolan är problematisk, men man menar också att skolvägen i sig är otrygg både för gående och cyklande elever, främst på Gamla Tumlehedsvägen.

Uppdrag att säkra skolvägar
Nu föreslår det nya rödgröna styret i Göteborg i sin budget att cykelvägar ska säkras och bilfria zoner ska införas vid skolor med otrygg trafikmiljö i staden. 

Det är den nyinstiftade stadsmiljönämnden som föreslås få i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skapa de säkra cykelvägarna och de bilfria zonerna.

Karin Pleijel (MP) är kommunalråd som i det nya styret i Göteborg och kommer bland annat att ha ansvar för stadsmiljö. 

– Det är viktigt att viktigt att vi är rädda om barnen. De är känsligare för luftföroreningar och de behöver en trygg närmiljö vid skolan för att föräldrar och barn ska våga att välja att cykla eller gå, säger hon till Torslanda-Öckerötidningen angående uppdraget i budgeten.

Färre cyklar till skolan
Karin Pleijel menar vidare att barn generellt rör sig allt mindre och att den vardagsmotion det innebär att ta sig till skolan till fots eller med cykel därmed blir allt viktigare. 

I den senaste skoltrafikundersökningen som försäkringsbolaget If och intresseorganisationen Svenska Cykelstäder har gjort framkommer att fler elever i Sverige åker bil till skolan nu jämfört med för tre år sedan, medan färre går och cyklar. I samma undersökning svarade varannan av knappt 700 tillfrågade rektorer i Sverige att de oroas av trafiksäkerheten kring skolorna, samtidigt som 33 procent av rektorerna upplever att det är mer trafik kring skolorna än för tre år sedan.

– Att barnen själva kan cykla eller gå till skolan handlar också om frihet och självständighet där de övar i eget ansvar, säger Karin Pleijel.

Trafikkontoret i Göteborg jobbar redan idag i viss utsträckning med frågan om säkra skolvägar och skolmiljöer.

– Trafikkontoret efterfrågar ett tydligare uppdrag och ser behovet av att ta fram riktlinjer för att få mer verkstad. Det uppdraget vill vi ge dem, säger Karin Pleijel.

Söker tips om skolor
Enligt Karin Pleijel visar siffror som trafikkontoret tagit fram att Torslanda har en hög andel barn som blir skjutsade till skolan, men också en hög andel som cyklar. 

Är det några skolor i Torslanda där åtgärder finns i åtanke redan nu?
– Vi tar gärna emot tips på skolor som skulle vara lämpliga att titta närmare på, där trafikmiljön hindrar barnen från att välja att cykla eller gå till skolan och där föräldrarna är oroliga över trafiksäkerheten, säger Karin Pleijel.

Kommunfullmäktige i Göteborg kommer att besluta om budget för 2023 under mötet det 17 november (efter den här tidningens pressläggning). Förutom S-MP-V-förslaget har även de andra partierna i fullmäktige lagt fram sina budgetförslag. 

Mer från allmänt

Nya styret vill värna om trygg trafikmiljö kring skolor

Med jämna mellanrum kontaktar oroliga vårdnadshavare Torslanda-Öckerötidningens redaktion med anledning…

Före detta Torslandarektor blir ny direktör för grundskolan

I januari nästa år tillträder Maria Andersson tjänsten som direktör…

Majoriteten av a-traktorer är trafikfarliga

Med anledning av den senaste tidens svåra olyckor så fattade…

Göteborg vidtar åtgärder kopplade till energiförsörjningen

Bland de åtgärder som samtliga partier i kommunfullmäktige ställer sig…

Senaste nytt

Ta kontakt med dem som glidit ur kalendern

Ännu ett år spurtar obönhörligen på upploppet. Vi är redan…

Fullt utvecklad brand i ”ödehus”

Vid sjuttontiden på lördagskvällen fick Räddningstjänst i Torslanda ett larm…

Genomförandebeslut om tvärförbindelsen antaget

När Göteborgs kommunfullmäktige samlades för sammanträde den 24 november var…

”Mitt kontor fanns inte kvar”

Ett telefonsamtal kom vid 04-tiden. När det ringde mitt i…

Buda på ett pepparkakshus för att ge fler barn ett tryggt hem

För tre år sedan la Fastighetsbyrån för första gången ut…

Turistkonferens på Skärgården i advent

Göteborg&Co/Besöksservice tillsammans med nätverksorganisationen för Europas storstäder, City Destinations Alliance…

38 nya lägenheter ska byggas på Björkö

I samband med Öckerö kommunfullmäktige som hölls den 24e november…

Sveriges mest älskade sporter och de mindre kända sporterna idag

Spel som är enorma i Sverige Landets mest populära sporter…

Graffiti blir lagligt på en vägg i Öckerö kommun

Så kallade ”Legal Walls”, alltså väggar där graffiti får utföras…

Stickat helrätt när energipriser sticker i höjden

Energipriser som sticker i höjden, inflation, snökaos och en orolig…