54 miljoner till Leader Bohuslän

Leader Bohuslän får 54 miljoner till framtidens landsbygdsutveckling.

Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson
Öckerö kommunhus. Foto Fredrik Helgesson

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023 – 2027 kommer föreningen att arbeta med hållbar lokal samverkan och utveckling av området utifrån den lokala utvecklingsstrategin.

Jordbruksverket har nu godkänt strategin som tagits fram under 2021 samt avsatt en preliminär budget. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023 – 2027 godkänns av EU-kommissionen. 

Utvecklingsstrategin har arbetats fram genom att det genomförts allmänna workshops där invånarna har fått uttrycka vilka utmaningar och möjligheter som finns i området. Inspelen har sedan bearbetats av en skrivargrupp. Tillsammans har man kommit fram till tre mål:

Mål 1: Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete.

Mål 2: Lokal och hållbar matproduktion. 

Mål 3: Upplevelser i världsklass.

Tanken med Leader är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i området. Strategierna har bedömts utifrån kriterier som bred förankring, delaktighet och engagemang inom leaderområdet samt möjligheten att nå EU:s och Sveriges mål för levande landsbygder.

Tidigare har det varit två verksamma leaderområden i Bohuslän, ett i norr och ett i söder. Under perioden 2023–2027 har de båda tidigare leaderområdena slagits ihop. Det kommer leda till synergieffekter i administrationen, fler medarbetare på kontoret och att man kan utnyttja erfarenheter sedan tidigare perioder på ett mer naturligt sätt. Arbetssättet kommer vara flexibelt utan fast kontor men med mer närvaro i samtliga kommuner. Personalen kommer att utnyttja kooperativa arbetsplatser och andra lämpliga lokaler där de kan ta emot besökare.

Invigning av det nya leaderområdet skedde den 14 juni. År 2023 kommer det beslutas om nya projektansökningar. I mellantiden kommer en styrelse att tillsättas och kontoret att bemannas. 

– Det är härligt att nu äntligen ha ett beslut att kunna jobba utifrån säger Frida Andersson verksamhetsledare i Leader Södra Bohuslän.

Från Öckerös perspektiv
Föreningar och företag i Öckerö kommun har varit aktiva under den gångna Leaderperioden, mellan 2016-2022, med att söka pengar. 

– Totalt 6,2 miljoner har gått till Öckerö i förra perioden. Lägg därtill 1,9 miljoner i redovisad ideell tid, över 8 600 timmar och då har vi inte räknat med skärgårdsleden ännu så det är en hel del mer, säger Lars-Gösta Alsterberg, som sitter i styrelsen som representant för företagen tillsammans med Jennie Wernäng för kommunen och numera Helene Berndtsson som representerar föreningarna i kommunen. Helene ersätter från och med den nya perioden Tommy Wallhult som varit med i Leader sedan 2016.

Den nya periodens tilldelning – från 2023 till 2027 – om 54 Mkr till Bohuslän ger Öckerö kommuns befolkning möjlighet att ta del av EU-medel på lokal nivå. 

– Alla som har en idé som utvecklar orten och vill göra något allmännyttigt som kommer många till del är välkommen att söka stöd hos oss, säger Frida Andersson som är verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän.


Följande projekt fick dela på de 6,2 Mkr under förra perioden

  • Projekt bryggor och gästhamn – Nimbusgården AB
  • Kalvsund – Öckerö kommun
  • EVENT 365 – Öckerö-öarnas företagarförening
  • Långholmen Hönö Klåva – Långholmens bastubad & marina möten ekonomisk förening
  • Åretruntanläggning Björkö – IFK Björkö
  • Servicepunkt på Grötö – Grötö Ö-råd
  • Projektplan fortet Hyppeln – Hyppelns öråd
  • Göteborgs skärgårdsled etapp 1 – Öckerö kommun
  • Kalvsund – utegym för alla – Kalvsunds idrottsförening

Mer från öckerö kommun

Ebba aktuell med ny musik

26-åriga Ebba Knutsson är ett välbekant ansikte i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde. Ebba växte upp på Bohus-Björkö där musiken var en naturlig…

54 miljoner till Leader Bohuslän

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023…

Digitalt stöd i hemmet

Ett sätt att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre är genom att öka kunskapen om hur man använder digitala…

Sveriges första gröna fiskebåt

”Vi har ärvt Bohusläns äldsta yrke av våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn och barnbarn.…


Senaste nytt

”Lägsta siffran på minst fyra år”

Sommaren i Torslanda och Öckerö har förflutit utan att det skett i stort sett några händelser som har stuckit ut,…

Ebba aktuell med ny musik

26-åriga Ebba Knutsson är ett välbekant ansikte i Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde. Ebba växte upp på Bohus-Björkö där musiken var en naturlig…

Fredde trivs allra bäst i dofterna vid grillen

Fredrik har alltid tyckt om att laga mat och är den som lagar all mat i sin familj. Han poängterar…

Så förebygger du brand ombord under sommar semestern

För många är flytvästen en självklarhet ombord. Men det finns andra risker som man behöver skydda sig från. I våra…

Torslandaduo först i världen med hundmat på svenska blåmusslor

Efter att familjens hund gått bort 9 år gammal började Johan Cederloo undersöka matens roll i hundens liv. Torrfodret som…

Stökig parkeringssituation vid baden kan få fatala följder

Problem med framkomlighet och parkeringskaos varma sommardagar då många söker sig till badplatserna har blivit ett årligt återkommande fenomen. Särskilt…

54 miljoner till Leader Bohuslän

Urvalsprocessen är avslutad och det står nu klart att Leader Bohuslän blir ett av 40 leaderområden i Sverige. Under 2023…

Digitalt stöd i hemmet

Ett sätt att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre är genom att öka kunskapen om hur man använder digitala…

Kville-löpare till EM i ultralöpning

Ultradistanslöpning har fått en explosionsartad tillväxt de senaste åren i Sverige. Är man bland de bästa i landet innebär det…

Sveriges första gröna fiskebåt

”Vi har ärvt Bohusläns äldsta yrke av våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn och barnbarn.…