Huvudkolumn

Publicerad 2018-06-13 13:44 Skriv ut Tipsa en vän
Tvärförbindelsen är en av många nycklar för att låsa upp trafikproblemen
Tvärförbindelsen är en av många nycklar för att låsa upp trafikproblemen

Det har börjat ryka ur grytan. Den där tvärförbindelsen, som det under en längre period framstod som att den var något i stort sett alla Torslandabor var för, verkar med allra största sannolikhet bli verklighet. 

Diagram

Det här med att – slarvigt uttryckt – ”alla Torslandabor” är, eller har varit, för tvärförbindelsen är naturligtvis en chimär. De som har hörts och synts mest i debatten har varit för den. Nu börjar inte oväntat de som av olika anledningar inte vill se en ny väg anläggas i Torslanda göra sina röster hörda. 

I en debattartikel i Göteborgs-Posten (180604) skriver Torslandabon Johan Isacson att Göteborg agerar tvärt emot sina uppsatta miljömål om minskad biltrafik i staden, genom att planera för tvärförbindelsen. ”Stadens egen trafikutredning har kommit fram till slutsatsen att en tvärförbindelse leder till ökad biltrafik och minskad kollektivtrafik och står alltså i konflikt med målsättningarna i trafikstrategin” , skriver han bland annat.

Johan Isacsons utgångspunkt stämmer: Det går emot stadens trafikstrategi att anlägga nya bilvägar.

Men det finns åtminstone två väldigt viktiga aspekter att försöka hålla i huvudet samtidigt som man begrundar detta. För det första: I trafikkontorets åtgärdsvalsstudie och systemlösningen för trafiken i Torslanda lyfts ett stort antal åtgärder utöver Älvegårdsförbindelsen. Vi har i Torslanda-Tidningen redogjort för flera av förbättringarna för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafikanter vid ett flertal tillfällen. Åtgärdsvalstudien och systemlösningen finns i sin helhet bara några klick bort på stadens officiella webbplats – även om de inte är helt enkla att hitta.

För det andra: Det är inte en vilja att gå den högljudda majoriteten som vill se en ny tvärförbindelse till mötes som i första hand gjort att Trafikkontoret förespråkar att en ny väg byggs. Istället handlar det om att en tvärförbindelse, tillsammans med en lång rad andra åtgärder, är en absolut nödvändighet om man vill nå god framkomlighet på Kongahällavägen redan så som det ser ut idag. Det blir förstås ännu viktigare om man vill fortsätta att bygga i centrala Torslanda.

Trafikkontorets trafikmätning 2015 angav 15 300 passerande fordon per dag på Kongahällavägen. De planprogram som är planerade skulle innebära ytterligare 3 000 fordon per dag. Vid ett nollalternativ, då inget mer byggs skulle det ändå generera 700 ytterligare fordon. Att vidhålla stadens trafikstrategi till punkt och pricka skulle minska fordonen som köar på Kongahällavägen med 1 500 stycken per dag och åtgärdsvalsstudiens åtgärder för andra fortskaffningsmedel skulle avhjälpa 1 700 fordon per dag. Men för att nå en nivå för rimlig framkomlighet på Kongahällavägen – vilket motsvarar 11 300 fordon per dag – krävs en tvärförbindelse som enligt trafikutredarna hade tagit bort 4 400 fordon från de dagliga köerna på Kongahällavägen.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS